Back to top

Főegyházmegyénk hírei

Szerelmesek miséje – 2023.02.14.

Országúti ferences plébánia - 2023, February 5 - 5:00du

Szeretettel várunk minden szerelmespárt, jegyespárt és házaspárt, akik Isten áldását kérik kapcsolatukra 2023.02.14-én, hétfőn 19.00 órakor.

Balázs-áldás

Országúti ferences plébánia - 2023, January 30 - 10:12de

Szent Balázs püspök ünnepén és február 5-én, vasárnap a szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket.

A megszentelt élet napja

Országúti ferences plébánia - 2023, January 26 - 10:06de

Ezen a napon

 • 17.30-kor a környékbeli szerzetesközösségekkel közösen imádkozzuk a zsolozsmát,
 • majd a 18.00 órás szentmisében megáldjuk a gyertyákat
 • és adunk hálát a szerzetesi hivatás kegyelméért.
 • Kérjük a testvéreket, hogy gyertyát (és cseppfogót) hozzanak magukkal.

Szeretettel hívjuk a testvéreket közös ünnepünkre!

Ökumenikus ifjúsági dicsőítő est – 2023.01.21.

Országúti ferences plébánia - 2023, January 15 - 4:22du


Templomunkban ökumenikus ifjúsági dicsőítés lesz a Boanergész zenekar szolgálatával szombaton 19.00 órától – erre is, és a hét más napjain való közös imádságra is szeretettel hívunk mindenkit.

Ferences Farsangi Bál – 2023. február 11.

Országúti ferences plébánia - 2023, January 11 - 10:18de

 

 • 16.00 órától a családok bálján bűvészelőadás, a Pom-Pom zenekar gyerekkoncertje, jelmezbál, tombola, arcfestés, kézműves foglalkozás;
 • 19.30-tól a felnőttek bálján élő zene és tánc, tombola, táncház, borkóstoló, teaház, játékbarlang, éjfél után pedig disco vár minden résztvevőt.
 • Szeretettel hívunk minden plébániánkra járó hívőt, családot, fiatalt és idősebbet – akik hétről hétre közösen imádkozunk, most személyesebb találkozásban tölthetünk együtt időt, kapcsolódhatunk ki.
 • A családos farsangra egy-egy tálca süteményt köszönettel fogadunk.
 • A tombolához pedig értékes és újszerű tárgyak felajánlását fogadjuk köszönettel – ezeket az irodán vagy a portán lehet leadni 2023. február 5-ig.
 • A támogatói jegyek elővételben február 10-ig kaphatók a portán (a helyszínen felárral lesz kapható).

További részletek:

  

Vízkereszt – házszentelés a kolostorban – 2023.01.08.

Országúti ferences plébánia - 2023, January 8 - 5:00du

A házszentelés képei a Galériában érhetők el.

Ökumenikus imahét – 2023. január 15-22.

Országúti ferences plébánia - 2023, January 6 - 9:05du

A közös imaalkalmak eszerint lesznek:

Ökumené_2023

Szeretettel hívjuk a testvéreket a közös imádságra!

1+1% = Kis figyelemmel sok jó

Országúti ferences plébánia - 2023, January 3 - 5:00du

Kérjük, hogy a személyi jövedelemadó-bevallások téli-tavaszi benyújtásánál ne feledkezzenek meg a kétszer 1%-os felajánlás mellékeléséről, és a gondos kitöltésről – ezzel ki-ki úgy tehet jót, hogy egy fillérjébe sem kerül.

További információk itt.

Vízkereszt – ünnepi miserend

Országúti ferences plébánia - 2023, January 2 - 9:04de

Január 6-án Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe lesz (kötelező ünnep).

Szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor lesznek templomunkban.

Mindenható, örök Isten, te vagy híveid világossága.
Áraszd jóságosan mennyei dicsőségedet az egész világra, hogy minden nép fölött felragyogjon tiszta fényed.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 
Ámen.

Évvégi beszámoló

Országúti ferences plébánia - 2022, December 31 - 7:00du

Az év utolsó estéjén a plébánia elmúlt évét és jövő évi terveit vettük számba: 
Egyházközségi statisztika 2022

Boldog új évet kívánunk!

Országúti ferences plébánia - 2022, December 31 - 1:00du

Újév napján szeretettel kívánunk Isten szeretetében és áldásában gazdag, békés, egymásra figyelő új évet minden hívőnek, minden magyarnak, minden embernek.

Ezen a napon – Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén, a Béke világnapján, amely kötelező ünnep, – szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint vannak templomunkban – 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 és 19.30 órakor.

Karácsony 2. napja, Szent István vértanú, templomunk védőszentjének ünnepe és a családok megáldása – képekben – 2022.12.26.

Országúti ferences plébánia - 2022, December 26 - 5:00du
Szent István vértanú ünnepén a családos misében imádkoztunk együtt családjainkért, plébániánkért, egyházunkért, hazánkért, a világért és a békéért minden ember, minden nép számára. Az apa-fia ministrálás és a Kapisztrán Kamarakórus szolgálata emelte ünnepünk fényét. További áldott ünneplést minden családnak!  

Imádkozzunk az üldözött keresztényekért – Úr Jézus, Mária fia! Épp, hogy megszülettél, máris menekülnöd kellett, hogy mentsd az életedet. Kitelepített lettél a kitelepítettek között, menekült a menekültek között. Eléd hozzuk most az üldözött keresztények millióit szerte a világon.
Könyörülj azokon, akik keresztény hitükért erőszakot szenvednek! Erősítsd azokat, akik vérükkel tesznek tanúságot Rólad! Védelmezz minden menekülő embert! Tekints azokra a keresztényekre, akik otthonaikat, szeretteiket gyászolva menekülttáborok lakóiként tengetik életüket!
Kérünk, adj nekik Beléd vetett hitet, és megtérést a békétleneknek!
Ámen.

Karácsonyi pásztorjáték – 2022.12.24. – képekben

Országúti ferences plébánia - 2022, December 26 - 12:00de

Köszönjük a gyerekek, fiatalok és felnőttek szolgálatát, hogy a misztériumot játékukkal és szolgálatukkal megjelenítették számunkra!

A pásztorjáték képei itt megtekinthetők.

Áldott karácsonyt!

Országúti ferences plébánia - 2022, December 24 - 4:00du

Templomunk karácsonyi liturgikus programja:

Karácsony ünnepén

 • szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint vannak.

Karácsony 2. napján, Szent István vértanú, templomunk védőszentjének ünnepén

 • szentmisék és gyóntatás az ünnepi rend szerint vannak – 7.30, 10.00 és 18.00 óra
 • a 10.00 órai ünnepi szentmisén a Kapisztrán Kamarakórus énekel
 • a szentmisék végén megáldjuk családjainkat.

Január 1-jén Újév napján, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén (kötelező ünnep)

 • szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint lesznek.

Karácsonyi imádság

Országúti ferences plébánia - 2022, December 23 - 9:00de

A család a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat 1-7), esetleg rövid buzdítást mond a karácsonyról, Jézusról, az isteni szeretetről, az ajándékok jelentéséről.

ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…

Családfő: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:

1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz, aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg a Ferenc pápánkért, Péter püspökünkért és minden elöljárónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott meg minket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Családfő: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

ÉNEKEK: Pásztorok, pásztorok, Istengyermek, és más karácsonyi ének…

A családtagok köszöntik majd megajándékozzák egymást.

Liturgikus rend Karácsonykor és karácsony hetében

Országúti ferences plébánia - 2022, December 22 - 8:00de

December 24-én:

 • reggel 7.30-kor lesz szentmise,
 • gyóntatás 7.20-12.00 között van,
 • délután 16.00 órakor kezdődik a pásztorjáték, – ezt a honlapon keresztül is lehet nézni, így erre csak a gyerekeket és a családokat várjuk, az időseket az online megtekintésre kérjük!
 • az ünnepélyes vecsernyét 18.30-kor, az olvasmányos imaórát 23.15-kor imádkozzuk,
 • az ünnepi szentmise éjfélkor kezdődik
  – mindenkit szeretettel várunk, a szentmise online is követhető.

December 25.-január 1.:

Karácsonyi pásztorjáték – 2022.12.24.

Országúti ferences plébánia - 2022, December 18 - 7:00du

 

Szeretettel várjuk december 24-én 16.00 órakor a kisgyermekeket és családjaikat karácsonyi pásztorjátékunkra.

Szent Miklós püspök látogatása az Országúton – képekben

Országúti ferences plébánia - 2022, December 5 - 1:00du

A mise és a találkozás fényképei a Galériában tekinthetők meg.

Gyűjtés a hajléktalanok karácsonyára

Országúti ferences plébánia - 2022, December 4 - 1:10du

Köszönjük, ha ki-ki hozzájárul tanúságtevő szolgálatukhoz, és így segíti a rászoruló, hajléktalan embertársait!

A Csak Egyet Szolgálat katolikus intézmény célja, hogy a hajléktalanellátó rendszerben személyes, egyénnek szóló szeretettel vegye körül a betérő rászoruló embert. Szolgálatukról részletes információ

Csak Egyet Szolgálat – adventi vasárnap   Kérjük a testvéreket, adományaikkal jó szívvel segítsék munkájukat!

Oldalak

Subscribe to Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna plébánia hírolvasó - Főegyházmegyénk hírei