Back to top

777 blog

Subscribe to 777 blog hírcsatorna
A hit nem magánügy!
Frissítve: 1 óra 59 perc

A reformátusok is reménykednek a húsvéti nyitásban

2 óra 9 perc

A személyes gyülekezeti alkalmak szünetelnek a lezárások idejére a Magyarországi Református Egyházban is, a húsvéti istentiszteletekről március végén döntenek. Ahogyan azt korábban írtuk, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében bejelentették, hogy március 8-tól szünetelnek a nyilvános misék, és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége is arra kérte a gyülekezeteket, hogy a korlátozások idejére tarózkodjanak a személyes találkozásoktól. A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa is hasonlóan rendelkezett.  „2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Tartsunk istentiszteleteket és gyülekezeti alkalmakat digitális eszközök segítségével, a gyülekezet helyi lehetőségeinek figyelembevételével.” – majd hozzátették, hogy a lezárások idejére se feledkezzenek meg a gyülekezetek és a lelkészek a bajbajutott testvérekről.  „Kérünk minden lelkipásztort és presbitériumot, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is találjanak módot a bajba jutottak, betegek és magányosok lelki támogatására, és nyújtsanak segítséget az erre rászorulóknak.”  A nagyheti és a húsvéti istentiszteletek rendjéről március 26-án fognak dönteni.  A teljes nyilatkozat itt olvasható.

The post A reformátusok is reménykednek a húsvéti nyitásban appeared first on 777.

Hétfőtől bezárnak az evangélikus templomok

6 óra 50 perc

Az evangélikus püspöki tanács 2021. március 5-én adott ki közleményt a legújabb járványügyi szigorításokra reagálva. A püspökök kérik a gyülekezeteket, hogy virágvasárnapig ne tartsanak személyes jelenléttel istentiszteleteket.  „A jelenlegi súlyos járványügyi helyzetben mégis azt javasoljuk gyülekezeteinknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak személyes jelenléttel istentiszteletet, sem hétközi gyülekezeti alkalmat. Mivel az oltás folyamata felgyorsult, azt reméljük, hogy hamarosan újra együtt lehetünk a gyülekezet közösségében.” – olvasható a püspöki tanács levele, melyben arra biztatják a híveket, hogy éljenek az oltás lehetőségével és regisztráljanak.  „Arra kérjük a testvéreket, hogy megértő szeretettel és türelemmel hordozzák ennek a hosszú és nehéz időszaknak a terheit, imádkozzunk egymásért. Bízunk a gyülekezetek önszervező erejében, hogy senki sem marad ige és segítség nélkül most sem.  Ajánlásunk a hétfői naptól lép érvénybe, de ahol most vasárnap még megtartják az istentiszteleteket, ott fokozott elővigyázatosságra kérünk mindenkit.  A mai igével küldjük köszöntésünket: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt…” (Fil 4,6)”   Forrás: evangelikus.hu

The post Hétfőtől bezárnak az evangélikus templomok appeared first on 777.

Már van olyan egyházmegye, amely felfüggeszti a nyilvános miséket

2021, March 5 - 3:54du

Mint ahogy ma mi is beszámoltunk róla, a Magyar Katolikus Püsköki Konferencia közleményében jelezte, hogy a templomok nem zárnak be, de a nyilvános istentiszteletekről az illetékes ordinárius rendelkezhet. A Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében bejelentették, hogy március 8-tól szünetelnek a nyilvános misék. Az ezzel kapcsolatos közleményt változtatás nélkül közöljük. “Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően – az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe: A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő. A már felvett miseszándékok, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük […]

The post Már van olyan egyházmegye, amely felfüggeszti a nyilvános miséket appeared first on 777.

Megbékélés Istennel – Miért érdemes újraolvasni az efezusiakhoz írt levelet?

2021, March 5 - 12:29du

Az evangéliumi üzenet talán legnagyszerűbb és legtömörebb összegzését, az Istennel való megbékékés történetét az efezusiakhoz írt levélben találjuk. Az Ez az a nap! Magazin cikkét szemlézzük. Az evangéliumi üzenet felfoghatatlan mélységeket tartalmaz. Lelkipásztorok és tudósok számtalan könyvet írtak az egyház megalakulásától fogva, hogy megkíséreljék feldolgozni Jézus munkájának a természetét és a következményeit. Az evangéliumi üzenet talán legnagyszerűbb és legtömörebb összegzését mégis az efezusiakhoz írt levélben találjuk. Pál második missziói útja során látogatott el Efezusba, és szemtanúja volt a gyülekezet megszületésének ezen a vidéken. Harmadik missziói útja során visszatért, és három évet töltött ott a gyülekezet megszilárdításán fáradozva (ApCsel 18,18–21; 19,1–41). Isten a lakók lelki buzgóságát és a város stratégiai jelentőségű elhelyezkedését kihasználva a környék evangelizációs és missziói központjává tette ezt a gyülekezetet (19,18–20). Elutazásakor Pál figyelmeztette őket, hogy ádáz farkasok támadnak majd rájuk kívülről és belülről is (20,17–38). Évekkel később római börtönéből írt szeretett barátainak Efezusba. Emlékeztetni akarta őket az általa hirdetett evangéliumra, továbbá arra sarkallta őket, hogy tartsanak ki, ha szenvedés vár is rájuk, és bátorította őket az evangélium által hordozott áldott reménységgel. A bizonyítékok arra utalnak, hogy az efezusiakhoz írt levél körlevél is lehetett, amelyet tágabb körzetben használtak a hívők tanítására és bátorítására. Az első három fejezet a […]

The post Megbékélés Istennel – Miért érdemes újraolvasni az efezusiakhoz írt levelet? appeared first on 777.

Ima a családokért karantén idején

2021, March 5 - 11:49de

A járvány harmadik hulláma gyakorlatilag mindenkit súlyosan érint. Van, akit azért, mert maga is a komolyan szenved a vírustól – és sajnos egyre többen vannak ilyenek a fiatalok között is. Az egészségügyi dolgozók is erejükön felül dolgoznak, sokan pedig a munkahelyük és a fizetésük kapcsán élnek meg komoly krízist. Senkinek nem egyszerű. Talán az érintettségemből kifolyólag is, de főleg a Facebook-hírfolyamomat ellepő posztok miatt én most a családokért szeretnék imádkozni, és arra hívlak, hogy te is mondj egy fohászt értük.   Drága mennyei Atyám, a családokért imádkozom hozzád. Mindnyájan nehezen viseljük a folyamatos megszorításokat, főleg gyermekekkel bezárkózva és az online oktatással terhelve. Küldd el Szentlelkedet és tölts el minden anyát és apát türelemmel, hogy békesség uralkodjon a családokban. Adj bölcsességet, hogy átlássák a teendőiket és azok fontossági sorrendjét. Jézus, hozzád, mint az Atya gyermekéhez fordulok, hogy példáddal munkáld ki a gyermekek szívében az engedelmességet és türelmet, megértést és a segítő lelkületet. Szentlélek, tölts el minden családot a kreativitásoddal, hogy érdekesen és hasznosan tudják eltölteni a bezártság idejét. Adj erőt, hogy az eddigi mindennapos feladatok mellett el tudják látni a pluszfeladatokat. Járj át minden otthont és nyisd meg a szíveket az Atya szavára, a Biblia üzenetére, hogy minden család növekedhessen ebben a […]

The post Ima a családokért karantén idején appeared first on 777.

Nyitva maradhatnak a katolikus templomok

2021, March 5 - 10:07de

A templomok a szigorítások után is nyitva tarthatnak, miséket viszont csak a szigorú járványügyi szabályok betartásával végezhetnek – derült ki a Magyar Katolikus Püsköki Konferencia mai közelményéből. A húsvéti szertartások megtartásáról később döntenek. “A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt életbe lépő szigorításokat, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket megerősítve, visszavonásig az alábbi módon rendelkezünk: 1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Nyilvános istentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban végezhetőek, az illetékes ordinárius rendelkezése szerint. Felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. 2. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai újfent megadják további intézkedésig. 3.Templomaink mellett az egyházi intézményeinkben és a plébániáinkon is, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó […]

The post Nyitva maradhatnak a katolikus templomok appeared first on 777.

A „Mi Atyánk” kifejtése – Assisi Szent Ferenc

2021, March 5 - 9:24de

A ferences rend alapítójának, Assisi Szent Ferencnek az imái manapság is aktuálisak tudnak lenni. Ezúttal a „Mi Atyánk” kibővített, imádságos változatát mutatjuk tőle, amely kiváló napindító imádság is lehet számunkra. Ó Szentséges Atyánk, teremtőnk, megváltónk, vigasztalónk és Üdvözítőnk. Aki a mennyekben vagy: az angyalokban és a szentekben; te világosítod meg őket tudásukban, mert te vagy, Uram, a fényesség; te gyújtasz szeretetre, mert te vagy, Uram, a szeretet; te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal, mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök, akitől minden jó ered s aki nélkül semmi jó nincsen. Szenteltessék meg a te neved: ragyogjon föl bennünk a te ismereted, hogy felismerjük, milyen a te jótéteményeid szélessége, ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága és ítéleteid mélysége, Jöjjön el a te országod: hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel és vezess bennünket a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökkétartó. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is: hogy teljes szívünkből szeressünk téged és szüntelenül reád gondoljunk, hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk, hogy teljes elménkből minden szándékunkat feléd irányozzuk és mindenben a te tiszteletedet keressük s hogy végül minden erőnkből minden képességünket, lelkünk és testünk minden rezdülését a te szereteted […]

The post A „Mi Atyánk” kifejtése – Assisi Szent Ferenc appeared first on 777.

„Jézus a kulcs” – felemelő dicsőítő dal

2021, March 4 - 7:34du

Ha gondolkozol, hogy milyen dicsőítő dalt hallgass az esti imádhoz, akkor ajánljuk a Planetboom: „Jesus is the key”, azaz „Jézus a kulcs” című számát, amely a maga egyszerűségében a leglényegesebb dolgokat mondja ki. A dalban arról énekelnek, hogy Jézus a legfontosabb számomra és semmi nem hasonlítható össze Vele, továbbá senki nem ér fel az Ő szintjére. Hiszen Ő a mindenség, és csak Ő számít, mert Ő a kulcs az életünkben. Ez tehát a fő üzenete a dalnak, így aki kevésbé értené az angol nyelvet, ezáltal ő is átérezheti annak mondanivalóját.

The post „Jézus a kulcs” – felemelő dicsőítő dal appeared first on 777.

Holnap dönthet az MKPK a szigorításról

2021, March 4 - 5:10du

Közleményben tájékoztatta a híveket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, amelyben elmondta, hogy várhatóan holnap születhet döntés az új rendelkezésekről. „A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve kérjük, hogy a nagyböjti imádságainkat ajánljuk fel egész népünkért, különösen azokért, akik a világjárványban érintettek, kiemelten azokért, akik az egészségügyi és a szociális szférában, illetve a mindennapi élet területein most is értünk dolgoznak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt életbe lépő szigorításokat, majd azok részleteinek ismeretében, várhatóan a holnapi napon adja ki rendelkezéseit, amelyek iránymutatásul szolgálnak majd hívő közösségeinknek és intézményeinknek. A járványhelyzetben segítő szeretettel figyeljünk idősebb és veszélyeztetettebb embertársainkra, kiemelten legyünk figyelemmel a járványügyi előírásokra és felelősen tartsuk be azokat. Budapest, 2021. március 4. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága” A 777 is elküldte a kérdéseit korábban a mai bejelentésekkel kapcsolatban az MKPK-nak, amelyre azt a választ kaptuk, hogy a közleményben igyekeznek majd ezt megválaszolni. A mai bejelentések tükrében tervez-e szigorítást az MKPK az eddig meghozott intézkedéseken túl? Ha igen, akkor ezek milyen hatállyal és egyelőre meddig lépnek érvénybe? Tavaly már átéltünk egy bezárást a nagyböjti időszakban, amely kiemelten fontos a katolikus emberek számára. Idén sem túl jók egyelőre a kilátások. Ennek ellenére […]

The post Holnap dönthet az MKPK a szigorításról appeared first on 777.

Mindent tud rólunk, mégis szeret – Cseri Kálmán gondolatai

2021, March 4 - 3:37du

Isten az, aki ismeri a bennünk feszülő kérdéseket, látja, hogy némelyiket mi sem tudjuk megfogalmazni vagy nem merjük kimondani – mégis megadja rá a választ. Cseri Kálmán református lelkipásztor bátorító szavait szemlézzük. „Jézus így válaszolt…” (Jn 3,3) Ez a fél mondat Jézus szívébe enged belátnunk. Nikodémus nagyon udvariasan, elismerően indította a beszélgetést. De még nem kérdezett semmit. Akkor Jézus mire válaszolt? Éppen ez az, ami megmelegíti a szívünket. Jézus a ki nem mondott kérdésre is felel. Nikodémusnak nagyon nehéz lenne azzal kezdenie, hogy nem bizonyos az üdvösségében, hogy nem ad neki békességet az, amire másokat tanít, hogy sok fontos kérdésre nincs kielégítő válasza. Az egész ember egyetlen nagy kérdőjel – de erről még egy szót sem szólt. Nem is kell. Jézus pontosan ismeri őt. Az előző versekben olvassuk: „nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.” (Jn 2,25) És Jézus olyan gyengéd szeretettel szeret minket, benne olyan sok tapintat és figyelmesség van, hogy megkíméli ezt az idős embert a kellemetlen vallomástól, megkönnyíti a dolgát: a ki nem mondott, de benne feszülő kérdésre is felel. Szavaiban van elismerés is, biztatás is, miközben azok őszinte és kemény szavak. Jó helyen jársz, […]

The post Mindent tud rólunk, mégis szeret – Cseri Kálmán gondolatai appeared first on 777.

Isten a hitet keresi benned

2021, March 4 - 10:59de

Akárhány éve is szenvedsz valaminek a fogságában, Jézus készen áll megszabadítani, meggyógyítani téged, ha te is akarsz jól lenni. Az Arrivera blogon olvasható egyik remek írást szemlézzük.  Képzeld el, hogy 38 éve élsz teljesen bénán. Egy medence szélén fekszel egyedül, a családod és a barátaid már sehol sincsenek és csak hasonszőrű szenvedő emberek vesznek körül. Aztán odajön hozzád egy vadidegen alak, és azt kérdezi tőled, „akarsz jól lenni?” Kegyetlen kérdésnek tűnik, nem? „Áh, dehogy, csak poénból fekszem itt, remélem, hogy itt is halok majd meg. Amúgy, köszi a kérdést”- válaszolhatott  volna ez az ember. Miért kérdezett be Jézus mégis egy ilyet? Azért, mert Ő egy igazi úriember.  Sosem fog helyreállítani semmit, amit te nem akarsz, hogy helyreállítson. Sosem megy oda, ahol nem látják szívesen. Ezért csak udvariasan megkérdez: „Szeretnéd, hogy megérintsem az életedet?” Nagyon érdekes, hogy Jézus kérdése a béna ember vágyaira irányul, egy igennel vagy nemmel kéne válaszolni, ő mégis a képességeinek a hiányával válaszolt: „Nem tudok.” Aztán magyarázkodásba kezd : „Nincs senkim, aki bevihetne a medencébe, amikor megmozdul a víz. Mire odaérnék, már más lép be helyettem.” Látszik, hogy a béna ember azt hiszi, Jézus csalódott benne, hiszen lehetett volna gyorsabb, jobb, ügyesebb, szentebb. Sokszor mi is így […]

The post Isten a hitet keresi benned appeared first on 777.

„A COVID-osztály nagyon magányos hely” – interjú egy orvossal a koronavírusról

2021, March 4 - 9:41de

Mit gondol egy keresztény orvos a koronavírus elleni oltásokról? Egyáltalán oltassam magamat vagy nem szükséges? Mi kell ahhoz, hogy véget érjen a járvány? Többek között ezekről a kérdésekről és további más érdekes témákról is beszélgettünk Dr. Bárdos Dávid sebészszakorvos-jelölttel, akinek az olvasók által küldött kérdéseket is tolmácsoltuk. Te magad is fontosnak tartod a hiteles tájékoztatást, ezért az Orvostanhallgató blogon értékes bejegyzésekben számolsz be folyamatosan a járvánnyal kapcsolatos új tudományos hírekről is. Sok emberben megoszlanak a vélemények a járványhelyzetről. Szerinted keresztényként hogyan tudunk erről a legjobban kommunikálni? Bízni a szakemberekben, az orvosokban, döntéshozókban, lelkiismeretesen betartani a személyi higiéné, a maszkviselés és a távolságtartás szabályait, vigyázni egymásra, tartani a lelket a betegekben, családtagokban, gyászolókban. Ezek a legfontosabbak, amelyek minden emberre, köztük a keresztényekre is vonatkoznak. Együttérezni másokkal. Keresni a környezetemben élők szükségleteit és reagálni rájuk. Arra használni a járványhelyzetet, hogy meghaladjam saját korlátaimat. Adni abból, amim van, és rábízni magam másokra, ha szükségem van rá. Ezekben már megmutatkozhat eljárásmódunk keresztény karaktere. A járvány sokkal súlyosabban sújtja a szegényeket és tovább növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Jót tenni tehát bőven van mit. És akkor már a kommunikáció sem lesz nehéz a járványról. Átestél már a víruson, de mégis mik voltak a betegséggel kapcsolatban a […]

The post „A COVID-osztály nagyon magányos hely” – interjú egy orvossal a koronavírusról appeared first on 777.

A Papp válaszol – Érzelmi megcsalás, hivatástisztázás, pornófüggő társ

2021, March 3 - 8:45du

Egyenértékű a fizikai megcsalás az érzelmivel? Hogyan ismerem fel a hivatásomat? Lehet komoly kapcsolatot folytatni valakivel, aki korábban pornófüggő volt? Ismét kemény kérdéseket tettetek fel Papp Miklós görögkatolikus papnak és családapának: íme “A Papp válaszol” legújabb része! Dóra (Esztergom) Az atya véleményét szeretném kikérni az érzelmi megcsalásról. Korábban megtörtént velem, hogy a volt párom a kapcsolatunk problémás szakaszában más lánnyal rendszeresen irogatott, mély beszélgetéseket folytatott, többet érzett iránta barátságnál. Ez nekem nagyon fájdalmas volt, ugyanúgy a félredobhatóság érzését adta, mint bármilyen megcsalás. Azt tapasztaltam, hogy keresztény körökben nagyon odafigyelünk a házasság előtti tisztaságra, tehát a szexualitás terén nem történik meg a megcsalás, de az érzelmi megcsalás jelen van, ami ugyanúgy sebeket okoz. Egyenértékű-e a fizikai megcsalás az érzelmivel? Milyen mértékben kell egy házasság előtti kapcsolatban hűségesnek lenni és mennyire lehet észrevenni más lehetséges párjelölteket is? Annyira jókat kérdezel, örülök az érzékenyen gondolkodóknak! Csak 3 megjegyzés: Valóban igazad van abban, hogy a párkapcsolati hűséget nem lehet csak a szexuális síkra redukálni, a teljes embernek a teljes emberhez kell hűnek maradni. Azt én is érzem, hogy a liberalizmus állandóan a szexualitást tematizálja, s minket, keresztényeket is rávesznek arra, hogy erről mértéktelenül sokat beszéljünk, jóllehet az az életnek csak egy része. A szerelem […]

The post A Papp válaszol – Érzelmi megcsalás, hivatástisztázás, pornófüggő társ appeared first on 777.

6 módja annak, hogyan támogasd szerettedet vetélés után

2021, March 3 - 3:58du

Egy gyermek elvesztése fizikailag és lelkileg is megterhelő. A fájdalomban pedig azok is osztoznak az édesanyával és édesapával, akik közel állnak hozzájuk. A téma érzékenysége miatt azonban nem sok szó esik arról, hogyan tudunk megfelelő segítséget nyújtani szeretteinknek. Ez a hat tanács hasznos támpont lehet azoknak, akik ki szeretnék fejezni támogatásukat, de nem akarják véletlenül sem mélyíteni a sebeket. Egyre több nő töri meg a csendet és osztja meg vetélésének történetét, az ezzel járó fájdalmat. A korábban tabuként kezelt témáról azért is szükséges beszélni, mert sokkal gyakrabban fordul elő, mint azt gondolnánk: négy terhességből egy végződik így. Különösen fontos tehát, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan tudunk kívülállóként segítséget nyújtani a veszteséget átélő párnak. Sose kezdj azzal egy mondatot, hogy „legalább” Nehezen reagálunk a veszteségre és a fájdalomra, így legtöbbünk elsődleges reakciója az, hogy próbáljuk a nehézségeket átélő ismerősünket felvidítani valamivel. Azonban, ha mi magunk nem éltük át korábban egy gyermek elvesztését, akkor sokkal nehezebb vigasztaló dolgokat mondani. Éppen ezért a következő mondatok hangzanak el a szánkból: „Legalább korán történt meg.” vagy „Legalább tudod, hogy termékeny vagy”…stb. Bár ezen mondatok mögött mindig segítő szándék rejlik, sajnos egyet jelentenek: nézd a jó oldalát. Viszont egy gyermekét elvesztő édesanya nem tudja ennek a jó […]

The post 6 módja annak, hogyan támogasd szerettedet vetélés után appeared first on 777.

A Biblia lapjainak megevésére kényszerítettek venezuelai keresztényeket

2021, March 3 - 12:53du

Legalább négy keresztény férfi szenvedett súlyos sérüléseket, miután arcukat eltakaró tettesek megszúrták őket, és a Biblia lapjainak megevésére kényszerítették őket – tudósít róla a Christianpost egy üldözött keresztényeket segítő szervezet híradására hivatkozva.  Az elkövetők az áldozatok testére késsel kereszteket is véstek. Nyolc kapucnit viselő férfi támadott meg keresztényeket február 16-án Libertadorban, Venezulában. Az Open Doors üldözött keresztényeket segítő szervezet szerint feltehetően egy drogbanda tagjaihoz köthető a támadás. A városban működik egy keresztények által fenntartott rehabilitációs intézmény, az Open Doors szerint a térségben nem szokatlan jelenség az, hogy akik a bűnöző életmód elhagyásában segítenek másokat, azok a bűnbandák bosszújának vannak kitéve.  „A támadóink eltakarták az arcunkat és elkezdtek ütni és késsel szúrni minket.” – mondta az egyik áldozat. „Egy X-et vágtak a testünkbe és arra kényszerítettek minket, hogy együnk lapokat a Bibliából.” Az áldozatok közül négyen már elhagyhatták a kórházat, egyikük azonban továbbra is súlyos állapotban van: két bordája is eltörött, a tüdeje és a feje is komolyabban sérült.  A Venezuelai Evangelikál Tanács nyomozás indítását szorgalmazza, és a támadást a vallás iránti gyűlöletnek tulajdonította – írja a Premier Christian News. Az Open Doors megjegyezte, bár Venezuela nincsen rajta a 2021-es jelentésükben szereplő legnagyobb mértékű keresztényüldözés ötven országának listáján, Latin-Amerika más országaiban […]

The post A Biblia lapjainak megevésére kényszerítettek venezuelai keresztényeket appeared first on 777.

Pénteken tartják az ökumenikus világimanapot

2021, March 3 - 9:32de

Pénteken tartják az ökumenikus világimanapot, amelynek tematikáját idén a Csendes-óceáni Vanuatu keresztény női közössége állította össze – közölte Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára szerdán az MTI-vel. A világimanapon országszerte együtt imádkoznak a gyülekezetekben a gazdaságilag egyenlőtlen társadalmak legszegényebbjeiért, a leginkább kiszolgáltatottakért. A közlemény szerint az idei világimanap témája a Máté evangéliumából vett igeszakasz: „Biztos alapra építsünk!” Fischl Vilmos hozzátette: a felszólítás jelentése, hogy „az életünket Jézus Krisztusra, a mi életünk urára kell bíznunk ahhoz, hogy jövőnk jó kezekben legyen”. Jézus az idézett példázatban arról beszél, hogy az okos ember kősziklára építi házát, így az nem omlik össze a viharban, míg a balga homokra építkezik. „Nem mindegy tehát, hogy az életünk milyen alapon nyugszik. Lehet kőszikla az életünk alapja, amely az élet zajától gondjaitól nem omlik majd össze, és lehet az életünk alapja homok, amelyet az élet viharai szétzúznak” – fogalmazott. Az ökumenikus világimanapot 1870 óta tartják meg világszerte, Magyarországon harminchatodik alkalommal szervezi meg a MEÖT. A résztvevők az ökumenikus tanács kiadványainak segítségével készülhetnek fel, „hangolódhatnak rá az eseményre, és élhetik meg az imanapi liturgia tartalmának kiteljesedését” – tette hozzá a MEÖT főtitkára. A felkészülést segítő kiadványok a www.meot.hu honlapról tölthetők le.

The post Pénteken tartják az ökumenikus világimanapot appeared first on 777.

A reménység Istene

2021, March 3 - 8:59de

Te kiben reménykedsz? Arra van szükségünk, hogy Jézus reményt leheljen belénk. Ahogy Pál imádkozta: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által” (Róma 15:13). Igen, a remény a Szentlélek ajándékainak egyike, és kegyelemből adatott nekünk. És csakúgy, mint a hit, a remény sem remény valamiben, vagy egy kívánatos végkifejletben, hanem egy Személyben. Nem a hitben hiszünk, ez butaság lenne; Istenben hiszünk. Azért bizakodunk, mert van Isten. Ugyanígy van a reménnyel is – nem arról szól, hogy reményt csiholunk magunkban afelől, hogy megjavul a házasságunk, vagy a gyerekeink, jobb állást kapunk, vagy egy barátunk fel fog hívni. A remény lényege, hogy Istenbe vetjük. Azért van okunk remélni, mert Isten létezik. Ne a végeredménnyel kezdd, hanem Istennel. Jézus, kérlek, leheld belém a Te reményedet, itt és most, mindazokon a területeken, ahol elvesztettem a reményt. Állítsd helyre a reményt. Add nekem a Te reményedet. Segíts nekem, hogy Szent Szellemed ereje által túláradjon bennem a remény. Megtagadom a közösséget a beletörődéssel, a cinizmussal, a bukással és a reménytelenséggel. Kérlek, állítsd helyre a szívemet. Nem valamibe, vagy valamilyen végeredménybe vetem a reményemet, hanem Beléd, Jézus. John Eldredge Magyar fordítás: ahitatok.hu

The post A reménység Istene appeared first on 777.

9 bibliai idézet, amely neked is erőt adhat

2021, March 2 - 2:51du

A Szentírás tele van biztatásokkal, amelyek a lehető legjobbkor tudnak segíteni. Az Aleteia csapata kiválaszott 9 ilyen idézetet, de ez csak a töredéke a legszebb reményt keltő soroknak. Ti is bátran írjátok meg a Facebook-bejegyzésünk alatt kommentben, hogy melyik az az idézet, amelyből erőt tudtok meríteni! 1. “Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok…” (Kol 3; 23-24) 2. “Tehát, szeretett testvéreim, legyetek állhatatosak, rendíthetetlenek, tegyetek mindig többet az Úrért, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15; 58) 3. “Ne félj, mert én veled vagyok! Ne tekingess semerre, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek és megsegítelek, s támogatlak téged szabadító jobbommal.” (Iz 41; 10) 4. “Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében, ne kedvetlenséggel vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti” (2Kor 9; 7) 5. “Az Úrra bízzad dolgaidat, akkor terveid sikerülnek.” (Péld 16; 3) 6. “A hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk.” (Zsid 11; 1) 7. “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3;16) 8. “Az Úr teszi szilárddá […]

The post 9 bibliai idézet, amely neked is erőt adhat appeared first on 777.

Abortuszt támogató TikTok videóra reagált a 777 bloggere- VIDEÓ!

2021, March 2 - 8:38de

Egy fiatal fiú nemrég a TikTokra feltölöttt videóban beszélt az abortusz kérdéséről, amely szerinte csak jogi kérdés lehet, nem pedeig erkölcsi. Meuwissen Lídia Lelle, a 777 bloggere válaszvideóban reagált a felvetésekre!  

The post Abortuszt támogató TikTok videóra reagált a 777 bloggere- VIDEÓ! appeared first on 777.

Miért fontos a hitvallás?

2021, March 1 - 4:29du

Te véka alá rejted a hitedet, vagy szoktál beszélni róla másoknak? Baracs Róbert vendégírásában a keresztény hitvallás fontosságáról beszél. Amióta kereszténység a kereszténység, az jellemzi Krisztus tanítványait, hogy megvallják hitüket. Nem rejtik véka alá. Ez a különböző történelmi korokban kifejezetten „extrém sportnak” számított. A Római Birodalomban ugyanis évszázadokon keresztül üldözték a Krisztus-követőket, ha lebuktak, az életükkel fizettek. Az üldözött keresztények titkos jele a hal volt, melyet találkozáskor diszkrét módon, egymás homokrajzát kiegészítve tudatták egymással, hogy nem kell félniük. A hal, görögül IKHTÜSZ ugyanis egy mozaikszó: Jészúsz Khrisztosz Theú Hüiosz Szótér = Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó.  Az élő hit szerves része, afféle kötelező tartozéka a hitvallás. Igazán színes a paletta, ki hogyan vallja meg a hitét. Van, aki szívesen beszél róla kisebb-nagyobb közösségben, vannak, akik a jól bevált hal- vagy keresztszimbólummal az autójuk hátulján, mások énekmondással. Létezik, aki magára tetováltat egy keresztény szöveget vagy szimbólumot, akadnak, akik ruházatuk egy-egy darabjával fejezik ki meggyőződésüket. Az élet minden területén találkozhatunk ezzel a jelenséggel, sokan, akik nem ismerik ezeket a rövidke szövegeket, mozdulatokat vagy jelképeket, kapásból nem is tudják mire vélni.  És mi a helyzet a sportolókkal? Hogyan lehet sportolóként kifejezni a keresztény hitet? Egyáltalán az úszómedencében nyakig elmerülve, a tenisz- vagy kézilabdapályán, […]

The post Miért fontos a hitvallás? appeared first on 777.

Oldalak