Back to top

"Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." - Nagyböjt 1. vasárnapja (2024. február 18.)

Jó egyszer visszatérni abba,

ahonnét vétetett a csont:

a csöndben forrongó anyagba,

ha teremtő sziklákat ont.

 

Végső nyugalmadat ne ott várd,

nem tárul még föl a titok.

A szem-nem látta égi oltárt

meglátod, ha méhe kidob.

 

Így bujdosunk mi abban föl-le,

mi ma dacos fejünkre hull:

hamu s kavargó, szürke por.

 

Becéz, dobál zajongó öble,

míg csak hajónk nem szabadul

s a végtelen ölére forr.

 

(Elmélkedés Nagyböjt 1. vasárnapjára – Misekönyv – Tűz Tamás: Újgörög ortodox imádság)

 

Február 17. szombat (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Február 18. vasárnap NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

Minden szentmise végén hamvazkodást végzünk!

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise – Szent Angéla Szkóla

11.00 Énekes nagymise – Szent Angéla Szkóla

9 és 11 órás szentmisén zenei szolgálatot a Szent Angéla Szkóla végzi. Vezényel: Sirákné Kemény Kinga

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok II.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Február 22. csütörtök SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA

18.00 Cserkészmise

Február 23. péntek

17.30 Keresztút – Plébániánk fiatal közössége

Február 24. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét) SZENT MÁTYÁS APOSTOL

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Február 25. vasárnap NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros-, diákmise

Zenei szolgálat: Templomunk Gitáros Zenekara. Zenekarvezető: Tóth Péter

11.00 Énekkaros nagymise – Yves Castagnet: Messe brève

Felhangzik: Yves Castagnet (1964-), a párizsi Notre-Dame Székesegyház orgonista, zeneszerzőjének 1980-ban komponált miséje. Zenei szolgálat: a Szent Anna templom Énekesei (Alapítva 2011-ben). Művészeti vezető és orgonál: Balasi Barnabás

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Ter 9, 8–15

    A Szentírás visszatekintés formájában ad tanítást arról, hogy Isten igazságossága és irgalma kezdettől fogva működött a történelemben. Ô a természeti csapást is fel tudja használni arra, hogy a bűnöst megfenyítse és megtérésre bírja. Ahhoz is elég erős, hogy a jókat kimentse a bajból. Az emberiség elé határozott célt tűzött és annak meg kell valósulnia. Ezért a maradékkal szövetséget köt és biztosúja jövőjét.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből


Isten a vízözön után szövetséget köt Noéval és utódaival.

A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: ,,Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.''
    Aztán így szólt Isten: ,,A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, amely fennáll köztem és köztetek meg minden élőlény és test között. A vízből nem lesz többé vízözön, hogy minden lényt elpusztítson.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 24, 4bc-5ab. 6–7c. 8-9    8 G. tónus.
Válasz: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják. Vö. 10. vers.

Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem.
Hívek: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
H: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
H: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

SZENTLECKE 1 Pét 3, 18-22

    Krisztus test szerint meghalt, vagyis vállalta az engesztelő áldozatot a bűnökért. Lélek szerint azonban, vagyis Isten erejéből él, tehát lehet a holtaknak és az élőknek megváltója. Mi a szabadulás kegyelmét a keresztségben kapjuk. Noé idejében a víznek volt pusztító ereje és egyúttal a választottak javára szabadító ereje. A keresztség Krisztus feltámadásából kapja hatékonyságát.


SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből

    A keresztség titeket is megment, testvérek!

    Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.
    A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ô azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b. – 2. tónus.

EVANGÉLIUM Mk 1, 12-15

    Márk röviden tudósít Jézus megkísértéséről. A negyvennapos pusztai tartózkodás előkészület a nyilvános működésre. Az evangélista itt a böjtöt nem is említi, hanem csak a kísértést és annak legyőzését. vadállatok között élt és angyalok szolgáltak neki. Egészen megízlelte a földi életet és nehézségeit nem kerülte ki. Csodatevő erejét nem használta fel saját javára, hanem rábízta magát az Atya gondviselésére. Messiási küldetését tehát egészen lelki értelemben fogta fel: ő az Isten országát képviseli.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Jézust megkísértette a sátán, és angyalok szolgáltak neki.

    Abban az időben:
    A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.
    Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.''

    Ezek az evangélium igéi.