Plébániai hittanórák rendje a 2013/2014. tanévben

Óvodások: hétfő 17 óra (Binder Lászlóné, Edit néni, hitoktató)

1. osztály: hétfő 18 óra (Jánosa Domokos plébános)

2. osztály: kedd 18 óra (Jánosa Domokos plébános)

3-4. osztály: szerda 18 óra (Jánosa Domokos plébános)

5-6. osztály: csütörtök 18 óra (Jánosa Domokos plébános)

7-9. osztály: csütörtök 19 óra (Jánosa Domokos plébános)

gimnazisták: kedd 19 óra (Jánosa Domokos plébános)

egyetemista, felnőtt ifjúsági csoport: szerda 19 óra (Jánosa Domokos plébános)

A hittanórák a plébánia hittantermeiben vannak, amelyek a templom háta mögött, az Aranyhal utcai bejáraton (Aranyhal u. 1.) közelíthetők meg. A hitoktatás ingyenes. Jelentkezés a hittanórán való megjelenéssel történik. Kérjük egy jelentkezési lap kitöltését. Nem feltétel, hogy a gyerek meg legyen keresztelve. Keresztlevelet nem kérünk.

Hirdetések (2013. szeptember 15.)

Ezen a vasárnapon, szeptember 15-én tartjuk a Szt. Ferenc Sebei templom búcsúját, az ünnepi szentmisét ezen a napon délelőtt 12 órakor Fekete András ferences atya tartja.

Holnap vasárnap, szeptember 15-én a 9 órai szentmise lesz a hittanosok tanévnyitó szentmiséje.

Szt. Ferenc Sebeinek ünnepe szept. 17-én lesz. A Szt. Anna templomban este 5 órakor ezen a napon megemlékező misét tartunk Mócsai Gábor atya halálának 9. évfordulójára.

Hétfő estétől, szeptember 16-tól kezdődnek a szentmisék ismét du. 5 órakor. Áttérünk az őszi–téli misézési rendre. A szombati, vasárnapi szentmisék rendjében nem lesz változás.

Kedden, szeptember 17-én délelőtt 10 órakor nyugdíjas összejövetel lesz a plébánia alsó hittantermében.

Ezen a héten elkezdődik a hitoktatás a plébánián is. A tervek szerint a hittanórák rendjében nem lesz változás. Ugyanúgy lesznek, ahogy az előző években. A hittanóra rend a bejáratnál olvasható.

Felhívjuk a figyelmet templomunk koncertjeire. A koncertek plakátjai megtalálhatók a hirdető táblákon.

Hangversenyek a Szent Anna templomban

2013. szeptember 28. szombat 19.00 Mali Katalin orgonaestje

Közreműködik: Bojtár Imre – oboa

Műsor

Pikéthy Tibor: Improvisatio a Himnusz fölött

Bojtár László: Preludio elegico

Bojtár László:Megkésett Kodály-sirató

Bojtár László: Szent István-fantázia

Gárdonyi Zsolt: Mozart changes

Bojtár László: ”Christus vincit” - fantázia

Bojtár László: Betlehemi ringató

Bojtár László: Változatok pentaton témára

Hidas Frigyes: Szonáta

A hangverseny plakátja.

Belépődíj 1000 Ft; diák, nyugdíjas: 600 Ft

A kedves közönség a műsor után CD-ket vásárolhat

Bojtár Zenei Bt szervezésében

2013. szeptember 29. Szentírás vasárnapja 19.00 Elvinusz Kamarazenekar hangversenye

vezényel Dumbaridisz Imre

A belépés díjtalan.

2013. október 15. kedd 19.00 Gesangverein Hofbieber kórus hangversenye

vezényel Mathias Dickhut

A hangverseny műsora .

A belépés díjtalan.

Katolikus Társadalmi Napok

Katolikus Társadalmi Napok 2013

Budapest, Múzeumkert, 2013. szeptember 20-22.

http://www.kattars.hu

https://www.facebook.com/katolikustarsadalminapok

Templomok Éjszakája a Szent Anna templomban

Lorettói kápolna, 2011

A Templomok Éjszakája idén 2013. szeptember 14. szombaton kerül megrendezésre. A Szent Anna templom programjai Szűz Mária tiszteletére zajlanak. Gyönyörködhetünk és elmélyülhetünk a különféle korok és zenei irányzatok neves, de akár kevésbé ismert szerzőinek áhítatos énekkompozícióit hallgatva, melyek ezen az estén egy közös pontban találkoznak: „Ave Maria”. Sokféle zenei stílusban hallhatjuk ezt a gyönyörű, Máriához szóló imát: az énekszó mellett némelyik darabban az énekhang és az orgonasípok mellett a hegedű húrjai is felcsendülnek!

Program

 • 12 órától – Orgonabemutató és vezetés a Szent Anna templom Jehmlich-orgonáján / Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonistája (ars-sacra.hu)
 • 20 órától – Ave Maria (zenei áhitat) – közreműködik: Bartha Eszter (szoprán), Román Mikola (hegedű), Balasi Barnabás (orgona)
 • 21:30-tól – Názárettől a Vízivárosig – Koltai András vetített képes előadása a lorettói kápolnákról

Csatlakozó program

 • szept. 15. (vasárnap) 12 órától – Orgonabemutató és vezetés a Szent Anna templom Jehmlich-orgonáján / Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonistája (ars-sacra.hu)

Hirdetések (2013. szept. 1.)

Csütörtökön, szeptember 5-én este a Rózsafüzér Társulat titokcserével egybekötött látogatást szervez a Kövi-Szűz Mária templomba. Találkozás a Batthyány téri hév-végállomáson ¾ 5-kor.

Szeptember 7-én, szombaton az esti 6 órai szentmise után a loretói imaközösség közös imára hívja a Loretói Szűzanya tisztelőit a kápolnába, különös tekintettel az előttünk álló szép Mária ünnepekre.

Szeptember 8-án, vasárnap az esti 6 órai szentmise ifjúsági, énekes szentmise lesz. Ez lesz plébániánk ifjúságának a tanévnyitója. Az esti szentmise után Máriát köszöntjük a Mária téri szobornál. Az esti máriás körmenetre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

A hitoktatást ezen a héten még nem kezdjük el plébániánkon, tekintettel arra, hogy az új hitoktatási rend komoly problémákat vet fel. Ehhez a feladathoz egyelőre elég hitoktatóval sem rendelkezünk, és átláthatatlan, hogy az iskolai hitoktatás és a plébániai hittan miként tud együtt működni. Mi szeretnénk mindenképpen a plébániai hittant is valamilyen formában megtartani. Amint a hitoktatás feladatai körvonalazódnak, a hittanórák rendjét hirdetni és plakátolni fogjuk.

Mivel még nem tudjuk elkezdeni a hittanórákat, a misézési rend sem változik, a tervezettel ellentétben, szeptember 16-án hétfőn térünk át az őszi-téli misézési rendre. Szíves megértésüket köszönjük.

Cserkészeink a Nemzeti Nagytáborban

Nemzeti Nagytábor 2013, Ócsa, megnyitóünnepség

Élményekkel és porral telítve érkeztek haza cserkészeink, a 320. Nimród cserkészcsapat tagjai a 2013. augusztus 11. és 19. között tartott Nemzeti Nagytáborból, Ócsáról, amelynek nagyjából 3500 résztvevője között ők is ott voltak, összesen 15-en. A kiscserkészek (Szarvasbogár őrs) a Hangyafarm életét élték, játszottak, kézműveskedtek, és megharcoltak a sáskákkal is. A kószáknak (Menyét őrs) jutott a legjobb rész: kenuztak, fürödtek, lőttek, másztak, táncoltak, rapid randiztak. A vándorok őrsének fő kihívása a hip-hop tánc volt: amit a tábor alatt tanultak azt a zárószertartáson az egész tábor megcsodálhatta, és nagy sikert arattak. Zsidi Kristóf a táborparancsnok közvetlen segítője volt, Farkas Tamás (keresd ezen a képen) a táborba érkező magas rangú vendégeket kalauzolta, Koltai András pedig egy 45 fős cserkészkorú rajt vezetett a Hédervár altáborban. Lásd még:

Egyházzenei oldalunk megújult

Elindult a szentannazene.hu, a Szent Anna templom egyházzenei oldala egyszerűbb, de annál frissebb információkat nyújtó új internetes oldala. Vele párhuzamosan indult útjára egy új társoldal is a Facebook-on (www.facebook.com/szentannazene). A két oldal szorosan szinkronban működik majd, mindkét helyre folyamatosan kerülnek feltöltésre az adatok.

Továbbra is működik a Szent Anna Rádió műsorairól tájékoztató facebook-os oldal, a www.facebook.com/szentannaradio, így a Szent Anna templom zenei életével kapcsolatos információk ezen a két facebook-os és egy internetes oldalon kerülnek majd közreadásra.

Hittanostábor 2013.

A 2013. évi nyári plébániai hittanos tábor helyszíne és időpontja: Ráróspuszta, július 6 (szombat)–14. (vasárnap).

Kóruskoncert

Annapolis Valley Honour Choir plakát 2013.07.04

Az Annapolis Valley Honour Choir (Kanada) koncertje, Szent Anna templom, Budapest, 2013. július 4., csütörtök, 15 órától. A belépés ingyenes.

Papszentelés és újmise

Erdő Péter esztergom-budapesti érsek 2013. június 15-én szombaton délelőtt az esztergomi bazilikában pappá szentelte Ádám Miklós, Lejtényi Emánuel és Lőrincz Zoltán Péter diakónusokat, valamint diakónussá szentelte Hodász András, Lakatos Bence, Marton Zoltán és Szemere István papnövendékeket. Ádám Miklós atya az elmúlt évben a felsővízivárosi plébánián végezte lelkipásztori gyakorlatát, így a szentelésen egyházközségünk híveinek népes csoportja is jelen volt.

Miklós atya felsővízivárosi újmiséjét június 23-án, vasárnap este 6 órakor mondta a Szent Anna templomban, ahol manuduktora Jánosa Domokos plébános, a szentmise ünnepi szónoka pedig Frankó Tamás, az esztergomi szeminárium prefektusa volt.

Árvízi helyzet a Batthyány téren

Batthyány tér árvíz idején, 2013. jún. 7.

A Duna áradása miatt a Szent Anna templom altemploma (kriptája) június 7-én (péntek) délutántól nem látogatható, mert befolyt oda a megduzzadt talajvíz. A kriptában egy ideig működött az erre a helyzetre tervezett és beépített szivattyú. Június 8-án (szombaton) délután 5 óra után azonban erős zivatar volt a városban, és a Várhegy oldaláról lefolyó vizet nem tudták elvezetni a csatornák, hanem a csatornavíz befolyt a Szent Ferenc Sebei templomba, továbbá – részben kívülről, részben aulról, a csatornából – a Szent Anna templom kriptájába, valamint a plébánia lépcsőházába. A befolyó csatornaüledék eltávolítása a Szent Ferenc Sebei templomból és a lépcsőházból vasárnap délelőtt megtörtént, de a kriptában továbbra is derékig áll a csatornavíz. Vasárnap délután 5 óra körül megkezdték a kripta szivattyúzását is, de a folyamat nagyon lassan halad.

A bérmálásás szentségének kiszolgáltatására plébániatemplomunkban 2013. június 9-én, vasárnap az este 6 órai szentmise keretében került sor, amikor Spányi Antal székesfehérvári püspök szolgáltatta ki a keresztény nagykorúság szentségét. Az ünnepélyes szentmise a tér lezárása és az áradás tetőzése ellenére szépen, rendben folyt le.

A bérmálásról Thaler Tamás (foto.thaler.hu) készített fényképeket, amelyek ezen a helyen megtekinthetők. A képek letölthetők, a link továbbküldhető. Felhasználás esetén kérjük a fényképész nevének feltüntetését.

Fölhívjuk a figyelmet, hogy az árvízveszély miatt a Batthyány téren az alábbi közlekedési korlátozásokra került sor:

Plébániai tanévzáró juniális

Plébániai tanévzáró juniális 2013.

2013. június 16-án, vasárnap a 9 órás diákmise után, plébániai tanévzáró juniálist rendezünk az Egyetemi Katolikus Gimnázium udvarán (I. kerület, Szabó Ilona utca 2-4.) A program a diákmise után kezdődik és kb. 13 óráig tart. Program: focimeccs (nagyobbaknak és kisebbeknek), kosárlabda és asztalitenisz (más vállakozó kedvűeknek), kézművesfoglalkozás és játék (a gyerekeknek, a cserkészvezetők segítségével), gulyásfőzés (mindnekinek). Mindenkit szeretettel várunk!

Csak a kisorgona szól Szentháromság vasárnapján

Az idei év Szentháromság ünnepén, 2013. május 26-án, vasárnap a 11 órás szentmisén a Szent Anna templom orgonájának három manuáljából csak egy, a Fiút megtestesítő úgynevezett rückpositiv, azaz „kisorgona” fog szólni. Balasi Barnabás, templomunk orgonistájának szándéka az, hogy a Szentháromság vasárnapjának ünnepén meghalljuk a különbséget, és észrevegyük, hogy az Isten hasonlóan orgonánk három manuáljához három személyben van jelen életünkben: Atya, Fiú és Szentlélek. „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen.

Cserkészkirándulás

2013. május 26-án, vasárnap plébániánk cserkészcsapata kirándulást szervez a Harmashatárhegy körül, játékokkal, kincskereséssel. Erre a cserkészek mellett minden iskolás fiút és lányt is szeretettel várnak. A kirándulásra a 9 órás mise után indulnak a templom előtt, és délután 2 órára érnek oda vissza. Felszerelés: kirándulócipő, víz, bérlet/jegy.

Kiszenekaros mise pünkösdvasárnap

Pünkösd

A Szent Anna templom zenei együttesei különleges ajándékkal készülnek pünkösdvasárnapra (2013. május 19.) Zenei szolgálatuk révén hosszú évek óta először szólal meg kiszenekaros mise a 11 órás ünnepi szentmisén. Michael Haydn (1737–1806) Missa Sancti Gabrielis művéből felhangzik a Kyrie, Sanctus, Benedictus és Agnus Dei tétel. Előadják Csóka Anita (szoprán), Barna Júlia (alt), Katona Tamás (tenor), Horváth Csaba (basszus), Tóth Viktória és Molnár Dániel (hegedű), Pázmándi Zsuzsi (cselló), vezényel Balasi Barnabás. Áldott Pünkösdöt Kívánnak mindenkinek a Szent Anna templom zenei együttesei!

Különféle cserkésztáborok 2013 nyarán

Nemzeti Nagytábor 2013
 • Nemzeti Nagytábor, A magyar cserkészet 100 éves fönállásának alkalmából, 2013. aug. 11. és 19. között Ócsán (a különböző korosztályoknak részben eltérő dátumokkal). Részletes információ: nnt2013.cserkesz.hu
 • XXIV. Kárpát-medencei Regöscserkész tábor, 2013. június 28. (a kisebbeknek júl. 1.) és júl. 7. között Szegeden. Részletes információ: regos.cserkesz.hu
 • Felfedezőtábor. Értékközvetítő programok, értékes élmények 3-8 osztályos fiatalok számára, a Magyar Cserkészszövetség szervezésében (nem cserkészeknek), nyaranta több turnusban. Részletes információ: felfedezotabor.hu

Hirdetések (2013. május 5.)

Lányi Béla SVD

2013. május 6-án, hétfőn este a Vízivárosi Kolping Család meghívására 19 órakor Lányi Béla az Isten Ige Társaság (verbita kongregáció) tagja tart nagyon érdekes előadást a plébánia felső hittantarmében Képek fülöp-szigeteki misszóból címmel, a Hit Évéhez kapcsolódva. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Szerdán este 7 órakor bérmálási előkészítő lesz plébánia felső hittantermében. Várjuk a bérmálásra jelentkezettek megjelenését.

Jövő vásárnap, május 12-én a 9 órai szentmisén lesz a hittanos gyermekek első szentáldozása. Húsz gyerek járul eső szentáldozáshoz. Foglaljuk imáinkba őket, hogy mindig hűségesek maradjanak Jézus ünnepi asztalához.

Élő Rózsafüzér zarándoklat Budapest körül 2013.

Élő Rózsafüzér logo

2013-ban május 11-én, szombaton lesz hetedik alkalommal a Budapest körüli Élő rózsafüzér zarándoklat. Más budai egyházközségekhez hasonlóan a Szent Anna plébánia is külön meghívást kapott, hogy vegyünk részt a 4. szakaszban, amely Farkasrétről tart Máriaremetére. Az útvonal leírása, a találkozási pontok elérhetősége, ideje és távolsága kilométerben Máriaremetétől:

 • 7:30: 19 km Farkasréti Mindenszentek plébániatemplomtól (XII. ker., Hegyalja út 139.) Dr. Csépányi Gábor káplán vezeti a zarándoklatot
 • 10:30: 14 km Normafától, Kocsis István plébános vezeti a zarándoklatot
 • 12:30: 12 km Makkosmária, kegytemplomtól Süllei László érseki általános helynök úr vezeti a zarándoklatot
 • 17:00: Nagyréttől Kemenes Gábor plébános vezeti a zarándoklatot
 • Máriaremetén, Kisboldogasszony-Bazilikában Böjte Csaba OFM ferences szerzetes 19.00 órakor szentmisét mutat be a zarándokoknak

Egyéb információ: http://elorozsafuzer.hu.

Raymond de Souza előadása a Szent Anna templomban

2013. május 2-án, csütörtökön este 19 órakor a felsővízivárosi Szent Anna templomban a Human Life International magyarországi társszervezete, az Alfa Szövetség, valamint aVízivárosi Kolping Család Egyesület szervezésében Raymond de Souza, az ausztráliai Saint Gabriel Communications alapítója és igazgatója, a Human Life International és az Amerikában tevékenykedő Szent Szív Légiója képviselője tart előadást Honnan lehet tudni, hogy Isten tényleg jelen van? (How do I know there is a God?) címmel. Az előadás ingyenes, az alfa szövetség adományokat szívesen elfogad.

Tartalom átvétel