Back to top

Pretelli Ignác SJ

(Kassa, 1700. aug. 14.–Buda, 1740. szept. 11.)

Vízivárosi plébános: 1736. okt.–†1740. szept. 11.

pretelli_ignac_sirkove-k.jpg

Pretelli Ignác sírköve a Szent Anna templomban

Kassán lépett be a jezsuita rendbe 17 éves korában, ott végezte novíciátusát, ott tanulta a filozófiát és a teológia utolsó két évét is 1728-tól 1730-ig (a teológia alsóbb évfolyamait Nagyszombatban végezte). Tanulóévei közben egy évet Eperjesen, két évet pedig Pozsonyban tanított grammatikai osztályokban. 1730/1731-ben Selmecbányán volt plébániai kisegítő, majd a Besztercebányán töltött harmadik próbaév után négy évre, 1732/1733-tól 1735/1736-ig a kassai akadémia tanára lett, ahol etikát tanított. 1736 október végén helyezték a budai Vízivárosba elöljárónak és plébánosnak. Plébánossága alatt pusztított Budán az 1739/1740. évi pestisjárvány, amely során odaadóan teljesítette lelkipásztori munkáját, a járvány elmúltával pedig fogadalomból oltárt építtetett a Szent Anna kápolnában Xavéri Szt. Ferenc tiszteletére. Ő volt az, aki kezdeményezte és kiharcolta a városi tanácstól az addigi Szent Anna kápolna helyett egy megfelelő méretű és reprezentatív új templom építésének megkezdését. Ennek munkái 1740 tavaszán kezdődtek meg, az ünnepélyes alapkőletételt pedig július 26-án, Szent Anna ünnepén tartották. Nem sokkal ezután azonban, a pestis egy újabb hulláma során ő is megbetegedett és 1740. szeptember 11-én meghalt. Földi maradványait az akkori vízivárosi temetőben helyezték el, amelynek helyén épült 1874-ben a Medve utcai elemi iskola. Ekkor hamvait és síremlékét a Szent Anna templom kriptájában helyezték el. A kripta fölszámolása óta a síremlék a templom előcsarnokában áll és fölirata (németül) a következőt hirdeti: „Itt nyugszik a jó pásztor, főtisztelendő Pretelli Ignác atya a Jézus Társaságából, a rendház elöljárója és e hely plébánosa négy éven át. Életét adta juhocskáiért, különösen amikor könyörtelenül tombolt a járvány, ő 1739. május 7-től 1740. február 28-ig fáradhatatlanul sietett a szorongatottak segítségére. Mennyei jutalomra elhivatott 1740. szeptember 11-én. Isten fizesse meg és adjon neki örök nyugodalmat.

Schoen, 238-239. Stöger, 281. Sommervogel, VI, 1206. Némethy, Jézus-társaság, 122. Lukács, Nomenclator, 1285.