Szomszéd plébániák hírei

Ökumenikus imahét – 2018

Országúti ferences plébánia - 2018, január 15 - 12:13du

A környékbeli templomokban tartandó közös imádságok helye és időpontja:

 • 01.21. 17.30 – Mátyás templom,
  igét hirdet: Bence Imre ev. esperes
 • 01.22. 17.30 – Szt. Anna templom,
  igét hirdet: Péter Zoltán ev. lelkész
 • 01.23. 17.30 – Krisztinavárosi templom,
  igét hirdet: Makláry Ákos gk. parókus
 • 01.24. 17.30 – Bécsi kapu téri evangélikus templom,
  igét hirdet: Ternyák Csaba érsek
 • 01.25. 17.30 – Görög katolikus templom (Fő utca),
  igét hirdet: Illés Dávid ref. lelkész
 • 01.26. 17.30 – Alsóvárosi kapucinus templom,
  igét hirdet: Fabinyi Tamás ev. elnök-püspök
 • 01.27. 17.30 – Szilágyi Dezső téri református templom,
  igét hirdet: P. Marco Faccioli kapucinus testvér
 • 01.28. 17.30 – Országúti ferences templom,
  igét hirdet: Lakos Zsuzsa ref. lelkész

Budai Ferences Bál – 2018

Országúti ferences plébánia - 2018, január 13 - 4:26du

16.00 órától a családok bálján jelmezverseny, a Fonogram díjas “Farkasházi Réka és a Tintanyúl együttes” gyerekkoncertje, tombola, arcfestés, kézműves foglalkozás, 19.30-tól a felnőttek bálján élő zene és tánc, tombola, görög táncház, borkóstoló, teaház, játékbarlang vár minden plébániai hívőt és családot.

A tombolához értékes és újszerű tárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk – ezeket a plébánián lehet leadni 2018.02.04-ig.

Jegyek már kaphatók a portán.

További részletek.

Házszentlés a kolostorban – képekben

Országúti ferences plébánia - 2018, január 7 - 6:33du

A házszentelés képei a Galériában érhetők el.

Ferences Esték

Országúti ferences plébánia - 2018, január 1 - 11:28de

A Ferences Esték sorozat keretében A teremtés megőrzése a ferences közösségek mindennapi életében címmel P. Tokár János tart előadást a plébánia 2. emeleti hittantermében.

Minden érdeklődőt szeretettel vár az előadásokra és az azt követő beszélgetésre a Ferences Világi Rend Kapisztrán Szent János Közössége.

 

 

 

Felkészülés a házasságra – 2018

Országúti ferences plébánia - 2017, december 31 - 2:17du

A jegyesoktatásra ezen az online felületen lehet jelentkezni a kérdőív kitöltésével 2018. január 24-ig.

A jelentkezés elfogadásáról külön emailben értesítjük a jegyespárokat.

Jelentkezéseket csak a létszámkeret mértékéig tudunk fogadni.

További információk

Boldog új évet kívánunk!

Országúti ferences plébánia - 2017, december 31 - 10:03de

Ezen a napon – Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén, a Béke világnapján – szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint vannak templomunkban.

Évvégi beszámoló

Országúti ferences plébánia - 2017, december 31 - 6:34de

Az év utolsó estéjén a plébánia elmúlt évét és jövő évi terveit vettük számba.Egyházközségi statisztika 2017_

Országúti Családos Tábor – 2018

Országúti ferences plébánia - 2017, december 28 - 11:33de

Lesz akadályverseny, lelki programok, sport, vetélkedők, tábortűz és még sok egyéb.

Érdeklődni, jelentkezni lehet a táborszervezők emailcímén: orszagutitabor [kukac] gmail.com.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a plébániánkra járó családokat!

Szent István vértanú ünnepén – képekben

Országúti ferences plébánia - 2017, december 27 - 9:39du

Az ünnepi szentmisében, melyen a Kapisztrán kórus szolgált Lógó Tibor karnagy úr vezényletével, egész plébániaközösségünkért imádkoztunk: segítsen az Úr megtalálni keresztény hivatásunkat és küldetésünket a harmadik évezred elején.

Karácsony 2. napja, Szent István vértanú, templomunk védőszentjének ünnepe

Országúti ferences plébánia - 2017, december 25 - 8:41de

Szeretettel várjuk plébániánk híveit – imádkozzunk plébániaközösségünkért!

Áldott karácsonyt!

Országúti ferences plébánia - 2017, december 24 - 10:00du

 

Templomunk karácsonyi liturgikus programja:

 

Karácsony ünnepén

 • szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint vannak.

Karácsony 2. napján, Szent István vértanú, templomunk védőszentjének ünnepén

 • szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor lesznek,
 • a 10.00 órai ünnepi szentmisén a Kapisztrán kórus énekel.

December 31-én a Szent Család ünnepén

 • a 10.00 órás családos szentmise végén megáldjuk családjainkat,
 • az évvégi hálaadást a 18.00 órai szentmisében tartjuk,
 • a 19.30-as szentmise és gyóntatás elmarad!

Január 1-jén Újév napján, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén (kötelező ünnep)

 • szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint lesznek.

Karácsonyi pásztorjáték – 2017.12.24. – képekben

Országúti ferences plébánia - 2017, december 24 - 7:31du

Köszönjük a gyerekek, fiatalok és felnőttek szolgálatát, hogy a misztériumot játékukkal és szolgálatukkal megjelenítették számunkra!

A pásztorjáték képei a galériában megtekinthetők.

Karácsonyi imádság

Országúti ferences plébánia - 2017, december 22 - 10:36du

A család a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat 1-7), esetleg rövid buzdítást mond a karácsonyról, Jézusról, az isteni szeretetről, az ajándékok jelentéséről.

ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…

Családfő: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:

1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz, aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg a Ferenc pápánkért, Péter püspökünkért és minden elöljárónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott meg minket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Családfő: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

ÉNEKEK: Pásztorok, pásztorok, Istengyermek, és más karácsonyi ének…

A családtagok köszöntik majd megajándékozzák egymást.

Karácsonyi pásztorjáték

Országúti ferences plébánia - 2017, december 22 - 11:55de

 

A pásztorjáték december 24-én, vasárnap 16.00 órakor kezdődik.

Készítsétek az Úr útját – új Boanergész cd

Országúti ferences plébánia - 2017, december 19 - 1:17du

Ez immár a Boanergész zenekar kilencedik lemeze, de 2001 óta az első.

A Készítsétek az Úr útját lemez kapható az Országúti Ferences Plébánia portáján!

Egésznapos Szentségimádás

Országúti ferences plébánia - 2017, december 7 - 12:08du

Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel az Oltáriszentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalon található papíron. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!

Gyűjtés a hajléktalanok karácsonyára

Országúti ferences plébánia - 2017, december 2 - 10:39du

Köszönjük, ha ki-ki hozzájárul tanúságtevő szolgálatukhoz, és így segíti a rászoruló, hajléktalan embertársait!

A Csak Egyet Szolgálat katolikus intézmény célja, hogy a hajléktalanellátó rendszerben személyes, egyénnek szóló szeretettel vegye körül a betérő rászoruló embert. A Csak Egyet Szolgálat Adományboltja (1066 Budapest, Izabella u. 36-38.) köszönettel fogad tárgyi adományokat is, ruhaneműt, élelmiszercsomagot. Szolgálatukról részletes információ honlapjukon található: www.csakegyet.hu.

 Kérjük a testvéreket, adományaikkal jó szívvel segítsék munkájukat!
Tartalom átvétel