Hirdetések (2011. szept. 11.)

Ezen a vasárnapon este a 6 órai szentmise után ünnepélyes körmenetben vonulunk ki a Mária téri szoborhoz a Szűzanya köszöntésére. Mária körmenetünkre és a Szűzanya köszöntésére mindenkit szeretettel várunk. „Máriét dícsérni hívek jöjjetek!”

Hétfőn, szeptember 12-én ünnepeljük a Szűzanya nevenapját.

Szombaton, szept. 17-én lesz a Szent Ferenc Sebei templom búcsúnapja. ekkor ünnepeljük Szent Ferenc stigmatizációjának ünnepét, a templom búcsúját. Az ünnepi szentmisét Fekete András ferences atya tartja. Természetesen vasárnap, a 12 órai szentmisén is megemlékezünk az ünnepről.

Ugyanezen a szombaton az esti 6 órai szentmisét Mócsai Gábor atyáért végezzük halála évfordulóján.

Ugyancsak ezen a szombaton lesz a hagyományosnak számító „Nyitott templomok éjszakája”. Templomunkban este 7 órától fél 12-ig lesznek programok. A templomi programunkat taizéi imaórával zárjuk fél 11-től. A „Nyitott templomok éjszakája” érinti a Szent Ferenc Sebei templomot is. Ebben a templomban 18 órától 23 óráig lesznek programok. A részletes program mindkét templomra vonatkozóan a plakátokon és a külön hirdetésben olvasható.

Hétfőtől, szept. 13-tól a hétköznapi szentmisék esténként újra 5 órakor kezdődnek. A szombati és vasárnapi misék rendjében nem lesz változás.

A hittanórák szept. 19-én, hétfőtől kezdődnek plébániánkon.

Az egyházközség programjai 2011 őszén

A képviselőtestület 2011. szeptember 7-én ülést tartott, ahol egyebek mellett az egyházközség 2011/2012. évi programjairól volt szó. Egyelőre a következő eseményekről született döntés:

  • 2011. október 2. A képviselőtestület eskütétele a 11 órai misén
  • 2011. október 8. Plébániai zarándoklat Máriabesnyőre (felelős: Koltai András)
  • 2011. november 12-13. Őszi hittanos „tábor”, Csobánka (felelős: Tóthné Réti Ágnes)
  • 2011. február 4. Plébániai bál (felelős: még nincsen)

A kéviselőtestület tárgyalt még egy liturgikus munkacsoport fölállításáról, a Vízivárosi Kolping Család megújításáról (mindezekről egyelőre eredmény nélkül), valamint az új templomi vetítőrendszer helyzetéről (amely nem tekinthető még késznek).

Hirdetések (2011. szept. 4.)

Szeptember 4-én vasárnap a 11 órai szentmisén Tomás Luis de Victoria (1548–1611): Missa „Simile est Regnum” című nűvét adják elő templomunk énekesei. Vezényel Balassi Barnabás.

Ugyanaznap az esti 6 órai szentmise taizéi énekes ifjúsági szentmise lesz.

Szeptember 7-én szerdán este 7 órakor egyházközségi gyűlést tartunk, amelyen felkészülünk az előttünk álló iskolaévre, megbeszéljük az előttünk álló év feladatait, programjait. Ezért szeretettel várjuk a képviselőtestület tagjait.

Szeptember 8-án lesz Kisboldogasszony ünnepe. A Boldogságos Szűz születésnapját ünnepeljük.

Szeptember 11-én, vasárnap a 9 órai szentmisén tartjuk hittanos gyermekeink tanévnyitó szentmiséjét. Szeretettel várunk minden gyermeket, régi és új plébániai hittanosainkat egyaránt, szüleikkel, testvéreikkel együtt, ünneplő ruhában, hogy közösen imádkozzunk az új tanév kezdetén a Szentlélek segítségéért.

Az őszi-téli misézési rendre szeptember 12-én, hétfőn térünk át. Akkortól a hétköznapi misék 5 órakor kezdődnek. A vasárnapi szentmisék rendjében nem lesz változás.

„Az improvizáció művészete” - Balasi Barnabás orgonahangversenye

A Szakrális Művészetek hete (www.szmh.hu) alkalmából Balasi Barnabás orgonahangversenyt ad szeptember 22-én (csütörtök) este 7 órakor a Szent Ferenc Sebei templomban (Bp. 1011 Fő utca 43.). A koncert a tavalyi Böjte Csaba ferences testvér megsegítésére rendezett jótékonysági hangverseny műsorának ismétlése. A hangversenyen a Zozi Stúdió némafilmjei láthatóak (rendező: Zolnai Eliza), melyekre orgonazene szólal meg improvizáció formájában. A belépés díjtalan! (http://www.szentannazene.hu/index_elemei/bborgest.htm)

Taizéi zenés szentmisék

Szeptember 4-én újraindulnak a Taizé zenés ifjúsági szentmisék a Szent Anna templomban. Előreláthatóan május végéig mindig a hónap első vasárnapján este 6 órakor lesznek majd a templom ifjúsági zenekarának közreműködésével. Zenekarvezető: Farkasházy Dávid. A templom egyházzenei honlapja is igyekszik majd előre tájékoztatni olvasóit az szentmisék alkamairól (www.calendar.szentannazene.hu).

A nyugdíjas klub és a Karitász programjai (2011 szeptember)

Nyugdíjas klub

Szeptember 3., szombat 16 óra: Nyári élményekről beszélgetünk, Vetítés magyar világörökségekről. Helyszín: a plébánia emeleti hittanterme. Megközelíthető : az Aranyhal utca felőli bejáraton keresztül..

Szeptember 20., kedd 10 órától kötetlen beszélgetésre várjuk nyugdíjas testvéreinket az Aranyhal utcai hittanteremben.

Karitász

Szeptember 1., csütörtök: A Rózsafüzér –társulat titokcseréje az 6 órai szentmise után, kb. ½ 7-kor

Szeptember 11., vasárnap: Látássérültek szentmiséje (11 óra) után agape.

Szeptember 15., csütörtök: Az 5 órai szentmise után, kb. ½ 6-kor Karitász-gyűlés.

Jánosa Domokos plébános kitüntetése

Navracsics Tibor átadja a Magyar Közt. Érdemrend lovagkeresztjét Jánosa Domokosnak, Néprajzi Múzeum, 2011.08.20.

Szent István király ünnepe alkalmából Schmitt Pál köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét adományozta plébánosunknak, Jánosa Domokos atyának „a katolikus hit oktatásáért, a közösségek létrehozásáért és ápolásáért, a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes szolgálatáért”. A kitüntetést Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter adta át 2011. augusztus 20-án félelőtt a Néprajzi Múzeumban.

Az Érdemrend a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetés, a lovagkereszt pedig ennek legalsó, hatodik fokozata. Ugyanezt a kitüntetést kapta ugyanakkor Süllei László esztergom-budapesti érseki általános helynök, a Budavári Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa, plébániánk egykori segédlelkésze is.

A Szent Anna templom kórusa támogatókat keres

A Szent Anna templom 2011. januárjában induló, hivatásos énekesekből álló új énekkara támogatókat keres, illetve köszönettel fogad minden támogatásra vonatkozó ötletet, segítséget. A kórus január óta látja el a templom zenei szolgálatát és zenei törekvéseivel csatlakozik azon csekélyszámú magyarországi egyházközségekhez, akik amatőr együttesek helyett hivatásos zenészeket alkalmaznak a szent zene megszólaltatására. Jelenleg minden hónnapban egyszer próbálja szolgálatával a liturgia fényét emelni együttesünk.

Felix atya búcsúztatása

2011. július 17-én elbúcsuzott plébániánktól Mariut Felix atya. A jászvásári egyházmegyéből érkezett 2008-ban három évre Magyarországra, hogy itt posztgraduális teológiai tanulmányokat végezzen, és magyarul tanuljon, hogy majd otthon közreműködhesen a moldvai csángók magyar nyelvű pasztorációjában. E három év alatt templomunk segédlelkésze volt, és közvetlen stílusa miatt mind a magyar, mind a csángó hívek megkedvelték. Utóbbiak számára bevezette a vasárnapi román nyelvű szentmiséket, és így összefogta kicsiny közösségüket. Ő kezdeményezte a lorettói kápolna felújítását, amely éppen ilyen kisebb közösségek számára alkalmas liturgikus tér lett. Búcsúmiséjét 2011. július 17-én, vasárnap este Jánosa Domokos plébánossal és káplántársával, Gábor Elemér atyával együtt mondta a Szent Anna templomban.

A Múzeumok Éjszakája a Szent Anna templomban

Múzeuimok éjszakája a Szent Anna templom lorettói kápolnájában, 2011. jún. 25.

Fényképekkel

A Múzeumok Éjszakája és a magyar EU-elnökség búcsúrendezvénye keretében idén, 2011. június 25-én éjszaka néhány templom is megnyitja a kapuit, közte a Szent Anna templom is. A bejárat ezen az estén a Fő utca felől, a lorettói kápolnán keresztül lesz.

A nyugdíjas klub és a Karitász nyári programjai

Nyugdíjas klub

Június 21., kedd 10 órától kötetlen beszélgetésre várjuk nyugdíjas testvéreinket az Aranyhal utcai hittanteremben.

Június 25 , szombat 16 óra: Vetítés az esztergomi kirándulásról. Helyszín: a plébánia emeleti hittanterme. Megközelíthető : az Aranyhal utca felőli bejáraton keresztül.

Karitász

Június 2., csütörtök: a Rózsafüzér-társulat titokcseréje az 5 órai szentmise után, kb. ½ 6-kor

Június 12., vasárnap: Látássérültek szentmiséje (11 óra) után agape.

Június 17., péntek: A Karitász és a Rózsafüzér Társulat közös kirándulása a Margitszigetre. 10:15-kor találkozunk a Batthyány téri hajóállomáson. A szigetre hajóval megyünk. Sétát teszünk a szigeten, majd busszal jövünk haza.

Augusztus 14, vasárnap: Látássérültek szentmiséje (11 óra) után agapé.

Augusztus 25., csütörtök: Az 6 órai szentmise után, kb. ½ 7-kor Karitász-gyűlés.

Ismét megnyílt a budai Víziváros lorettói kápolnája

Lorettói kápolna, 2011

2011. május 1-én, a vasárnap esti 6 órás misén volt a Szent Anna templom felújított lorettói kápolnájának hivatalos megnyitása.

A kápolnát, amely Szűz Mária názáreti házának stilizált másolata, eredetileg 1749-ben hozta létre a Víziváros akkori jezsuita plébánosa, Reck József, de az utóbbi évszázadban berendezése eltűnt, húsvéti szentsírként, karácsonyi betlehemként, alkalmi kiállítótérként és raktárként használták. Felújítása 2010 őszén kezdődött és idén januárban ért véget. Megtalálták, és Burits Oktávián tervei szerint helyreállították a lorettói kápolnák jellegzetes elemeit: a téglaborítást, illetve téglát imitáló falfestést és a falfülkéket. Az elveszett kegyszobor helyére a Brünni Madonna kegykép egy másolata került (amely szintén a 18. század óta a templom birtokában van), a szentélyben pedig a mai kívánalmaknak megfelelően szembemiséző oltár épült.

A nyugdíjas klub és a Karitász májusi programjai

Nyugdíjas klub

Május 7., szombat 16 óra: II. János Pál életéről vetítünk, gondolataiból idézünk. Helyszín: a plébánia emeleti hittanterme (megközelíthető az Aranyhal utca felőli bejáraton keresztül)

Május 17., kedd 10 órától kötetlen beszélgetésre várjuk nyugdíjas testvéreinket az Aranyhal utcai hittanteremben

Karitász

Május 5., csütörtök: A Rózsafüzér–társulat titokcseréje az 5 órai szentmise után, kb. 5:30-kor

Május 8., vasárnap: Látássérültek szentmiséje (11 óra) után agape

Május 19., csütörtök: Az 5 órai szentmise után, kb. 5:30-kor Karitász-gyűlés

A nyugdíjas klub és a Karitász áprilisi programjai

Nyugdíjas klub

Április 2., szombat 16 óra: Janik Péter atyával készülünk húsvétra. Janik Péter atya 17 órára tud jönni, de a nyugdíjas klubot szokás szerint 16 órakor kezdjük.
16 és 17 óra között lesz alkalom beszélgetésre. Ezen a szombaton lehetséges, hogy a 18 órás szentmise kezdetéig nem fejeződik be a program, ezért most nem biztos, hogy a szombat esti szentmisén részt tudnak venni a klubon résztvevők.

Helyszín: a plébánia emeleti hittanterme. Megközelíthető : az Aranyhal utca felőli bejáraton keresztül.

Április 19., kedd 10 órától kötetlen beszélgetésre várjuk nyugdíjas testvéreinket az Aranyhal utcai hittanteremben.

Karitász

Március 25., péntek: A Karitász tagjai mondják a Keresztutat

Április 7., csütörtök: A Rózsafüzér –társulat titokcseréje az 5 órai szentmise után, kb. ½ 6-kor

Április 10., vasárnap: Látássérültek szentmiséje (11 óra) után agape.

Április 14., csütörtök: Az 5 órai szentmise után, kb. ½ 6-kor Karitász-gyűlés.

Április 15., péntek: Látogatás a Hungária krt-on lévő szociális otthonban.

Április 16., szombat: Vakok agapéja

Április 18., hétfő: Látogatás a máltaiak szociális otthonában a Batthyány téren.

Márciusi zenei programok

Március 13-án, Nagyböjt 1. vasárnapján a 11 órás szentmisén felhangzik: Antonio Lotti (1666-1740): Missa in C. Előadják templomunk énekesei, vezényel: Balasi Barnabás

Lásd még: szentannazene.hu

 

Március 20-án, a 11 órás szentmise keretében kórustalálkozó és ünnepség lesz a 80 éves egyházzenészek tiszteletére. Négy hazai énekkar Szőnyi Erzsébet (*1924), Szokolay Sándor (*1931), Karai József (*1927) és Daróci Bárdos György (*1931) zeneszerzőket köszönti műveik megszólaltatásával, valamint köszöntik Kárpáti József orgonaművészt, templomunk zeneigazgatóját. A szentmisét követően rövid ünnepség keretében újra felcsendülnek a kompozíciók és így zárul a találkozó.
Mindenkit szeretettel várunk!

Lásd még: szentannazene.hu

A nyugdíjas klub és a Karitász márciusi programjai

Nyugdíjas klub

2011. március 12., szombat 16 óra: A nyugdíjas klub vendége Balczó András. Erre a programra nem csak a nyugdíjasokat hívjuk.

2011. március 22., kedd 10 órától kötetlen beszélgetésre várjuk nyugdíjas testvéreinket az Aranyhal utcai hittanteremben.

Karitász

2011. március 13., vasárnap: Látássérültek szentmiséje (11 óra) után agape.

2011. március 17., csütörtök: Az 5 órai szentmise után, kb. 5:15-kor Karitász-gyűlés.

A Nyugdíjas Klub és a Karitász februári programjai

2011. február 15-én, kedden 10 órától kötetlen beszélgetésre várjuk nyugdíjas testvéreinket az Aranyhal utcai hittanteremben.

 

2011. február 17-én, csütörtökön az 5 órai szentmise után, kb. ½ 6-kor KARITÁSZ-gyűlést tartunk.

 

2011. február 19-én, szombaton a nyugdíjas klub szervezésében megtekintjük a Magyar Nemzeti Galériában Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiáját. A Nemzeti Galéria A épületében találkozunk 14:30-kor. Akiknek segítséget jelent az odajutásban, azokkal a Moszkva téren a 16-os várbusz megállójában 13: 45-kor találkozunk és közösen megyünk a kiállítás helyszínére. 62-70 éves kor között a belépőjegy 1000Ft, 70 év felett ingyenes a belépő. Még aktív dolgozóknak a csoportos jegy 1800 Ft.

Hirdetések (2011. jan. 9. )

Plébániánkon ismét szeretnénk megalakítani a Rózsafüzér Társulatot, amelynek vezetését Bory Klára kisegítő sekrestyésünk vállalta. Az első összejövetel 2011. jan. 13-án csütörtökön este az 5 órás szentmise után lesz a plébánia alsó hittantermében. A Rózsafüzér Társulat célja a szentolvasó imádkozása, közösen és egyedül, egyházközségünk és egyházunk közös szándékára. A Rózsafüzér Társulat imádságos hátteret biztosít egyházunknak, amikor oly kevesen érnek rá imádkozni.

Ebben az esztendőben is megrendezésre kerül a budai egyházközségek farsangi bálja 2011. márc. 5-én a budai Móricz Zsigmond Gimnáziumban (II. kerület, Törökvészi út 48.). A bál fővédnökei Erdő Péter bíboros, és Tarlós István főpolgármester lesznek. Jegyek kaphatók 3500 Ft-os áron a plébánián.

Ebben az esztendőben bérmálást tervezünk plébániánkon. Várjuk azok jelentkezését, akik betöltötték 12. (tizenkettedik) életévüket, és még nem bérmálkoztak. A bérmálkozás feltétele a faiatlaok számára a hittanra járás, és valamelyik hittanos csoportba való bekapcsolódás, valamint az elsőáldozás óta legalább két év hittantanulás. Természetesen szeretettel várjuk azoknak a felnőtteknek a jelentkezését is, akik valamiért elmaradtak eddig a szentségfelvételtől. A bérmálkozásra a szentségfelvétel előtt külön felkészítés lesz, ennek időpontját időben jelezni fogjuk. Még nem tudjuk pontosan mikor lesz a bérmálkozás, mert ennek időpontját a Főpásztor határozza meg. Ehhez pedig tudnunk kell, hogy hány bérmálkozóra számíthatunk. Kérjük, hogy akik bérmálkozni szeretnének, minél hamarább jelezzék ezt a sekrestyében, vagy a plébániai irodában, vagy jelentkezzenek valamelyik hittanos csoportban.

A nyugdíjas klub és a Karitász decemberi programjai

Nyugdíjas klub

December 4. szombat 16 óra: Adventi gondolatok

December 14. kedd 10 órától kötetlen beszélgetésre várjuk nyugdíjas testvéreinket az Aranyhal utcai hittanteremben

December 22., szerda 15 óra: Nyugdíjas karácsony

Karitász

December 12. vasárnap: Látássérültek szentmiséje, utána agapé

December 17. péntek: Látogatás a Hungária krt-on lévő szociális otthonban

December 18. szombat: Vakok karácsonyi szentmiséje, utána agapé

December 20. hétfő: Látogatás a máltaiak szociális otthonában a Batthyány téren

Kérjük jelezzék, ha ismernek olyan idős, beteg embert, akit jó lenne karácsony előtt meglátogatni. (Horváth Eszter, mobil: 06-30-4977723 vagy e-mail: horveszt(contra)t-online.hu)

Ádventi és karácsonyi zenei programok a Szent Anna templomban

November 27. (szombat) 19:00

A MOM Kórus hangversenye „Zongor Árpád emlékhangverseny”

Vezényel: Z. Juhász Irén

 

November 28. (vasárnap) 11:00 Advent 1. vasárnapja

Gregorián mise „Missa de Beata”

A Szent Anna templom énekkara, vezényel Balasi Barnabás

 

November 28. (vasárnap) 19:00 Advent 1. vasárnapja

Az Elvinus Kamarazenekar hangversenye

Vezényel: Dumbaridisz Imre.

 

December 3. (péntek) 18:00

Adventi kórushangverseny külföldi kórusok közremuködésével

 

December 4. (szombat) 19:00

„A Szent Anna templom más szemszögből” fotókiállítás

Vendli Áron Bence fotókiállítása

A Szent Anna templom galériájában (bejárattól jobbra a gyóntatóhelyiség mögött)

A kiállítást megnyitja Jánosa Domokos plébános, Budavár Díszpolgára. A kiállítás képanyaga az új 2011-es, a Szent Anna templom zenei internetes oldalának dekorációja lesz. A kiállítás megtekinthetõ két vasárnapon át, december 5-én és 12-én a szentmisék alatt és után, a gyóntatóhelyiségtõl balra és az egész 2011-es évben a www.szentannazene.hu internetes oldalon.

 

December 11. (szombat) 19:00

Zenei szalon: „A csángó a moldvai és a szatmári népzene és hangszerei”

Előadók: Balla Ádám és Joó Zsombor konzervatóriumi hallgatók.

Felsővízivárosi plébánia Díszterme (Bp. 1011 Aranyhal utca 1.)

 

December 13. (hétfő) 18:30

Ádventi este (a Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat Rendezvénye)

A Budapest XI. kerületi óvódások musora, József Attila megzenésített versei,

Tartalom átvétel