Nyitott templomok napja

Ars Sacra log

a felsővízivárosi Szent Anna templomban (1011 Batthyány tér 7.) és a Szent Ferenc Sebei templomban (1011 Bp. Fő utca 43.)

 

2017. szeptember 16. (szombat), 12.00

Budapest orgonistái

A vízivárosi Szent Anna templom országos hírű és páratlan szépségű orgonáján új orgonakomcert-sorozat indul, „Budapest orgonistái” címmel, amely a Budapest templomaiban szolgálatot teljesítő orgonaművészeinket szeretné bemutatni.

 

Szent Anna búcsú 2017

Az ünnepi szentmise 2017. július 23-án, vasárnap 11 órától lesz. Az ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Snell György esztergom-budapesti segédpüspök.

 

Ez alkalommal lesz az újjáalakuló plébániai képviselőtestület ígérettétele is.

 

A misén felhangzik Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Missa de Beata Virgine, a Szent Anna templom énekeseinek előadásában, Balasi Barnabűs vezetésével.

 

A templombúcsú alkalmából 2017. július 26-án, szerdán 11:56-tól a Szent Anna templom harangja szólal meg a Kossuth Rádióban, a hozzá kapcsolódó ismertetővel együtt. Az adást  2017. július 30-án, vasárnap megismétlik, szintén a Kossuth Rádióban, 11:56-kor.

 

Elsőáldozás a felsővízivárosi plébánián

Elsőáldozás, 2017. máj. 21.

Plébániánkon, 2017. május 21-én vasárnap, a 9 órás diákmise keretében tartottuk hittanosaink elsőáldozását, akiket a plébánián Jánosa Domokos plébános, a Kodály Zoltán Kórusiskolában Török László hitoktató készített föl. Az alábbiakban néhány hangulatfelvétel látható. Az összes fényképet a plébánia levelezőlistáján és Facebook-oldalán tesszük közzé.

 

Orgonaavató programok a Szent Anna templomban

Orgonaavató 2017 b

A Szent Anna templom kiváló akusztikájú szakrális terében álló, méltán országos hírű, immár több, mint 30 éves Jehmlich orgonáján a BKM üzem orgonaépítői, Békés Balázs orgonaépítő mester vezetésével. 2006/2017-ben generáljavítást, állagmegőrzést és karbantartást végeztek. A felújított orgonát a nyár folyamán orgonaavató programokkal, Christopher Weaver, Ulrich Böhme, Almásy László Attila, Balasi Barnabás, Horváth Márton Levente koncertjeivel és nyílt nappal mutatjuk be

 

Nagyheti és húsvéti szertartások a Szent Anna templomban

április 10-12. nagyhétfő-nagyszerda

18:00 szentmise, mindhárom napon lelkigyakorlatos szentbeszédet mond Füzes Ádám óbudai templomigazgató, az Esztergomi Hittudományi Főiskolán liturgia tanára

április 12. nagycsütörtök

18:00 az Oltáriszentség alapításának szentmiséje

19:30 szentségimádás (a volt egyházközségi képviselőtestület, majd a Kolping Család tagjai, végül pedig a fiatalok vezetésével)

április 13. nagypéntek

9:00 keresztút, a cserkészek vezetésével

18:00 nagypénteki szertartás (csonka mise)
19:30 lamentáció (nagyszombati virrasztás)

április 14. nagyszombat

0:00 keresztút a Tündér-sziklánál (találkozó a Batthyány téren, illetve, a zugligeti iskola jobb oldalán)

9:00 szentsír megnyitása (az esti szertartásig nyitva marad)
18:00 feltámadási szertartás
19:30 feltámadási körmenet a Batthyány téren

Kettős jubileumot ünnepel a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium

Egyetemi Katolikus Gimnázium, 2017. márc. 19.

A 2016/2017-es tanévben kettős jubileumot ünnepelt a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium március 17-én. Az iskola alapítólevelét 330 éve állították ki, a rendszerváltozás utáni újraalapítása óta pedig húsz esztendő telt el.

 

Karácsony a Szent Anna templomban

December 24. szombat

15:00 pásztorjáték (a hittanosok előadásában)

23:00 karácsonyi orgonazene (Horváth Márton Levente)

December 25. vasárnap (Urunk születése)

0:00 Éjféli szentmise

7:30 énekes szentmise (pásztorok miséje)

9:00 énekes szentmise (diákmise, játékáldás)

11:00 énekkaros ünnepi szentmise (Charles Gounod: Messe du Sacré Coeur du Jésus)

18:00 énekes szentmise

Ádventi hangversenyek a Szent Anna templomban

Adventi hétvégéken szép hangversenyekkel és énekkaros szentmisékkel várunk mindenkit a Szent Anna templomba!

 • November 26. szombat (ádvent 1. vasárnapja előtti szentmise) 18.00
  a szentmisén a  MOM Kórus énekel, és utána hangversenyt ad
 • December 4. (ádvent 2. vasárnapja) 19.00
  Elvinusz Kamarzenekar hangversenye
 • December 11. (ádvent 3. vasárnapja) 18:00
  a szentmisén a Bárdos Lajos Kamarakórus énekel, és utána hangversenyt ad
 • December 18. (ádvent 4. vasárnapja) 19:00
  a Szent Anna templom Ifjúsági zenekara karácsonyi hangeverseny

Cserkésznap a Szent Anna plébánián

Cserkész toborzó 2016

A 320. Nimród cserkészcsapat vezetősége 2016. szeptember 24-én, szombat délután 16:00-tól cserkésznapot tart a Szent Anna plébánia hittantermeiben és az udvaron. A program:

 • közös főzés és sütikészítés
 • mini tűzrakóverseny
 • cserkészkiállítás és kvíz, ahol a legjobbakat jutalmazzuk
 • cserkészjátékok
 • múltidézés a régi táborokról, a csapat életéről
 • szülőknek kávéház

Mindekit szeretetel vár a 320. Nimród cserkészcsapat!

Johann Sebastian Bach orgonaművészete

2016 szeptember 17-én, szombaton 19.30-kor a Nyitott Templomok Napja, az Ars Sacra Fesztivál és az Örökségnapok keretében Balasi Barnabás a templom orgonistája Johann Sebastian Bach orgonaművészete címmel hangversenyt ad. Műsoron J.S. Bach (1685-1750) művei:

 • g-moll fantázia és fúga BWV 542
 • Három "Nun komm der Heiden Heiland" korálelőjáték (BWV 659-661)
 • G-dúr triószonáta (BWV 530)
 • Schübler korálok (BWV 645-650)
 • f-moll prelúdium és fúga (BWV 534).

A belépés díjtalan! A hangverseny fővédnöke: Jánosa Domokos plébános. 

 

További információ:

Őszi-téli miserend

A Szent Anna templom őszi-téli miserendjére 2016. szeptember 12-én, hétfőn fogunk áttérni. Attól kezdve hétfőtől péntekig az esti szentmisék 6 óra helyett 5 órakor fognak kezdődni! A többi szentmise kezdési időpontjában nincs változás.

Szent Anna búcsú 2016

Július 22. péntek 18:00 és július 23. szombat 18:00

Lelkigyakorlatos szentmisék

A szentmiséket bemutatja és szentbeszédet mond dr. Bolberitz Pál pápai prelátus, egyetemi tanár

 

Július 24. vasárnap 11:00

Ünnepi szentmise, „Nagymamák-miséje”

Bolberitz Pál aranymiséje

Felhangzik: Charles Gounod: Messe Solennelle

 

Július 26. kedd 18:00

Szent Anna ünnepi szentmise

 

Plébániai juniális

Plébániai juniális 2016

Az immár szokásosnak mondható plébániai juniálist 2016. június 12-én, vasárnap tartjuk a 9 órai mise után (kb. 10 órától) az Egyetemi Katolikus Gimnázium kertjében (Szabó Ilonka u. 2-4., találkozó a Szent Anna templom előtt).

Program (igény szerint): foci, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, játékok, társasjátékok, kézműves foglalkozás,  közös ebéd (bográcsgulyás). A sportprogramokra várjuk a szülők, a hittanosok és az egyetemisták csapatait.

 

Kérjük, jelezzzétek részvételi szándékotokat e-mail-ben (batyi11_kukac_gmail.com) vagy telefonon (+36 20/544-0407 vagy: facebook.com/felsovizivaros, az eseménynél.

Ökumenikus imahét 2016

oikumene.jpg

Ebben az évben 2016. január 17. és 24. között kerül megrendezésre a Krisztus-hívők egységéért végzett ökumenikus imahét, amelynek alapgondolata:  „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (vö. 1Pt 2,9).

Vízkereszti miserend

Vízkereszt ünnepe 2014 óta ismét eredeti napján ünnepelt, kötelező ünnep. Plébániánk templomaiban e napon a következő miserend lesz:

 • 6:30 Szent Anna templom: csendes szentmise.
 • 7:30 Szent Anna templom: az Egyetemi Katolikus Gimnázium diákjainak miséje
 • 7:30 Szent Ferenc Sebei templom: csendes szentmise
 • 18:00 Szent Anna templom: ünnepi szentmise. Felhangzik: Ludwig Ebner (1858-1903): Missa in honorem Sanctissimi Cordis Jesu Kyrie néhány tétele is. A további részleteket lásd az Eseménynaptárban.

A Szent Anna templom karácsonyi eseményei

Karácsony 2015 plakát
2015. december 20. vasárnap
19:00 Templomunk Ifjúsági Zenekarának karácsonyi hangversenye (részletes program: szaz vagy fb)
2015. december 24. csütörtök
15:00 Hittanos gyerekek pásztorjátéka
2015. december 25. péntek
00:00 Éjféli szentmise
9:00 Pásztorok miséje, a játékok megáldása
11:00 Énekkaros szentmise
Anton Diabelli (1781-1858) miséjét (Op. 107) előadják a templom énekesei, vezényel és orgonál Balasi Barnabás.
18:00 énekes szentmise

Támogassa a Szent Anna templom orgonájának karbantartását

A Szent Anna templom orgonája (kicsi)
A Szent Anna templom harminc éve újjáépített barokk orgonájának karbantartó felújítására 2016. szeptemberéig több jótékonysági hangversenyt szervezünk, és folyamatosan kérjük az év során híveink segítségét, támogatását!

Boldog Kolping Adolf ereklyéje a Szent Anna templomban

Boldog Kolping Adolf ereklyéjét ünnepélyes keretek között fogadják  2015. november 7-én, szombaton délután 16 órakor a Magyar Kolping Szövetség Esztergom-Budapesti Egyházmegyébe tartozó Kolping Családjai a Vízivárosi Kolping Család szervezésében a Felsővízivárosi Szent Anna templomban. Részletes program:

 • 16:00 ünnepélyes fogadás
 • 16:25 a Vízivárosi Kolping Család fiataljainak előadása
 • 17:00 imaóra az erekyle előtt Jánosa domokos felsővízivárosi plébános, prézes vezetésével
 • 17:30 csendes elmélkedés az ereklye előtt
 • 18:00 ünnepi szentmise, bemutatja Snell György esztergom-budapesti segédpüspök

Minden kedves testvérünket szeretettel várjuk.

Lásd még: https://www.facebook.com/events/1824272077799357/

Apor Vilmos eméktáblája a Szent Anna templomban

Apor Vilmos püspök 1938-ban az Eucharisztikus Világkongreszus évében a budapesti Szent Anna templomban (Batthyány tér 7.) mutatott be szentmisét. Ennek emlékére 2015. november 15-én, vasárnap a 11 órás szentmisén emléktáblát avatunk, a győri egyházmegye által kezdeményezett Apor Vilmos imaév 2015 keretében. A szentmisét bemutatja, szentbeszédet mond és az emléktáblát felszenteli dr. Pápai Lajos győri püspök. Az ünnepségre mindenkit Szeretettel vár a plébánia!

Lásd még: https://www.facebook.com/events/313251698845285/

 

Tartalom átvétel