Back to top

Matzer Péter SJ

(Sopron, 1714. márc. 22.–Komárom, 1794.)

Vízivárosi plébános: 1772. okt. 1.–1775. ápr. 1.

Sopronban lépett be 1732-ben a jezsuita rendbe. A rendi képzés egyes lépcsői közül a noviciátust Bécsben, a filozófiát Kassán, a teológiát ismét Bécsben végezte. Eközben – ez szintén része volt a képzési folyamatnak – tanárkodott Eger, Pozsony és szülővárosa, Sopron gimnáziumaiban. 1748-ban hitszónok volt Kőszegen, majd a harmadik próbaév elvégzése után Nagybányára küldték hitszónoknak és iskolaigazgatónak (praefectus scholae). 1753-ban Temesvárott, majd 1754 és 1762 között ismét Kőszegen működött hasonló funkciókban. 1762/63 és 1768/69 között Eszéken volt plébános és a jezsuita rezidencia elöljárója, majd 1772/73-ra került ugyanilyen megbízással a budai Vízivárosba., ahol a rend föloszlatása után is plébános maradt. Plébánossága alatt fejeződött be a Szent Anna templom barokk berendezésének kialakítása a templom főoltárának fölépítésével és a harangok beemelésével. 1775-ben elfogadta a komáromi (azelőtt szintén jezsuita) plébánia vezetését. Eleinte adminisztrátor, majd 1780-tól teljes jogú plébános volt. Ennek ellenére nem lehetett problémamentes a helyzete. 1781-ben kérvényezte (eredménytelenül), hogy remete lehessen, majd 1786-ban a hívek kérték eltávolítását és helyette egy ferences atya kinevezését, mivel akkor már 72 éves és erősen beteges volt. Végül csak 1793-ban mondott le a plébánosságról és a következő esztendőben meg is halt.

Némethy, Series, 778. Schoen, 240. Lukács, Nomenclator, 958-959.