Szent Anna búcsú 2018

Szent Anna Szűz Máriával, Molnár C. Pál freskója, 1938 (Budapest, vízivárosi Szt. Anna templom) Thaler Tamás felvétele

Ismét elérkezett plébániatemplomunk és egyházközségünk védőszentjének Szent Annának ünnepe. Az ünnepi szentmisét a vízivárosi Szent Anna templomban 2018. július 29-én, vasárnap 11 órától Jánosa Domokos plébános mutatja be, miközben felhangzik Franz Schubert G-dúr miséje (D.167). A zenei szolgálatot a Szent Anna templom énekesei látják el, Balasi Barnabás orgonista vezetésével, valamint Csóka Anita (szoprán), Barna Júlia (alt), Alagi János (tenor), Horváth Csaba (basszus).

 

Szent Anna ünnepének saját napján, 2018. július 26-án csütörtökön az este 18 órás szentmisén az esztergomi szeminárium 1976-ban szentelt évfolyamának tagjai koncelebrálnak.

 

Hirdetések (2018. június 3.)

Ezen a vasárnapon, Úrnapján, az Oltáriszentség ünnepén a 9 órai szentmise végén tartjuk a hagyományos úrnapi körmenetet, hitvallást drága kincsünk, az Oltáriszentség mellett. Ebben az esztendőben is közösen tartjuk az alsóvízivárosi kapucinus plébániával, így a körmenet befejezése a kapucinus templomban lesz.

Feltétlenül számítunk első áldozó és hittanos gyermekeinkre a virágsziromhintésben, és számítunk egyházközségünk minden közösségére és plébániánk híveire.

Úrnapja 2018

Idén június 3-án vasárnap lesz Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A szokásos körmenet a reggel 9 órai szentmise után lesz, a tavalymegkezdett gyakorlathoz hasonlóan az alsóvízivárosi kapucinus plébániával közösen. A szentmise után a Szent Anna templomból indul a körmenet, a kapucinus templomnál lesz a negyedik oltár és a záró áldás. Kérem, hogy kellő számban vegyünk részt ezen e fontos és szép eseményen!

Világméretű szentségimádás

Corpus Domini 2018

2018. június 2-án, szombaton délután 5 órától világméretű világméretű szentségimádás lesz. Plébániánk is regisztrált a plébániák sorában. Mindenkit várunk ebben az időben a Szt. Anna templomban közös szentségimádásra.

 

További információ: https://www.iec2020.hu

Hirdetések (2018. május 27.)

  • Május 28-án, hétfőn este 7 órakor hittanóra lesz a felnőtteknek, tovább folytatjuk a szentségekről elkezdett elmélkedéseinket.
  • Június 2-án, szombaton lelki nap a Nyugdíjas Klub szervezésében . Program: 9 órától 11 óráig „A Szentségimádás iskolája” (vetítés), ima, beszélgetés a plébánia felső hittantermében – 11 órától 11:30 szentségimádás a templomban 11:30-12:30: agapé. Mindenkit szeretettel hívunk, nem csak nyugdíjasokat! Ha részt kíván venni ezen a programon, kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében.
  • Június 2-án délután 5 órakor országos szentségimádás lesz. A múlt alkalomhoz hasonlóan mindenhol a világon közös szentségimádás lesz ebben az órában. Plébániánk is regisztrált a plébániák sorában. Mindenkit várunk ebben az időben a Szt. Anna templomban közös szentségimádásra.

Tájékoztató a plébánia nyári hittanos táboráról (módosított)

Mit jelent az, hogy hittanos tábor?

A tábor nem azért „hittanos tábor”, mert egész nap hittanórákat tartunk, hanem azért, mert hittanos gyermekek vesznek benne részt, és úgy viselkedünk a táborban, ahogyan az a hittanos gyermekekhez illik. Itt próbáljuk gyakorlatban elmélyíteni mindazt, amit az év során a hittanórákon tanultunk, és amely természetes része kell, hogy legyen minden keresztény ember életének. Tehát természetesen lesz közös ima reggel és este, valamint étkezések előtt, és étkezések után. Ugyan minden nap lesz szentmise a táborban, de ezen a gyermekeknek nem kötelező részt venni, csak vasárnapokon, a tábornyitó és táborzáró szentmisén.

Élő rózsafüzér zarándoklat

Élő rózsafüzér logo

Az Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért, és a Budapest körül élőkért 2018. május 26-án, szombaton kilenc szakaszban kerül megszervezésre, immár tizenkettedik alkalommal. 

4. szakasz: Farkasrét – Máriaremete, indulás 7.30 óra

Magyarország ismeretlen szentjei és boldogjai

magyar_szemtek_krakko.jpg

Dr. Buzády Tibor tart előadást és könyvbemutatót 2018. április 23-án, hétfőn 19 órakor  a Felsővízivárosi Szent Anna plébánia felső hittantermében „Magyarország ismeretlen szentjei és boldogjai” címmel.

 

Megjelent a SzenteltVíz plébániai újság első száma

SzenteltVíz 2018/1

Az újság nyomtatott formában a templomban kapható 200 Ft-os áron, elektronikus formában pedig letölthető a honlapról.

 

Hirdetések 2018. március 18. (nagyböjt 5. vasárnapja)

Ezen a vasárnapon minden szentmisén a Szentföldön élő keresztények megsegítésére tartunk központi gyűjtést.

 

Hétfőn, még az ünnephez kapcsolódóan nem lesznek hittanórák sem a gyerekeknek, sem a felnőtteknek. Keddtől kezdődően minden hittanórát rendes időpontban megtartunk.

 

A Szent Anna templom nagyheti programja 2018

Virágvasárnap

Március 24. szombat

18.00 Énekes,-előesti szentmise

Március 25. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Ünnepi körmenet és szentmise, olvasott Szent Márk passió (zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Gyermekkara, vezényel: Sirákné Kemény Kinga)

11.00 Énekes szentmise (zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Gyermekkara, vezényel: Sirákné Kemény Kinga)

18.00 Énekes szentmise, énekelt Szent Márk passió (a Szent Anna templom énekesei)

Vivaldi Gloriája a karácsonyi jótékonysági koncerten

Elkészült a Szent Anna templom Ifjúsági Zenekarának valamint az Állatorvostudományi Egyetem Syrinx Kamarakórusának közös karácsonyi, jótékonysági koncertjén készült felvétel szerkesztett változata, amelyen Antonio Vivaldi Gloriáját  (RV 589), játszották Farkasházy Dávid vezényletével. A felvételt Zsuffa Kálmán szerkesztette. Megtekinthető itt:

Gyászolók sorstárscsoportja

A mindennapok rohanó világa gyakran nem ad lehetőséget arra, hogy megálljunk veszteségeink mellett, időt hagyva a hiány feldolgozására.

Nagyböjt

Hamvaszkodás

hamvazószerdán (február 14.) minden szentmisén és nagyböjt 1. vasárnapján, valamint azt megelőző szombati, előesti szentmisén (február 17. és 18.)

Keresztúti ájtatosságot

végzünk nagyböjt péntekjein március 23-ig az esti 5 órás szentmise után 17.30-tól. Minden ájtatosságot más-más plébániai közösség vezet.

Karácsonyi pásztorjáték 2017

Karácsonyi pásztorjáték 2017

Elkészült a Szent Anna templom 2017. évi karácsonyi pásztorjátékának szerkesztett felvétele (Zsuffa Kálmán munkája). Megtekinthető itt:

 

Karácsony a Szent Anna templomban

2017. december 24. Advent 4. vasárnapja

15.00 A Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia hittanos gyermekeinek pásztorjátéka (Jánosa Domokos plébános)

Az esti énekes szentmise elmarad!

23.00 Karácsonyi orgonazene (Horváth Márton Levente, a Szent Anna templom orgonistája)

 

Mikulás a Szent Anna templomban

Így érkezett a Mikulás a Szent Anna templomban, 2017. december 6-án. Zsuffa Kálmán rövidfilmje.

Karácsonyi jótékonysági koncert

Nagy szeretettel hívunk mindenkit a Szent Anna templom Ifjúsági Zenekarának valamint az Állatorvostudományi Egyetem Syrinx Kamarakórusának közös karácsonyi, jótékonysági koncertjére a Szent Anna templomba, 2017, december 16-án, szombaton este 19 órakor!

Műsor

  • Antonio Vivaldi: Gloria (RV 589), szólót énekel Rákóczy Krisztina, Szklenár Roberta
  • Eleanor Daley: Rejoice and sing; This Christmas morn
  • Karácsony éjjel (orgonaimprovizáció)
  • Johann Sebastian Bach: Adagio
  • The First Nowell (angolszász karácsonyi ének, zenekarra és kórusra)

Ádventi cserkészműhely

Ádventi kézműves foglalkozás a Szent Anna plébánián, a 320. Nimród cserkészcsapat szervezésében, 2017. december 3-án, ádvent első vasárnapján. Zsuffa Kálmán rövidfilmje.

Ministránsok avatása

Jánosa Domokos plébános 2017. november 26-án, vasárnap, a 9 órás diákmisén hét új ministránst öltöztetett be a Szent Anna templomban. A szentmisén a Szent Angéla Ferences Gimnázium és Általános Iskola énekes tagozatának kisdiákjai énekeltek. Az eseményről Zsuffa Kálmán készített rövidfilmet.

Tartalom átvétel