Az egyházközségi képviselőtestület tagjai (2011 szeptember)

Hivatalból tagok

Jánosa Domokos, plébános, egyházi elnök

Balasi Barnabás, orgonista

Endrédy Józsefné, az Egyetemi Katolikus Gimnázium igazgatója

Farkas Tamás, hitoktató

Választott tagok

Bender Gábor

Burits Oktávián

Horváth Béla dr.

Horváth Eszter dr.

Koltai András dr., világi elnök

Lakatos Balázs, számvizsgáló bizottsági tag

Latorcai János dr.

Lukács Klára dr.

Marosi György dr.

Németh Ádám

Nyitrai Károly, számvizsgáló bizottsági tag

Sédyné Németh Marianna

Széchy Gábor dr.

Tarpataki István

Tóth Lajos, templomgondnok

Tóthné Réti Ágnes, jegyző, számvizsgáló bizottsági tag

Tóth Péter dr.

Tiszteletbeli tagok

Böröndi Imre

Márffy Ferenc

Pálvölgyiné Laszota Aurélia, sekrestyés