Back to top

Plébánosok

A Szent Péter mártír templom plébánosai (13–16. század)

<1270> Ádám

<1301 előtt> Jakab

<1301> Péter

<1332/1335> István

<1366> Lőrinc

<1390–1392> Csanádi Gellért

<1441–1452> Pál

<1460> Benedek

<1470–1480 körül> Imre

<1484. júl. 5.> Bereck

<1491. febr. 28.> Máté

Vízivárosi plébánosok (1686–1787)

1686–1693. jan. budavári jezsuiták

1693. jan. –1697. (svájci) Vitalis OFMCap

1697–1701. (bécsi) Aurél OFMCap

1701. (bécsi) Accursius OFMCap

1701. dec. 25.–†1718. máj. 31. Raspasani Tamás

1718. aug. 28.–1723. Kovacsics György

1723. nov.–1725. Köschner Károly SJ (először)

1725/1726. Ertl Tóbiás SJ

1726/1727. Thaller Tamás SJ

1727-1735. Köschner Károly SJ (másodszor)

1735/1736. Schendl Frigyes SJ

1736. okt.–†1740. szept. 10. Pretelli Ignác SJ

1740/1741. Imrikovics György SJ

1741–1743. Gruber Antal SJ

1743/1744. Rothl Simon SJ

1744. nov. 1.–1752. okt. 19. Reck József SJ

1752/1753. Milkovics Mihály SJ

1753. okt. 15.–1755. Preindl Márton SJ

1755/1756. Zeitler Ádám SJ

1756/1757. Mayr Ferenc SJ

1757. nov. 3.–1760. okt. 19. Kögl Ádám SJ (először)

1760. okt. 19.–1762. okt. 21. Teüffel Károly SJ

1762. okt. 21.–†1771. okt. 21. Kögl Ádám SJ (másodszor)

1771. okt./nov.–†1772. máj. 18. Bácsmegyei József SJ

1772. okt. 1.–1775. ápr. 1. Matzer Péter SJ

1775. ápr.–1787. jún. 19. Richard József SJ

Felsővízivárosi plébánosok (1787-től)

1787. jún. 19.–1803. okt. 1. Richard József SJ

1803. szept. 14.–†1814. ápr. 22. Luprecht Ferenc (von Fahnenthal)

1814. ápr. 29.–†1839. nov. 11. Szojkovics Ferenc

1839. nov. 15.–1843. szept. 17. Reither József

1843. szept. 11.–1861. febr. 16. Sterbeczki Kamill (von Bangenberg)

1861.–1867. nov. 8. Ráth József

1867. nov. 8.–1890. Würtl Antal

1890–1901. Dömötör Gedeon

1901–1902. Tihanyi Károly

1902–1907. König Gusztáv

1907. Molnár László (adminisztrátor)

1907–1909. Bán Sándor

1909. dr. Huszár Elemér (először)

1909–1911. dr. Tálós Gyula

1911. dr. Huszár Elemér (másodszor)

1911–1918. Horváth József

1918–1946. Molnár László (másodszor)

1946–1961. dr. Bán Imre

1961–1977. Mohácsi Gyula

1977–2000. Mócsai Gábor

2000. aug. 1.– Jánosa Domokos

Irodalom

Az archontológia legfontosabb forrásai: Schier, Xystus, Buda sacra sub priscis regibus, Viennae, 1774. Némethy Ludovicus, Series parochiarum et parochorum Archi–dioecesis Strigoniensis ab antiquissimus temporibus usque annum MDCCCXCIV, Strigonii, 1894. Lukács, Ladislaus SJ, Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I., 1551–1773, I–XI, Romae, 1978–1995. [Frey Jácint OFMCap], A budai rendház főnökei, in Kapucinus Tartományi Értesítő 1948, húsvét [márc. 28.], 6–10. Takács Ince–Pfeiffer János, Szent Ferenc fiai a Veszprémi Egyházmegyében a 17-18. században, I-II, Pápa–Zalaegerszeg, 2001. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye jubileumi névtára / Schematismus iubilaris Archidioecesis Strigoniensis-Budapestinensis, 1997, szerk. Dékány Vilmos–Mig Balázs, Bp., 1997 [!1998].