Back to top

A Szent Anna templom Sasvári Pietája

Szilárdffy Zoltán

 

A budai Szent Anna-templom Sasvári Pietája egykorú szentképen (Binder János Fülöp metszete, 1805)

1744-ben Pest város szenátora, Szalay István konfráter és felesége, Torpis Zsuzsanna a pesti pálosok templomában oltárt emelt a Sasvári Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. Oltárképnek a kegyszobrot festették meg. Ez a kép rövidesen maga is kegyképpé vált, amint a ráfüggesztett, máig látható fogadalmi jegyek mutatják.

Az oltárkép másolatát – hogy a testvérvárosban is tisztelhessék – Pfürsting Katalin, Kühtreiber Antal óbudai molnármester öreg szolgálója 30 forintért elkészítette, és a budai Szent Anna-templomnak adományozta. Itt korábban a szentélyben levô kredencián állt, majd 1804. december 7.-én a Szent Kereszt-oltárra helyezték. Ettôl kezdve a kép kultusza növekedhetett. Bizonyára ezért metszették rézbe Binder János Fülöpnek (1735?-1811) a templommal szomszédos szentképkészítő műhelyében, valószínűleg 1805-ben.

A szentkép felirata: „Abbildung der Schmerzhaften Mutter Gottes auf dem Kreuz: Altar in der Wasserstadt Pfarr: Kirche bey St. Anna in Ofen. Binder fecit et sc. Geweyhet und angerühret.” Magyarul: „A keresztre feszített Isten Fájdalmas Anyjának képe: oltár a vízivárosi Szent Anna plébániatemplomban Budán. Készítette és metszette Binder. Megáldva és hozzáérintve.”

Forrás: Szilárdfy Zoltán, Barokk szentképek Magyarországon, Bp., 1984. 26. kép.