A Szent Anna templom nagyheti programja 2018

Virágvasárnap

Március 24. szombat

18.00 Énekes,-előesti szentmise

Március 25. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Ünnepi körmenet és szentmise, olvasott Szent Márk passió (zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Gyermekkara, vezényel: Sirákné Kemény Kinga)

11.00 Énekes szentmise (zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Gyermekkara, vezényel: Sirákné Kemény Kinga)

18.00 Énekes szentmise, énekelt Szent Márk passió (a Szent Anna templom énekesei)

Magyarország ismeretlen szentjei és boldogjai

magyar_szemtek_krakko.jpg

Dr. Buzády Tibor tart előadást és könyvbemutatót 2018. április 23-án, hétfőn 19 órakor  a Felsővízivárosi Szent Anna plébánia felső hittantermében „Magyarország ismeretlen szentjei és boldogjai” címmel.

 

Megjelent a SzenteltVíz plébániai újság első száma

SzenteltVíz 2018/1

Az újság nyomtatott formában a templomban kapható 200 Ft-os áron, elektronikus formában pedig letölthető a honlapról.

 

Hirdetések 2018. március 18. (nagyböjt 5. vasárnapja)

Ezen a vasárnapon minden szentmisén a Szentföldön élő keresztények megsegítésére tartunk központi gyűjtést.

 

Hétfőn, még az ünnephez kapcsolódóan nem lesznek hittanórák sem a gyerekeknek, sem a felnőtteknek. Keddtől kezdődően minden hittanórát rendes időpontban megtartunk.

 

Vivaldi Gloriája a karácsonyi jótékonysági koncerten

Elkészült a Szent Anna templom Ifjúsági Zenekarának valamint az Állatorvostudományi Egyetem Syrinx Kamarakórusának közös karácsonyi, jótékonysági koncertjén készült felvétel szerkesztett változata, amelyen Antonio Vivaldi Gloriáját  (RV 589), játszották Farkasházy Dávid vezényletével. A felvételt Zsuffa Kálmán szerkesztette. Megtekinthető itt:

Gyászolók sorstárscsoportja

A mindennapok rohanó világa gyakran nem ad lehetőséget arra, hogy megálljunk veszteségeink mellett, időt hagyva a hiány feldolgozására.

Nagyböjt

Hamvaszkodás

hamvazószerdán (február 14.) minden szentmisén és nagyböjt 1. vasárnapján, valamint azt megelőző szombati, előesti szentmisén (február 17. és 18.)

Keresztúti ájtatosságot

végzünk nagyböjt péntekjein március 23-ig az esti 5 órás szentmise után 17.30-tól. Minden ájtatosságot más-más plébániai közösség vezet.

Karácsonyi pásztorjáték 2017

Karácsonyi pásztorjáték 2017

Elkészült a Szent Anna templom 2017. évi karácsonyi pásztorjátékának szerkesztett felvétele (Zsuffa Kálmán munkája). Megtekinthető itt:

 

Karácsony a Szent Anna templomban

2017. december 24. Advent 4. vasárnapja

15.00 A Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia hittanos gyermekeinek pásztorjátéka (Jánosa Domokos plébános)

Az esti énekes szentmise elmarad!

23.00 Karácsonyi orgonazene (Horváth Márton Levente, a Szent Anna templom orgonistája)

 

Mikulás a Szent Anna templomban

Így érkezett a Mikulás a Szent Anna templomban, 2017. december 6-án. Zsuffa Kálmán rövidfilmje.

Karácsonyi jótékonysági koncert

Nagy szeretettel hívunk mindenkit a Szent Anna templom Ifjúsági Zenekarának valamint az Állatorvostudományi Egyetem Syrinx Kamarakórusának közös karácsonyi, jótékonysági koncertjére a Szent Anna templomba, 2017, december 16-án, szombaton este 19 órakor!

Műsor

  • Antonio Vivaldi: Gloria (RV 589), szólót énekel Rákóczy Krisztina, Szklenár Roberta
  • Eleanor Daley: Rejoice and sing; This Christmas morn
  • Karácsony éjjel (orgonaimprovizáció)
  • Johann Sebastian Bach: Adagio
  • The First Nowell (angolszász karácsonyi ének, zenekarra és kórusra)

Ádventi cserkészműhely

Ádventi kézműves foglalkozás a Szent Anna plébánián, a 320. Nimród cserkészcsapat szervezésében, 2017. december 3-án, ádvent első vasárnapján. Zsuffa Kálmán rövidfilmje.

Ministránsok avatása

Jánosa Domokos plébános 2017. november 26-án, vasárnap, a 9 órás diákmisén hét új ministránst öltöztetett be a Szent Anna templomban. A szentmisén a Szent Angéla Ferences Gimnázium és Általános Iskola énekes tagozatának kisdiákjai énekeltek. Az eseményről Zsuffa Kálmán készített rövidfilmet.

Téli miserend

2017. szeptember 18-tól, hétfőtől péntekig a hétköznap esti szentmisék 6 óra helyett 5 órakor fognak kezdődni. A többi szentmise kezdési idejében nincs változás.

Nyitott templomok napja

Ars Sacra log

a felsővízivárosi Szent Anna templomban (1011 Batthyány tér 7.) és a Szent Ferenc Sebei templomban (1011 Bp. Fő utca 43.)

 

2017. szeptember 16. (szombat), 12.00

Budapest orgonistái

A vízivárosi Szent Anna templom országos hírű és páratlan szépségű orgonáján új orgonakomcert-sorozat indul, „Budapest orgonistái” címmel, amely a Budapest templomaiban szolgálatot teljesítő orgonaművészeinket szeretné bemutatni.

 

Szent Anna búcsú 2017

Az ünnepi szentmise 2017. július 23-án, vasárnap 11 órától lesz. Az ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Snell György esztergom-budapesti segédpüspök.

 

Ez alkalommal lesz az újjáalakuló plébániai képviselőtestület ígérettétele is.

 

A misén felhangzik Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Missa de Beata Virgine, a Szent Anna templom énekeseinek előadásában, Balasi Barnabűs vezetésével.

 

A templombúcsú alkalmából 2017. július 26-án, szerdán 11:56-tól a Szent Anna templom harangja szólal meg a Kossuth Rádióban, a hozzá kapcsolódó ismertetővel együtt. Az adást  2017. július 30-án, vasárnap megismétlik, szintén a Kossuth Rádióban, 11:56-kor.

 

Elsőáldozás a felsővízivárosi plébánián

Elsőáldozás, 2017. máj. 21.

Plébániánkon, 2017. május 21-én vasárnap, a 9 órás diákmise keretében tartottuk hittanosaink elsőáldozását, akiket a plébánián Jánosa Domokos plébános, a Kodály Zoltán Kórusiskolában Török László hitoktató készített föl. Az alábbiakban néhány hangulatfelvétel látható. Az összes fényképet a plébánia levelezőlistáján és Facebook-oldalán tesszük közzé.

 

Orgonaavató programok a Szent Anna templomban

Orgonaavató 2017 b

A Szent Anna templom kiváló akusztikájú szakrális terében álló, méltán országos hírű, immár több, mint 30 éves Jehmlich orgonáján a BKM üzem orgonaépítői, Békés Balázs orgonaépítő mester vezetésével. 2006/2017-ben generáljavítást, állagmegőrzést és karbantartást végeztek. A felújított orgonát a nyár folyamán orgonaavató programokkal, Christopher Weaver, Ulrich Böhme, Almásy László Attila, Balasi Barnabás, Horváth Márton Levente koncertjeivel és nyílt nappal mutatjuk be

 

Nagyheti és húsvéti szertartások a Szent Anna templomban

április 10-12. nagyhétfő-nagyszerda

18:00 szentmise, mindhárom napon lelkigyakorlatos szentbeszédet mond Füzes Ádám óbudai templomigazgató, az Esztergomi Hittudományi Főiskolán liturgia tanára

április 12. nagycsütörtök

18:00 az Oltáriszentség alapításának szentmiséje

19:30 szentségimádás (a volt egyházközségi képviselőtestület, majd a Kolping Család tagjai, végül pedig a fiatalok vezetésével)

április 13. nagypéntek

9:00 keresztút, a cserkészek vezetésével

18:00 nagypénteki szertartás (csonka mise)
19:30 lamentáció (nagyszombati virrasztás)

április 14. nagyszombat

0:00 keresztút a Tündér-sziklánál (találkozó a Batthyány téren, illetve, a zugligeti iskola jobb oldalán)

9:00 szentsír megnyitása (az esti szertartásig nyitva marad)
18:00 feltámadási szertartás
19:30 feltámadási körmenet a Batthyány téren

Tartalom átvétel