Back to top

"Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása!" - Évközi 21. vasárnap (2023. augusztus 27.)

Augusztus 26. szombat (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 27. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekkaros szentmise – Ch. Gounod: Messe à deux voix égales

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei: Debre-Szilágyi Júlia (szoprán), Vasvári Márta (alt). Művészeti vezető és orgonál: Balasi Barnabás

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Augusztus 28. hétfő Szent Ágoston püspök és egyháztanító

Augusztus 29. kedd Keresztelő Szent János vértanúsága

Augusztus 31. csütörtök AZ ESZTERGOMI BAZILIKA-FŐSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE

Szeptember 1. péntek Első péntek

18.30 Jézus Szíve litánia

Szeptember 2. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 3. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Iz 22, 19-23

Az Ószövetségben vannak olyan események, amelyeket az apostoli igehirdetés előképnek fogott fel. Isten a prófétákon keresztül beleszólt a nép életébe és a hatalom gyakorlásának módját is ellenőrizte. Itt a kulcsok hatalma előképe Péter hatalmának.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Az Úr az ő szolgájának, a Messiásnak a vállára teszi le Dávid házának kulcsát.

Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz:
,,Kivetlek tisztségedből,
és elmozdítalak hivatalodból.
Azon a napon elhívom szolgámat,
Eljákimot, Hilkijahu fiát,
és reá adom köntösödet,
és rá erősítem övedet:
a kezébe adom hatalmadat.
Így atyja lesz Jeruzsálem lakóinak
és Juda házának.
Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát,
amit kinyit, azt senki be nem zárja,
s amit bezár, azt senki ki nem nyitja.
Mint a szeget, szilárd helyre verem be,
és dicsőséges trónjává lesz atyja házának.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 137, 1-2a. 2bc-3. 6 és 8bc 12. tónus.

Válasz: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! Vö. 8bc. vers.

Előénekes: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok.
Hívek: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!

E: Szent nevedet mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért.
mely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.
H: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!

E: Valóban fölséges az Úr: + az alázatosnak gondját viseli, * messziről felismeri, kik a gőgösök.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait.
H: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait!

SZENTLECKE Róm 11, 33-36

Ez a dicsőítő szöveg fejezi be az apostol elmélkedését a zsidó nép hitetlenségéről és Isten kifürkészhetetlen útjairól. Aki a hitszemével nézi az üdvtörténet eseményeit, az Isten bölcsességét, végzéseit, útjait úgy látja, mint titkot, amelybe az értelem nem képes behatolni. Egy dolog világos marad. Isten mint irgalmas Atya áll szemben a gyarló emberrel. Ő senkinek nem adósa, mindenkitől független, hiszen tőle van minden, mégis mindenacélhoz akar vezetni. Az ember csak hódolattal tekinthet a gondviselés megnyilatkozásaira.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

Őbelőle, őáltala és őérte van minden!

Testvéreim!
Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása!
Milyen kifürkészhetetlenek szándékai,
és milyen megfoghatatlanok útjai!
Vajon ki látta az Úr gondolatait,
és tanácsot ki adott neki?
Ki kölcsönzött neki,
hogy visszakövetelhetné tőle?
Őbelőle, őáltala, és őérte van minden,
övé a dicsőség mindörökké! Ámen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Te Péter vagy, azaz kőszikla, + és én erre a sziklára építem Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Mt 16, 18 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 16, 13-20

Tanítása és csodái alapján Jézus joggal tette fel a kérdést, hogy kinek tartják őt. Péter válaszából és Jézus magyarázatából kitűnik, hogy a hit az Isten Fiában csak kegyelmi ajándék lehet, nem az emberi képesség eredménye. Jézus ezt a hitet akarja megszilárdítani az Egyházban. Pétert sziklaalappá teszi, ezért megrendülés nélkül fogja hordozni a hitet. Egyben hatalmat ad neki, hogy ezt a hitet kifelé, az Egyház közösségében is láthatóvá tegye. Ő elég erősnek érezte magát arra, hogy az Isten országának ügyét gyarló emberekre bízza.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait.

Abban az időben:
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?'' Ezt válaszolták: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.'' Ő tovább kérdezte őket: ,,Hát ti, kinek tartotok engem?'' Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.'' Erre Jézus azt mondta neki: ,,Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.

Ezek az evangélium igéi.