Back to top

Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét." - PÜNKÖSDVASÁRNAP (2023. május 28.)

Május 27. szombat (zsolozsma: IV. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise (Pünkösd vigíliája)

18.45 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 28. PÜNKÖSDVASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Ünnepi szentmise – W.A.Mozart: D-dúr missa brevis

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Felhangzik: W.A. Mozart: D-dúr missa brevis KV. 194.

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Urunk mennybemenetele - Húsvét 7. vasárnapja (2023. május 21.)

Május 20. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.45 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 21. URUNK MENNYBEMENETELE – Húsvét 7. vasárnapja (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Elsőáldozás – Ünnepi szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Zenei szolgálat: Templomunk Gitáros Zenekara. Zenekarvezető: Tóth Péter. Orgonál: Angyal Márton

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Szent föld – Szent hagyományok – Szent káosz

2023. május 22-én, hétfő este 19 órakor plébániai estet rendezünk a Szent Anna plébánia emeleti dísztermében (1011 Budapest, Aranyhal utca 1.) Szent föld – Szent hagyományok – Szent káosz avagy Hozsannától Allelújáig: Szentföldi zarándoklat címmel Thaler Tamás tart vetített képes előadást. A fényképek Jeruzsálembe, Betlehembe, a Genezáreti-tóhoz, Kafarnaumba, a Tábor-hegyre és Názáretbe kalauzolnak el minket. Az előadás időtartama másfél óra, utána kötetlen beszélgetés lehetséges!

"Nem hagylak árván titeket." - Húsvét 6. vasárnapja (2023. május 14.)

Május 13. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.45 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 14. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

18.00 Énekes szentmise

19.00 Elvinusz Kamarazenekar hangversenye

"Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek." - Húsvét 5. vasárnapja (2023. május 7.)

Május 6. szombat (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.45 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 7. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara. Vezényel: Farkasházi Dávid

"Én vagyok az ajtó." - Húsvét 4. vasárnapja - Pápalátogatás (2023. április 30.)

Április 29. szombat (zsolozsma: IV. zsoltárhét) SIENAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Április 30. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA (A év), Hivatások vasárnapja

7.30-as és 9 órás szentmise a pápalátogatás miatt elmarad!

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

17.30 Loretói litánia (Májusi litánia)

,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!'' - Húsvét 3. vasárnapja (2023. április 23.)

Április 22. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Április 23. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros-, diákmise

Zenei szolgálat: Templomunk Gitáros Zenekara

Zenekarvezető: Tóth Péter

11.00 Énekes szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

"Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet!" - Húsvét 2. vasárnapja (2023. 04. 16.)

Április 15. szombat SZOMBAT HÚSVÉT NYOLCADÁBAN (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Április 16. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA, Húsvét 2. vasárnapja (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

"Látta mindezt és hitt." - Húsvétvasárnap (2023. április 9.)

SZENTHÁROMNAP 2023

A szertartásokat vezeti és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános, koncelebrál: Spick Károly kisegítőlelkész

Asszisztenciát vezeti: Szantner Viktor főministráns

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Orgonál és művészeti vezető: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

Április 6. NAGYCSÜTÖRTÖK

18.00 ÜNNEPI SZENTMISE - Az Oltáriszentség alapításának szentmiséje

Harangok és orgona elmenetele, két szín alatti áldozás, oltárfosztás

19.30 Szentségimádás

NAGYHÉT 2023 a Szent Anna templomban

NAGYHÉT 2023

Április 1. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Április 2. VIRÁGVASÁRNAP, URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Ünnepi körmenet és énekes-, diákmise

Zenei szolgálat: a Szent Angéla Katolikus Iskola szkólája

Vezényel. Sirákné Kemény Kinga

11.00 Énekes szentmise - Énekelt Szent Máté passió

A szentmisét bemutatja: Jánosa Domokos plébános

"Én vagyok a feltámadás és az élet!" - Nagyböjt 5. vasárnapja (2023. március 26.)

Március 25. szombat GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY, URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 26. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros-, diákmise

Zenei szolgálat: Szent Anna Gitáros Zenekar

Zenekarvezető: Tóth Péter

11.00 Énekes szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Zenei szolgálat: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

"Vak voltam, és most látok." - Nagyböjt 4, vasárnapja -"Laetare-vasárnap" (2023. március 19.)

Március 18. szombat (zsolozsma: IV. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 19. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA „Laetare-vasárnap” (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekkaros szentmise

Ch. Gounod: Messe in G Nr. 2 (férfikari mise)

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Művészeti vezető: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

Mi történik elsőáldozás után? (emlék 2022-ből)

Bár már közelebb van az idei elsőáldozás vasárnapja, mint a tavalyié volt, most elkészült rövidfilmünk utóbbit idézi föl. Az Eucharisztia titkát a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola énekeli meg, Zsuffa Kálmán képei pedig a Jézussal való oltáriszentségi találkozás után történteket örökítik meg: fényképezés, uzsonna, emléklapok, gyertyák, rózsafüzérek.

"Tudom, hogy eljön a Messiás!" - Nagyböjt 3. vasárnapja (2023. március 12.)

Március 11. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 12. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Március 17. péntek

17.30 Keresztút

Március 18. szombat (zsolozsma: IV. zsoltárhét)

"Arca ragyogni kezdett, mint a nap..." - Nagyböjt 2. vasárnapja (2023. március 5.)

Március 4. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

8.00-12.30 Plébániai nagyböjti lelkinap

A lelkinapot tartja: Hesz Árpád Attila – pálos atya

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 5. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

19.00 Elvinusz Kamarazenekar hangversenye

"Nemcsak kenyérrel él az ember." - Nagyböjt 1. vasárnapja (2023. február 26.)

Február 25. szombat (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

A szentmisén hamvazkodást végzünk!

Február 26. vasárnap NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA (A év)

Minden szentmisén hamvazkodást végzünk!

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

9.00 és 11.00 Zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Szkólája

Vezényel: Sirákné Kemény Kinga

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

Hittanos farsang a plébánián 2023

Sok év után először rendeztek a plébánián jelmezes farsangi összejövetelt a hittanos gyerekek számára. A jelmezversenyt klerikális befolyás jellemezte. Ha látni szeretnétek a nyertest, nézzétek meg a filmet.

"Szeresd embertársadat úgy, mint magadat!" - Évközi 7. vasárnap - NAGYBÖJT 2023 (2023. február 19.)

Február 18. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Február 19. vasárnap ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros-, diák- és cserkészmise

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom gitáros zenekara

Zenekarvezető: Tóth Péter

10.00 Cserkészprogram a Plébánián

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Oldalak

Subscribe to Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna plébánia RSS