Back to top

Főegyházmegyénk hírei

Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért!

Országúti ferences plébánia - 2019, October 25 - 4:25du

A templomban kitett borítékokban található lapokra lehet felírni mindazok nevét, akikért a közös imádságot kérik, majd a borítékba visszatéve a sekrestyében, az irodán vagy a portán adják le.

Mindenszentek ünnepe és Halottak napja templomunkban

Országúti ferences plébánia - 2019, October 24 - 10:49de

Pénteken, Mindenszentek ünnepén szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor lesznek.
Az esti misében a Kapisztrán Kamarakórus énekel, majd a mise végén – Halottak napja előestéjén – elhunytjainkért is imádkozunk.

Szombaton, Halottak napján szentmisék 7.30 és 18.00 órakor lesznek.
Az esti szentmisében Cherubini: Requiem című műve hangzik el, közreműködik a Solymári Corvinus Vegyes­kar, a Törökbálinti Kamarakórus és Nagy László Adrián orgonaművész, vezényel: Lógó Tibor.

A szentmise után a templom kriptájában imádkozzuk a halotti vecsernyét elhunytjainkért.

Szintén Halottan napjához kapcsolódóan megemlékező egyházzenei áhítat lesz a Kórusiskolás közösség és mindannyiunk elhunytaiért november 3-án, vasárnap 16.30-kor – elhangzik: John Rutter: Requiem, előadja a Voces unitatis kórus és zenekar, az Exsultate Cantores férfikar és az Ardente énekegyüttes, vezényel: Bálint Mátyás.

Hogyan lehet a plébánia missziós közösség

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2019, October 20 - 6:16du
Egyházközségi képviselőtestületek alelnökeivel találkozott Erdő Péter bíboros

Bíborosi kápolnaavatás és oltárszentelés a máltai lovagok budapesti rendházában

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2019, October 16 - 1:19du
Bensőséges ünnepre gyűlt össze a Magyar Máltai Lovagrend budai várbeli Fortuna utcai rendházában a rendalapító Boldog Gellért mester emléknapján, október 13-án.

Évközi 28. vasárnap

Testvérem! A mai áldozási ének a 33. zsoltárból való: „Jómódúak éheznek és nyomorognak; aki Istent keresi, az nem szenved hiányt a jóban.” (11. vers) Szent Ágoston, az egyik nagy nyugati egyházatya (+430) ezt a zsoltárt magyarázva, elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy versünket «lelki javakra értsd». Aki nem így érti, «azt a botránkozás hurokkal fojtja meg». Mindennek pedig az az alapja, hogy az igazi értékek «nem szemmel láthatók, hanem szívvel».
Jómódúak éheznek és nyomorognak.” A gazdagok gyakran nem ismerik Jézus szavát: „Én vagyok az égből alászállott kenyér” (Jn 6,41), és „boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek” (Mt 5,6). Mert ők a látható értékeket keresik, s nem találják meg az igazi értékeket. De remélem, mi a láthatatlan értékeket keressük: „Aki Istent keresi, az nem szenved hiányt a jóban.” Mesterünk egyértelműen megmondta: „Senki sem jó, csak egyedül az Isten” (Lk 18,19). Mi csak kenyeret látunk, de tudjuk, az Isten Fiával találkozunk, amikor szentáldozáshoz járulunk. Akkor pedig semmiben sem lehet hiányunk.
Testvérem! Ezt is szent Ágostonnál olvastam: «Én a lelki javakat nem látom! – Látja, aki szereti azokat.» Lássunk tehát a szív szemével! Így Istennél nem szenvedünk semmiben sem hiányt. Jó Pásztorom! Vezess a láthatatlan értékek felé, mert a látható mulandó, a láthatatlan pedig örök érték. Lássalak meg a Kenyér színében és Veled találkozva teljek el minden jóval.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Ima-lelkigyakorlat a plébánián – 2019.12.01-06.

Országúti ferences plébánia - 2019, October 11 - 2:12du

Advent kezdetén a mindennapokban végezhető lelkigyakorlatra várjuk mindazokat, akiket érdekel és megszólít az alábbi meghívás:

Mi az imahét lényege?

 • Ez egy út, melynek során személyesen kísért lelkigyakorlatot végzünk a mindennapi életben.

Kit érdekelhet az imahét?

Életkortól függetlenül bárkit, aki

 • Istennel való kapcsolatát szeretné mélyíteni,
 • szeretne lelkigyakorlatozni, de nincs lehetősége kiszakadni a mindennapokból,
 • szeretné a mindennapokban meghallani Isten hívását,
 • szeretne az imájáról beszélni egy lelki kísérővel,
 • vágyik arra, hogy imája jobban áthassa mindennapi életét.

A résztvevők vállalják, hogy

 • naponta kb. fél órát imádkoznak a Szentírással
 • reflektálnak imádságos tapasztalataikra
 • naponta kb. fél óra időtartamban beszélnek erről a tapasztalatról kísérőjükkel.

Milyen az imahét felépítése?

 • December 1-jén vasárnap 14.30-tól az Országúti Ferences Plébánián közös, nyitó alkalommal kezdünk,
  • ekkor beszélünk részletesebben a lelkigyakorlat felépítéséről, az imáról, a kísérővel való találkozás tartalmáról.
 • hétfőtől péntekig tart a napi személyes ima és találkozás a kísérővel,
 • december 6-án, pénteken este kerül sor a közös záró alkalomra.

További részletes információ itt.

Jelentkezni a letölthető lap segítségével 2019. november 10-igimahetmargitkrt@gmail.com email címen lehet.

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk, és folyamatos visszajelzést adunk.

Szeretettel várjuk:

a lelkigyakorlat kísérői:

Czupy Zsuzsanna fmvd,
Iria Staat fmvd,
Sólyom Beáta,
Törőcsik Júlia sss,
Zics Ildikó sss

Nyudíjasklub – teázás és beszélgetés a Karitász szervezésében – 2019.10.17.

Országúti ferences plébánia - 2019, October 7 - 8:00de

Októberben a 10 órai találkozó keretében a Kútvölgyi Kápolnába látogat a Nyugdíjas klub.

Találkozó a plébánián 10.00-kor vagy a 128-as busz Széll Kálmán téri végállomásánál.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és emellett szívesen találkoznának, beszélgetnének nyugdíjas társaikkal.

Évközi 27. vasárnap, Hálaadó nap a termésért

Testvérem! Amikor anyagot kerestem a mai gondolathoz, Damaszkuszi szent János (+749) egyik mondatára leltem: «Mivel egy kenyérben részesedünk, Krisztus egy testévé válunk, egy vérré, és Krisztusba épülve egymásnak tagjai leszünk.» Ez a mondat a mai áldozási ének lényegére világít, mely így szól: „Egy kenyér és egy test vagyunk mi sokan, mindnyájan, akik egy kenyérben és egy kehelyben részesülünk” (Vö.: 1Kor 10,17)
Mindig élt az emberekben az a vágy, hogy Isten asztalához letelepedhessenek. „Mindnyájan, akik egy kenyérben és egy kehelyben részesülünk.” Már a jeruzsálemi templomban bemutatott áldozat egy részét visszakapták az áldozat-felajánlók. Ők úgy gondolták (a pogányok is, amikor áldozatot mutattak be), hogy amikor ezt elfogyasztják, akkor Isten asztalánál foglalnak helyet. Mindez nálunk a szentmisében valóságosan megtörténik. „Egy kenyér és egy test vagyunk mi sokan, mindnyájan.” A közös étkezés, áldozás gyümölcse egyértelmű. Így válunk Krisztus titokzatos testévé, az Egyházzá.
Testvérem! A szentmise első neve a kenyértörés volt. «A kenyeret házaknál törték meg»
(ApCsel 2,46). Az áldozás előtti kenyértörés mintegy tapasztalhatóvá tette, hogy Krisztus titokzatos testének, egymásnak tagjai vagyunk. JÉZUSOM! KÖSZÖNÖM, HOGY VELED, TESTEDDEL TALÁLKOZHATOM. A TESTED UGYANIS A KENYÉR, AZ EUKARISZTIA ÉS A TE TITOKZATOS TESTED AZ EGYHÁZ IS. VEZESS MAGADHOZ KÖZELEBB EZEKKEL A TALÁLKOZÁSOKKAL!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Házas esték – Lothringer Éva SSS családterapeutával 2019. őszén is

Országúti ferences plébánia - 2019, October 2 - 8:05de

Az őszi előadások időpontjai és témái:

 • október 10. csütörtök 19.30 – MIÉRT NEM ÉRTED, AMIT MONDOK??! ­– kommunikációs konfliktusok és megoldásuk a családban, a párkapcsolatban
 • november 7. csütörtök 19.30 – BŰNTUDAT ÉS LEKVÁROS BUKTA– avagy hogyan lépett a szépségkultusz a vallás helyébe?
  • extra alkalom lányoknak, menyasszonyoknak, feleségeknek, édesanyáknak, nagymamáknak és érdeklődő hölgyeknek!
 • november 14. csütörtök 19.30 – KI AZ ÚR A HÁZNÁL?– öröklött családi parancsaink titkos élete

Az előadások és beszélgetések helyszíne a 2. emeleti hittanterem. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagyot ment a Hídfutás idén is Esztergomban

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2019, September 30 - 8:21du
Az Esztergomi Futóművek Egyesület által szervezett futás ezúttal is a Bazilika elől indult, majd 3,7 kilométeren át a párkányi Vadas Fürdőnél ért célhoz.

Krisztinavárosi Hírek 90. száma

Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia - 2019, September 29 - 6:00du

Megjelent plébániánk negyedévente megjelenő lapjának idén szeptemberi száma, mely a templom mellett már itt is elérhető.

Ez évi korábbi számaink a Plébániai Információk/Híreink/Krisztinaváros Hírek menüpont alatt találhatók.

Alapítása huszonötödik évfordulóját ünnepelte az Esztergom-Bajóti Karitász Régió

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2019, September 28 - 7:59du
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjához tartozó Esztergom-Bajóti Karitász Régió szeptember 28-án Esztergomban ünnepelte alapítása huszonötödik évfordulóját. A jubileumon Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét.

Évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia - 2019, September 28 - 6:30du

Testvérem! Nagyon sok évvel ezelőtt megdöbbentő élményként olvastam a mai szentmise áldozási énekét. T. i. én így fejeztem volna be a mondatot: Életünket adni Krisztusért. De szent János apostol nem így fejezte be. A kommunióban ezt imádkozzuk: „Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy Krisztus az ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért” (1Jan 3,16). A szeretett tanítvány arra buzdít tehát bennünket, hogy ne viszonozni akarjuk Atyánk szeretetét, hanem tovább adni.
Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy Krisztus az ő életét adta értünk.” A szeretet Isten világában elsősorban nem érzelem, hanem cselekedet. Megváltónk is szeretetét azzal mutatta ki, hogy értünk áldozta életét. De ez nemcsak múltbeli tény, hiszen Ő most is értünk adja önmagát az Oltáriszentségben. „Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.” Ha keresztények, azaz Krisztus-követők vagyunk, hasonlítanunk kell Mesterünkhöz. Ehhez ad Ő erőt a szentáldozásban, hogy szeretni tudjuk testvéreinket.
Testvérem! Hitünk szerint a szentáldozásban Krisztus szívünkbe költözik, bennünk vesz lakást. Így természetes lesz számunkra, hogy – jó Pásztorunkhoz hasonlóan – az ajándékba kapott javakat tovább adjuk. JÉZUSOM! KÖSZÖNÖM, HOGY SZÍVEMBE TÉRSZ ÉS ERŐT ADSZ. KÖSZÖNÖM, HOGY HASONLÍTHATOK HOZZÁD. SEGÍTS, HOGY SZÍVESEN KÖVESSEM PÉLDÁDAT ÉS ÍGY SOKAKNAK MEGMUTASSAM AZ ATYA SZERETETÉT!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Assisi Szent Ferenc ünnepe – készület, ünnepi mise, agapé

Országúti ferences plébánia - 2019, September 28 - 10:57de

Október 3-án, csütörtökön a 18.00 órai szentmisében emlékezünk meg Szent Ferenc atyánk boldog haláláról, Tranzitusáról. Ünnepünkre mindenkit nagy szeretettel várunk! A mise és a szertartás utáni agapéra süteményt és üdítőt örömmel fogadunk.

Egyházközségi Képviselőtestületi választás – 2019.10.13.

Országúti ferences plébánia - 2019, September 26 - 1:52du

A választásról 2019. szeptember elején az Országút című plébániai újságban részletesen is írtunk (8-13. oldal).

Arra kérjük a testvéreket, ismerjék meg jelöltjeinket az alábbi bemutatkozások segítségével és október 13-án szavazatukkal a plébánia egészének javát segítsék elő azzal, hogy kitöltik és leadják a szavazólapokat.

Erdő Péter Brazíliában népszerűsíti a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2019, September 25 - 12:39du
A magyar prímás szeptember 23. és 30. között Brazíliában tesz látogatást Orani João Tempesta bíboros, Rio de Janeiro érseke és Odilo Pedro Scherer bíboros, São Paulo érseke meghívására.

Évközi 25. vasárnap

Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia - 2019, September 22 - 11:46de

Testvérem! A zsoltárok közül a 118. a leghosszabb. Úgynevezett alfabetikus zsoltár. 22 részből áll, mert a héber ábécének 22 betűje van. Egy-egy rész mindegyik sora ugyanazzal a betűvel kezdődik. A részeket egy protestáns szerző a tenger hullámaihoz hasonlítja, mely újra és újra megérkezik, mégis mindig más. Témája Isten törvénye, melyet minden hullám más és más oldalról mutat meg. Mai áldozási énekünk a zsoltár első részéből való: „Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.” (4-5)
A zsoltáros üzenete nemcsak az Ószövetség törvényeire érvényes, hanem Megváltónk tanítására is. „Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat.” Krisztus pedig ezt tanította: „Ez az én testem” (Lk 22,19). Fogadjuk hittel szavait. Áldozási énekünk így folytatódik: „Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.” Mesterünk az Eucharisztiával kapcsolatban az utat is megadta: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (Lk 22,19)! A szentmisén tehát ne mint hallgatók, hanem mint tevékeny részvevők legyünk jelen.
Testvérem! Mai zsoltárunk első részéhez kapcsolódó oráció így szól: «Úristen, ki a boldogság pálmáját azoknak nyújtod, akik szeplőtelenek és törvényeidet keresik: tedd meg, hogy igazságaidat egyenes szívvel teljesítsük.» Ahogyan zsoltárunk eleje is említi, boldogságunkat akkor találjuk meg, ha igyekszünk teljesíteni Urunk akaratát. JÉZUSOM! SEGÍTS, HOGY MINDIG A TE UTAIDON AKARJAK JÁRNI. ÍGY VELED EGYÜTT BIZTOSAN MEGTALÁLOM BOLDOGSÁGOMAT.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Mit üzent Ferenc pápa az esztergomi kispapoknak? – Rómába zarándokoltak az esztergomi szemina

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2019, September 20 - 3:11du
Az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet közössége – a II–VI. évfolyamok növendékei elöljáróik és tanáraik kíséretében, néhány idén szentelt újmisés volt növendéktársukkal együtt – szeptember elején Rómába zarándokolt.

Oldalak

Subscribe to Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna plébánia hírolvasó - Főegyházmegyénk hírei