Back to top

Hírolvasó

Az Eucharisztia ünneplése 97. (2. rész)

Magyar Kurír - 2020, December 27 - 12:00du
Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.

Ferenc pápa imája a Szent Családhoz

777 blog - 2020, December 27 - 11:41de

A karácsony utáni vasárnapon a Szent Családot ünneplik a katolikus egyházban. Most Ferenc pápának a hozzájuk írt imáját osztjuk meg, amelyet a Család Szinódus kapcsán fogalmazott meg még 2014-ben, de sorai ma is aktuálisak. Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet csillogását, hozzátok fordulunk bizalommal. Názáreti Szent Család, tedd a mi családjainkat is a megélt közösség és az imádság helyévé, az Evangélium hiteles iskolájává, kicsiny család-egyházzá. Názáreti Szent Család, add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot; és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak. Jézus, Mária és József, halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket. Forrás: katolikus.ma

The post Ferenc pápa imája a Szent Családhoz appeared first on 777.

Szent János apostol és evangélista

Magyar Kurír - 2020, December 27 - 8:00de
December 27. János apostol, a szeretett tanítvány ünnepe. Csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai gondolkodás mélysége tekintetében. Jánosé a nagy szó: Isten a szeretet.

Útravaló – 2020. december 27., Szent Család vasárnapja

Magyar Kurír - 2020, December 27 - 5:00de
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Földi István pápai esperes plébános ad útravalót.

Mai evangélium – 2020. december 27., Szent Család vasárnapja

Magyar Kurír - 2020, December 27 - 12:01de
Hogy örömhírrel induljon minden nap … – Lk 2,22-40

A HÉT VERSE – Arany János: Családi kör

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 8:45du
Karácsonyhoz és a Szent Család ünnepéhez kapcsolódunk ezúttal. Arany János halhatatlan versében ünnepi fényt kap a hétköznapok családi együttléte. Ebben a családi körben mindenkinek van helye, a vendégnek is, mindenkinek jut szeretet és figyelem. Az otthonosság és a béke érzetét erősíti a ritmus is, a felező tizenkettősök lassú, nyugalmas folyása az ünnep meghitt és időtlen légkörét árasztja.

Karácsony a Csókay családban

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 8:10du
Advent elején az otthonában kerestük fel Csókay András idegsebész professzort, akinek ezúttal nem a hivatásával kapcsolatban tettünk fel kérdéseket. A karácsonyról érdeklődtünk, arról, hogyan éli meg az ünnepet. Csatlakozott a beszélgetéshez felesége, Altay Daniella, de a háttérben jelen volt a kilencvennégy éves édesanya, és néha betoppantak a gyerekek, és benéztek a nappaliba a kutyák is.

A Szent Család: Jézus, Mária és József

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 7:20du
A Szent Család az a család, melyben a megtestesült Ige földi életének legnagyobb részét töltötte; a családi élet mintaképe. 1969 óta karácsony nyolcadában ünnepeljük.

Ferenc pápa: „Légy olyan, mint a pálma: kövekkel dobálják, s ő hullajt datolyát”

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 7:16du
December 26-án, szombaton az első vértanúnak, Szent István diakónusnak az ünnepén a Szentatya az Apostoli Palota könyvtárából imádkozta el a déli Úrangyalát. Elmélkedése után a neki küldött jókívánságokat is megköszönte.

Ferenc pápa Twitter-üzenetei december 26-án

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 7:05du
A Szentatya az alábbi bejegyzéseket tette közzé Twitter-oldalán.

Karácsonyt mindenkinek! – A Sant’Egidio közösség karácsonyi ebédjeiről

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 6:42du
A Magyar Kurír hasábjain már sok éve adunk hírt a Sant’Egidio közösség karácsonyi ebédjéről: a világ számos városában terített asztal és ajándékok várják a közösség szegény barátait, egyedül karácsonyozó időseket, hajléktalanokat, menekülteket, rabokat, a társadalom mindenféle számkivetettjeit. Szőke Péter és Mihályi Anikó írását adjuk közre.

Német László SVD nagybecskereki püspök karácsonyi üzenete

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 5:50du
A vajdasági nagybecskereki egyházmegye püspökének karácsonyi üzenetét adjuk közre.

Karácsony ünnepe egyházmegyéinkben

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 5:00du
December 25-én Jézus Krisztus születését ünnepeljük. A püspöki székhelyek karácsonyi szertartásairól az egyházmegyei tudósítások alapján számolunk be.

Szent Család vasárnapja – 2019.12.27.

Országúti ferences plébánia - 2020, December 26 - 4:00du

Imádkozzunk családjainkért:

Istenünk, te ragyogó példaként állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. Szeretettel várjuk plébániánk családjait!

Az ünnepen szeretettel várjuk plébániánk családjait!

A Szent Család istenemberi titka

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 4:00du
A Szent Család vasárnapja – Gondolatok az evangéliumhoz (Lk 2,22–40)

Orosz Atanáz püspök karácsonyi üzenete: Ne féljetek! Velünk az Isten!

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 3:01du
„A kevesebb kimozdulással járó, s ezért talán minden eddiginél bensőségesebb idei karácsony megdöbbentő nagy felismerése az lehet, hogy éppen nekünk »született a Megváltó, az Úr Krisztus«” – fogalmazott Orosz Atanáz püspök karácsonyi köszöntőjében, amit az alábbiakban közreadunk.

Heidelberg télen

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 2:02du
A járványhelyzet ismételt németországi és világméretű szigorodása idején, 2020. október 20-án közlemények sokasága árasztotta el a pfalzi és az országos sajtót arról, hogy a fertőzésveszély miatt – a rendezők és a városatyák legnagyobb szomorúságára – idén elmarad a sok látogatót vonzó hagyományos heidelbergi „Weihnachtsmarkt”, a varázslatos téli vásár.

Karácsonyi üzenetek – nem csak görögkatolikus fiataloknak

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 1:02du
A Budapesti Görögkatolikus Fiatalok Clubja (GrFC) adventi online programsorozatot tartott karácsonyi felkészülésként. A programsorozat résztvevői közös videóban mondanak pár mondatos vagy kicsit hosszabb üzenetet a fiataloknak.

Jó Jézus bárányának tudni magunkat – Szentmártoni Mihály SJ karácsonyról és pandémiáról

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 12:02du
Gyerekkora karácsonyairól és az idei, a világjárvány által meghatározott ünnepről kérdeztük a Rómában élő Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetest, aki arról is mesélt, hogy a világ számos pontján ünnepelte már a karácsonyt, mindenütt másképp, megtapasztalva a hagyományok gazdagságát.

Szent István első vértanú

Magyar Kurír - 2020, December 26 - 8:00de
Jézus születését az Egyház liturgiája nyolc napon keresztül ünnepli, karácsony másnapján azonban a liturgia fehér színe pirosra változik: a vér és a szenvedés színére. Az első keresztény vértanúra emlékezünk ma.

Oldalak

Subscribe to Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna plébánia hírolvasó