Szomszéd plébániák hírei

Évvégi beszámoló

Országúti ferences plébánia - 2017, december 31 - 6:34de

Az év utolsó estéjén a plébánia elmúlt évét és jövő évi terveit vettük számba.Egyházközségi statisztika 2017_

Szent István vértanú ünnepén – képekben

Országúti ferences plébánia - 2017, december 27 - 9:39du

Az ünnepi szentmisében, melyen a Kapisztrán kórus szolgált Lógó Tibor karnagy úr vezényletével, egész plébániaközösségünkért imádkoztunk: segítsen az Úr megtalálni keresztény hivatásunkat és küldetésünket a harmadik évezred elején.

Karácsony 2. napja, Szent István vértanú, templomunk védőszentjének ünnepe

Országúti ferences plébánia - 2017, december 25 - 8:41de

Szeretettel várjuk plébániánk híveit – imádkozzunk plébániaközösségünkért!

Áldott karácsonyt!

Országúti ferences plébánia - 2017, december 24 - 10:00du

 

Templomunk karácsonyi liturgikus programja:

 

Karácsony ünnepén

  • szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint vannak.

Karácsony 2. napján, Szent István vértanú, templomunk védőszentjének ünnepén

  • szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor lesznek,
  • a 10.00 órai ünnepi szentmisén a Kapisztrán kórus énekel.

December 31-én a Szent Család ünnepén

  • a 10.00 órás családos szentmise végén megáldjuk családjainkat,
  • az évvégi hálaadást a 18.00 órai szentmisében tartjuk,
  • a 19.30-as szentmise és gyóntatás elmarad!

Január 1-jén Újév napján, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén (kötelező ünnep)

  • szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint lesznek.

Karácsonyi pásztorjáték – 2017.12.24. – képekben

Országúti ferences plébánia - 2017, december 24 - 7:31du

Köszönjük a gyerekek, fiatalok és felnőttek szolgálatát, hogy a misztériumot játékukkal és szolgálatukkal megjelenítették számunkra!

A pásztorjáték képei a galériában megtekinthetők.

Karácsonyi imádság

Országúti ferences plébánia - 2017, december 22 - 10:36du

A család a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat 1-7), esetleg rövid buzdítást mond a karácsonyról, Jézusról, az isteni szeretetről, az ajándékok jelentéséről.

ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…

Családfő: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:

1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz, aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg a Ferenc pápánkért, Péter püspökünkért és minden elöljárónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott meg minket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Családfő: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

ÉNEKEK: Pásztorok, pásztorok, Istengyermek, és más karácsonyi ének…

A családtagok köszöntik majd megajándékozzák egymást.

Karácsonyi pásztorjáték

Országúti ferences plébánia - 2017, december 22 - 11:55de

 

A pásztorjáték december 24-én, vasárnap 16.00 órakor kezdődik.

Készítsétek az Úr útját – új Boanergész cd

Országúti ferences plébánia - 2017, december 19 - 1:17du

Ez immár a Boanergész zenekar kilencedik lemeze, de 2001 óta az első.

A Készítsétek az Úr útját lemez kapható az Országúti Ferences Plébánia portáján!

Gyűjtés a hajléktalanok karácsonyára

Országúti ferences plébánia - 2017, december 2 - 10:39du

Köszönjük, ha ki-ki hozzájárul tanúságtevő szolgálatukhoz, és így segíti a rászoruló, hajléktalan embertársait!

A Csak Egyet Szolgálat katolikus intézmény célja, hogy a hajléktalanellátó rendszerben személyes, egyénnek szóló szeretettel vegye körül a betérő rászoruló embert. A Csak Egyet Szolgálat Adományboltja (1066 Budapest, Izabella u. 36-38.) köszönettel fogad tárgyi adományokat is, ruhaneműt, élelmiszercsomagot. Szolgálatukról részletes információ honlapjukon található: www.csakegyet.hu.

 Kérjük a testvéreket, adományaikkal jó szívvel segítsék munkájukat!

Adventi lelkinap és koszorúkészítés – képekben

Országúti ferences plébánia - 2017, december 2 - 7:43du

A gyerekek lelki programja után közösen készítették el adventi koszorúikat – képek a Galériában.

Adventi koncert

Országúti ferences plébánia - 2017, november 22 - 2:14du

Mindenkit szeretettel várunk!

Adventi szentbeszédek

Országúti ferences plébánia - 2017, november 22 - 2:08du

Szeretettel várjuk a testvéreket!

Adventi lelki program

Országúti ferences plébánia - 2017, november 22 - 2:06du

Adventi naptár – a mélyebb karácsonyi készület érdekében.

ADVENTpr17_Buda

Adventi mise- és gyóntatási rend

Országúti ferences plébánia - 2017, november 22 - 1:58du

Kérjük a testvéreket, ne hagyják gyónásaikat az utolsó napokra!

Adventi élelmiszergyűjtés a rászorulók javára

Országúti ferences plébánia - 2017, november 22 - 1:57du

Kérjük a testvéreket, hogy karácsonyi készületük során külön figyelemmel forduljanak a rászoruló családok felé és lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel segítsék a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését.
Elsősorban konzerv, májkrém, levespor, száraztészta, rizs, cukor, olaj adomány, valamint (a hajléktalanok számára hasznos) új(!), meleg férfi zokni felajánlására számítunk.
Az adományokat a Szent Ágoston (bal oldali első) mellékoltárnál kihelyezett kosarakba lehet elhelyezni vagy a portán leadni.

Adventi vásár

Országúti ferences plébánia - 2017, november 22 - 1:50du

Az Adventi vásár során híveink a szegedi Ferences Kolostor termékeiből és keresztény videókból válogathatnak a templom előtt ill. a porta előterében.

“Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett” – nemzeti szentségimádás – 2017.11.25.

Országúti ferences plébánia - 2017, november 12 - 9:44de

2017. november 25-én, szombaton 17 és 18 óra között, bár különböző helyszíneken, de egy időben, együtt imádkozunk nemzetünk lelki megújulásáért sok magyarral határon innen és túl, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.

Szeretettel hívjuk plébániánk híveit, tartsanak velünk – és aki teheti, jelentkezzen!

A jelentkezés egyben lehetőség arra is, hogy feliratkozzunk a NEK 2020 hírlevélre, melynek segítségével folyamatosan tájékoztatást kaphatunk arról, hogyan halad a 2020-as esemény előkészítése, és első kézből értesülhetünk programokról, bekapcsolódási lehetőségekről.

 

Tartalom átvétel