Back to top

Bemutatkozás

A plébániahivatal címe
1011 Budapest, Batthyány tér 7.
Telefon
+36-1-201-6364
További elérhetőségi adatok >
Térkép >
Határok
Duna – Bem József utca – Margit körút – Széna tér – Ostrom utca – Hunfalvy utca – Ilona lépcső – Franklin utca – Donáti utca – Vám utca.

Közösségformálás

Plébániánk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez tartozik és elsősorban azon római katolikus hívők közössége, akik a budapesti Víziváros északi részén élnek.

Az egyházközség életét a kommunista diktatúra legsötétebb évei után Mócsai Gábor plébános atya alapozta meg 1977-től. 23 éves plébánossága alatt a közösség élete látható módon életre kelt. Dukai Júlia kalocsai iskolanővér vezetésével működni kezdett a Karitász és a színjátszó csoport, elkezdődött a látássérültek lelki gondozása, majd később létrejött a fiatalokat tömörítő Szent Anna Meeting. A rendszerváltáskor után megalakult a Kolping Család és a cserkészcsapat is, de az ezt követő évek itt is erősen megváltoztatták az egyház életét. Igaz, hogy szabaddá vált a hitélet gyakorlása, lehetővé vált az iskolai hitoktatás, és sok egyházi iskola kezdte meg működését, de ez azzal is járt, hogy jól működő plébániai közösségek, hittanos és ifjúsági csoportok hullottak széjjel, és a plébánia, mint közösségformáló erő vesztett korábbi jelentőségéből, csökken a hitoktatásban résztvevő gyermekek létszáma, az ifjúság aktivitása.

Mióta a plébániát 2000-től Jánosa Domokos atya vezeti, a lelkipásztori munka legfontosabb célja a közösség kialakítása, lehetőleg minden korosztály számára. Szeretnénk, hogy mindenki otthon érezze magát plébániánkon. Ehhez alkalmas helyeket is ki kellett alakítani. A plébánia belső felújítása 2000 ás 2005 között ezt a célt szolgálta. Korszerű hittantermeket és közösségi helyiségeket alakítottunk ki, így egyszerre több foglalkozást, összejövetelt is tudunk tartani a plébánián.

A plébániához tartozó közösségeket a plébános mellett az egyházközségi képviselőtestület fogja össze.

Élő plébánia

A Szt Anna plébánia él, megőrizve az ősök, az egykor templomunkat alapító jezsuita atyák, majd a világi plébániát vezető lelkipásztorok hagyományait. Ha voltak is nehéz időszakai a plébániának, átvonult felette két világháború, a kommunizmus fél évszázada, de áll a templom, szép, talán szebb, mint valaha, két tornyával hirdetve itt a Duna parton Isten dicsőségét, otthont és megnyugvást adva mindenkinek, aki villamosról, autóbuszról, HÉV-ről vagy metróról leszállva akárcsak egy imára betér Szent Anna gyönyörű templomába.

Különleges feladatok

Szent Ferenc Sebei templomigazgatóság
A plébániához tartozik a ferencesek, majd az Erzsébet-apácák temploma, a Szent Ferenc Sebei templom. Ebben a templomban tartja istentiszteleteit a Budapesti Német Nyelvű Katolikus Egyházközség is.
Látássérültek
1977 óta e plébánia végzi az egyházmegyében a látássérültek lelki gondozását. Hétről-hétre összejövünk hétfő délutánonként látássérült testvéreinkkel bibliaórára, beszélgetésre, minden hónap második vasárnapján közös szentmise van számukra, és természetesen sok közös program, kirándulás, zarándoklat van számukra.
Iskolák
Kerületünkben több katolikus, vagy katolikus szellemben nevelő iskola működik, amelynek lelki vezetését, lelki igazgatását plébániánk látja el. Ez elősorban a hitoktatást, elsőáldozásra, bérmálkozásra való felkészítést jelent. 2004 óta Jánosa Domokos plébános a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium lelki igazgatója (rector spiritualis) is.

 

A látássérültek lelki gondozása

Lékai László bíboros kezdeményezésére indult el 1977-ben a Felsővízivárosi Szent Anna templomban a látássérültek lelki gondozása. Mócsai Gábor plébános kapott megbízást arra, hogy megszervezze a lelkipásztori munkát. Karácsony másnapján az esti misére zsúfolásig megtelt a templom. Ez volt a látássérültek első közös szentmiséje, amelyet Lékai bíboros mutatott be. Egy ilyen karácsonyi szentmise megdöbbentő epizódja volt, amikor egy látássérült kisfiú, aki köszöntőt készült mondani, odafordult Lékai bíboroshoz, és kezét kinyújtva megkérdezte tőle: „Te vagy a bíboros bácsi?” – Én vagyok. – válaszolta Lékai László. „És te sem tudsz engem meggyógyítani?”

A templomban szem nem maradt szárazon. A látássérültek alapvető baját sok esetben lehetetlen orvosolni, de éppen azért indult el ez a lelkipásztori munka, hogy legalább egy kicsit próbáljunk segíteni látássérült testvéreink keresztjeinek hordozásában.

Fehér Anna gyógypedagógus vezetésével 1982-ben alakult meg a Szent Anna templom helyiségeiben a látássérült gyermekek Szt. Anna Otthona. Szűkös volt a hely, és ma már csodálkozva nézzük, hogyan férhettek itt el ennyien hálótermekkel, speciális foglalkoztatókkal, konyhával és fürdőszobával. Mégis egy boldog korszaka volt ez a látássérültekkel való foglalkozásnak. Még Teréz anya is meglátogatta ezt a kis otthont, és ellátogatott ide Bush elnök felesége is.

Azóta a gyermekek jobb körülmények közé, a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvodája, és Általános Iskolája épületébe kerültek.

A látássérültek lelki gondozása nem áll meg Svábhegyen a kerítésnél. Fehér Anna nővérnek és munkatársainak minden látássérültre gondja van, aki nála jelentkezik. A felnőtt látássérültek azóta is a Szt. Anna templomba járnak minden hónap második vasárnapján közös szentmisére, hétfőnként pedig bibliaórára a plébánia hittantermébe.

Jánosa Domokos

Megjelent: Esztergom-Budapest, 2005:4(karácsony).

 

lapkezdet http://felsovizivaros.plebania.hu/bemutatkozas.htm