Back to top

"Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved?" - Évközi 22. vasárnap (2023. szeptember 3.)

Szeptember 2. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 3. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze.

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Szeptember 7. csütörtök SZENT MÁRK, SZENT ISTVÁN, SZENT MENNYHÉRT ÁLDOZÓPAPOK, KASSAI VÉRTANÚK

Szeptember 8. péntek KISBOLDOGASSZONY, SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE

Szeptember 9. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 10. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Jer 20, 7-9

Jeremiás nehéz időben kapta prófétai meghívását. Az ellenség ostromolta a várost és neki a vezető emberek és a háborús párt ellen kellett beszélnie. Ezért árulónak bélyegezték, fenyegették és életére törtek. Panasza ilyen helyzetben tör elő. Mégis úgy érzi, hogy Isten szava erősebb, s neki engedelmeskednie kell. Az belülről égeti és hatja át, hogy kitartson küldetése mellett. Isten tud áldozatot követelni, de meg is tud erősíteni.

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből

Az Úr szava gyalázatomra vált.

Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején:
,,Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj.
Erősebb voltál nálam és legyőztél.
Nevetségessé váltam napról napra:
Aki csak lát, mind kicsúfol.
Akárhányszor csak beszélek,
azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem: Erőszak! Romlás!
Az Úr szava így mindennap
gyalázatomra vált és csúfságomra.
Már azt gondoltam: Nem törődöm vele,
és nem beszélek többé nevében.
De ilyenkor mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben,
és átjárta minden csontomat.
S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak,
belefáradtam és nem tudtam elviselni.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 7b. tónus.
Válasz: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. Vö. 2b. vers.

Előénekes: Uram, Istenem, virrasztva kereslek, * az én Istenem te vagy nékem.
Téged szomjaz lelkem, testem utánad eped, * mint a puszta tikkadt, kiaszott földje.
Hívek: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Szentélyedben neked szolgáltam, * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, * ezért ajkam dicsőít téged.

H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Neked mondok áldást, amíg csak élek, * a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * ajkam ujjong, szám dicsőít téged.
H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

E: Valóban te lettél védelmezőm, * szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem tehozzád ragaszkodik, * jobbod szilárdan tart fenn engem.

H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

SZENTLECKE Róm 12, 1-2

Az apostol a Római levél befejező részében erkölcsi intelmeket ad. Legfontosabbnak tartja a teljes meghódolást Isten előtt. A hívő ember úgy alakuljon át, hogy élete egészen Isten szolgálata legyen. Ezt fejezi ki a hasonlat, hogy testüket adják oda Istennek tetsző áldozatul. Ehhez tudni kell elszakadni a világ csábításaitól és figyelni Isten akaratára.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

Adjátok testeteket élő áldozatul!

Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata!

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte. és mi a tökéletes!

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket. Ef 1, 17-18 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 16, 21-27

Jézus elsősorban apostolai előtt akarta tisztázni messiási küldetését. Ő nem földi uralkodó lesz, hanem rendezi kapcsolatunkat Istennel, s küldetéséért válla Ja a vértanúságot is. Saját népe fogja megtagadni és elvetni. Még Péter is emberi módon gondolkodik, azért érthetetlen előtte Krisztus szándéka. Ezért kapja a megbélyegzést, hogy sátán, azaz ellenség, aki szembenáll Isten tervével. Az evangélista ide kapcsolta azokat a szavakat is, amelyeket Jézus saját követéséről mondott. Aki tanítványa akar lenni, annak vele együtt tudni kell vállalni az áldozatot.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát!

Abban az időben:
Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: ,,Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!'' Mire ő Péterhez fordult: ,,Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!''
Azután így szólt tanítványaihoz: ,,Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?

Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.''

Ezek az evangélium igéi.