Back to top

Az egyházközségi képviselőtestület tagjai (2011 szeptember)

Hivatalból tagok

 • Jánosa Domokos, plébános, egyházi elnök
 • Balasi Barnabás, orgonista
 • Endrédy Józsefné, az Egyetemi Katolikus Gimnázium igazgatója
 • Farkas Tamás, hitoktató

Választott tagok

 • Bender Gábor
 • Burits Oktávián
 • Horváth Béla dr.
 • Horváth Eszter dr.
 • Koltai András dr., világi elnök
 • Lakatos Balázs, számvizsgáló bizottsági tag
 • Latorcai János dr.
 • Lukács Klára dr.
 • Marosi György dr.
 • Németh Ádám
 • Nyitrai Károly, számvizsgáló bizottsági tag
 • Sédyné Németh Marianna
 • Széchy Gábor dr.
 • Tarpataki István
 • Tóth Lajos, templomgondnok
 • Tóthné Réti Ágnes, jegyző, számvizsgáló bizottsági tag
 • Tóth Péter dr.

Tiszteletbeli tagok

 • Böröndi Imre
 • Márffy Ferenc
 • Pálvölgyiné Laszota Aurélia, sekrestyés