Back to top

Kitüntették Illés Albert és Legeza József atyákat

A nemzeti ünnep alkalmából, 2021. március 15--én a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Illés Albert jezsuita szerzetes, a felsővízivárosi plébánia kisegítő lelkésze. Az elismerést elsősorban a Mindszenty József temetésén elhangzott beszéd – a fizikai megtorlást és az egyházi tevékenységtől való eltiltást vállaló – bátor terjesztéséért, keresztény elvei melletti példaértékű kiállásáért, valamint a rendszerváltoztatást követően a magyar jezsuita rendtartomány tagjaként végzett lelkipásztori szolgálatáért kapta. (Életéről ld.

"A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget." - Nagyböjt 4. vasárnapja (2021. március 14.)

Templomunkban püspöki rendelkezés szerint 2021. március 8-tól határozatlan ideig a nyílvános misézés szünetel! Szentmiséink az interneten élőben nézhetők és hallgathatók Plébániánk internetes oldalán a http://felsovizivaros.plebania.hu oldalon!

Templomunk előtere a szokásos rend szerint látogatható!

 

Szertartásaink rendje a héten:

Március 13. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szentmiséink a járványügyi intézkedések alatt 2021. március 8-tól

Főpásztorunk rendelkezése szerint 2021. március 8-tól visszavonásig minden szentmisénk bezárt templomban, a hívek részvétele nélkül lesz megtartva. A szentmisékbe bekapcsolódhatunk templomunk internetes rádióján keresztül, a hétköznapi és szombati este 6 órás, valamint a vasárnap reggeli 9 órás  szentmiséket pedig képi adásban közvetítjük plébániánk YouTube csatornáján keresztül.

Járványügyi rendelkezések az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől visszavonásig az egyházmegye egész területén szünetelnek.

Főpásztorunk megadta a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést minden hívőnek, de a híveket arra bátorítja, hogy otthonról az interneten kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe. Szintén lehetővé tette az általános feloldozás megadását a szokásos feltételekkel.

"Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!" - Nagyböjt 3. vasárnapja (2021.március 7.)

Március 6. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 7. Nagyböjt 3. vasárnapja

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: templomunk ifjúsági zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

 

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Március 11. csütörtök

"Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" - Nagyböjt 2. vasárnapja (2021. február 28.)

Február 27. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Február 28. Nagyböjt 2. vasárnapja

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Gregorián szentmise

Nagyböjt 2. vasárnapjának latin nyelvű énekei a Liber Usualis-ból

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei (Alapítva: 2011.)

Műv.vez.: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

Keresztutak a nagyböjtben

Nagyböjt péntekein a Szent Anna templomban a délutáni 5 órás mise után keresztutat végzünk. A keresztutakat vezetik:

  • február 19. Plébániai képviselőtestület
  • február 27.
  • március 5. Rózsafüzér Társulat
  • március 12. Karitász csoport
  • március 19. Felnőtt metting
  • március 26. Hittanos gyerekek és szüleik
  • április 2. (nagypéntek, 9:00) 320. Nimród cserkéscsapat

„Betelt az idő, közel van az Isten országa” – Nagyböjt 1. vasárnapja (2021. február 21.)

Február 20. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise (a szentmisén hamvazást végzünk)

Február 21. Nagyböjt 1. vasárnapja

A szentmiséken hamvazást végzünk.

7.30 Énekes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise (zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola tanulóinak szkólája, vezényel: Sirákné Kemény Kinga, orgonál: Horváth Márton Levente)
11.00 Énekes szentmise
18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise
17.00 Énekes szentmise

"Akarom! Tisztulj meg!" - Évközi 6. vasárnap - NAGYBÖJT 2021.

Február 13. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Február 14. Évközi 6. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Február 16. kedd

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise – A szentmise végén felvonjuk a nagyböjti leplet a főoltárra

NAGYBÖJT 2021.

Február 17. Hamvazószerda

"Nemde küzdelem az ember sorsa a földön?" - Évközi 5. vasárnap (2021. február 7.)

Február 6. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Február 7. Évközi 5. vasárnap

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes szentmise
11.00 Énekes szentmise
18.00 Ifjúsági „Taizé-zenés” szentmise, zZenei szolgálat: templomunk ifjúsági zenekara, vezényel: Farkasházi Dávid

Hétfőtől péntekig

7.30 Csendes szentmise
17.00 Énekes szentmise

Február 13. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Február 14. Évközi 6. vasárnap

Elhunyt Fehér Anna nővér

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Szent Erzsébetről nevezett Betegápoló Rend mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja hogy Fehér Anna nővér, gyógypedagógus, a látássérültek gondviselője a koronavírus által okozott betegség következében 2021. január 13-án hajnalban hazatért megváltó Urához.

Hirdetések (2021. jan. 31.)

Február 2-án, kedden ünnepeljük Gyertyaszentelő Boldogasszony (Jézus bemutatása a templomban) ünnepét. Az esti 17 órai szentmisén, a szentmise elején gyertyát szentelünk (gyertyát is hozzunk magunkkal, ha szenteltetni szeretnénk), és ha az időjárás megengedi. kis kört teszünk körmenetben templom előtt.

Február 3-án, szerdán Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén a szentmise végén Balázs-áldást osztunk, Szent Balázs püspök közbenjárását kérve, hogy senki ne lrgyen beteg. Jövő vasárnap is minden szentmise után lesz balázsolás.

"Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas!" - Évközi 4. vasárnap (2021. január 31.)

Január 30. szombat

18.00 Énekes- ,előesti szentmise

Január 31. Évközi 4. vasárnap

7.30 Csendes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekkaros szentmise – 10. jubileumi szentmise

Szent Anna templom énekegyüttesei (Alapítva 2011-ben)

J. Rheinberger: Messe in A moll

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Műv.vez.: Balasi Barnabás Tovább

10 évesek vagyunk! - Ünnepelnek a Szent Anna templom énekegyüttesei

A Szent Anna templom énekegyütteseit 2011 januárjában alapította Balasi Barnabás, a templom művészeti vezetője azzal a szándékkal, hogy az egyházközség szentmiséi magas színvonalú, komolyzenei szolgálattal legyenek ellátva. A templom három énekegyüttese, mely jelenleg 16 tagot számlál, havi rendszerességgel énekel a vasárnap 11 órás szentmisén egész évben, szünet nélkül, nyáron is, és különösképpen az egyházi év jeles ünnepein. Szolgálatuk hagyományápolás is.

"Emberek halászává teszlek titeket."- Évközi 3. vasárnap (2021. január 24.)

Január 23. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Január 24. vasárnap Évközi 3. vasárnap

7.30 Csendes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Január 25. hétfő Szent Pál apostol megtérése (Pál-forduló)

Január 26. kedd Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

"Megtaláltuk a Messiást." - Évközi 2. vasárnap (2021. január 17.)

Január 16. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Január 17. vasárnap Évközi 2. vasárnap

7.30 Csendes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Január 18. hétfő Árpád-házi Szent Margit szűz

Január 21. csütörtök Szent Ágnes szűz és vértanú

Január 23. szombat

18.00 Énekes- ,előesti szentmise

Urunk megkeresztelkedése (2020. január 10.)

Január 9. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Január 10. vasárnap Urunk megkeresztelkedése

7.30 Csendes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Január 13. szerda Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító

Január 16. szombat

18.00 Énekes- ,előesti szentmise

Január 17. Évközi 2. vasárnap

Szent Család vasárnapja (2020. december 27.)

December 26. szombat Szent István, első vértanú – Karácsony másnapja

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes szentmise
11.00 Énekes szentmise
18.00 Énekes szentmise

December 27. Szent Család vasárnapja

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes szentmise
11.00 Énekes szentmise
18.00 Énekes szentmise

December 28. hétfő Aprószentek ünnepe

6.30 Csendes szentmise
17.00 Énekes szentmise

December 29. kedd Becket Szent Tamás püspök és vértanú

Oldalak

Subscribe to Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna plébánia RSS