Back to top

"Keressétek az Urat és hatalmas erejét!" - Évközi 30. vasárnap, Mindenszentek, Halottak napja (2023. október 29.)

Október 28. szombat SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

TÉLI IDŐSZÁMÍTÁS (Óraátállítás)

Október 29. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Október 30. hétfő

17.30 Októberi rózsafüzér

Október 30. kedd

17.30 Októberi rózsafüzér (Titokcsere)

November 1. szerda MINDENSZENTEK ÜNNEPE

7.30 Csendes szentmise

18.00 Ünnepi szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze. Szentmisét követően Halottak napja – előesti imádságot végzünk és beszenteljük az urnasírokat az urnatemetőben.

November 2. csütörtök Halottak napja

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

17.30 Vesperás – Énekes, esti zsolozsma elhunytainkért

November 3. péntek Első péntek

17.30 Jézus Szíve litánia

November 4. szombat Borromeo Szent Károly püspök (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

November 5. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise (Szent Imre herceg)

Ezen a szentmisén megemlékezünk Szent Imre hercegről, az ifjúság védőszentjéről.

11.00 Énekkaros szentmise – A. Scarlatti (1660-1725): Missa quatuor vocum

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei: Györffy Katalin (szoprán), Vasvári Márta (alt), Försönits András (tenor), Horváth Csaba (basszus). Művészeti vezető és orgonál: Balasi Barnabás

18.00 Ifjúsági „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: templomunk Ifjúsági Zenekara. Vezényel: Farkasházi Dávid

OLVASMÁNY Kiv 22, 20-26

Az ószövetségi erkölcsi tanítás alapja az Isten és az ember között fennálló szövetség volt. Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint Teremtő és mint az erkölcsi rend Bírája, azért a nép engedelmességgel tartozott neki. Már ott is kitűnt, hogy az Isten iránti tiszteletetés engedelmességet elsősorban a felebaráti szeretet megtartásával lehet igazolni. Isten különösen megkövetelte a gyengék, a szegények, a rászorulók védelmét. Az embernek meg kell tanulnia az irgalmasság gyakorlását, mert ő is irgalomra szorul.

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből

Ha az özvegyet és árvát sanyargatjátok, fellobban ellenetek haragom.

Ezt mondja az Úr:
Az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban.
Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok őket, s ők hozzám kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek.
Ha a népemből való szegénynek, aki közötted él, pénzt kölcsönözöl, ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára. Ne követelj tőle kamatot. Ha embertársad köntösét zálogba veszed, napszálltakor add vissza neki. Hisz ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét. Különben mivel takarózna? Ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas vagyok.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 17, 2-3a. 3bc-4. 47 és 51ab 2. tónus.
Válasz: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. Vö. 2. vers.

Előénekes: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
Menedékem és sziklaváram, * szabadítóm te vagy, Uram.
Hívek: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

E: Istenem, segítőm, akiben remélek, * oltalmazóm, pártfogóm és üdvöm ereje.
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, * és megszabadulok ellenségeimtől.
H: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

E: Él az Úr, az én áldott segítőm, * legyen dicsőség üdvöm Istenének.
Felmagasztalta királyát, győzelmet adott néki, * irgalmas volt fölkentjéhez.
H: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

SZENTLECKE 1 Tessz 1, 5c-10

Az apostol dicséri a tesszalonikaiak hitét, amely megtérésük óta szilárd bennük. A hit tartalma az volt, hogy elfordultak a bálványoktól és az élő Istennek rendelték alá magukat. Az ő szolgálata az élet és az üdvösség útja. Ezért bizalommal várhatják Krisztus e jövetelét, illetve a vele való találkozást, mert jutalmat várhatnak tőle. Az Atya, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, bennünket is megment az e jövendő haragtól.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből

Elfordultatok a bálványoktól, hogy az Istennek szolgáljatok és várjátok a mennyből az ő Fiát.

Testvéreim! Mindnyájan tudjátok, hogy hogyan viselkedtünk körötök ben a ti szolgálatotokra. Ti pedig az Úr és a mi követőink lettetek. A tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok, és így Makedóniában és Apájában minden hívőnek példaképei lettetek. Istenbe vetett hitetek mindenütt ismertté vált, ezért nem is kell róla beszélnünk. Az emberek maguktól mondják el, hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok és várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az eljövendő haragtól.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: + Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jn 14, 23 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 22, 34-40

Az írástudók az ószövetségi törvényben 248 buzdító és 365 tiltó rendelkezést számláltak össze, tehát volt miről vitázni, hogy melyik azok közül a legfontosabb. Ebbe a vitába akarják belevonni Jézust. ő olyan választ ad, amelyet nem lehet megfellebbezni: Szeresd Uradat, Istenedet, és szeresd felebarátodat Ez a szeretet nem érzelem, hanem személyes magatartás, és azért lehet megparancsolni. Az Isten iránti szeretetet azzal mutatjuk meg, ha megtesszük akaratát. Az emberek iránti szeretet jele pedig a jóakarat, a tisztelet, a segítség és a türelem.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és felebarátodat, mint saját magadat.

Abban az időben:
Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?'' Jézus így válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.''

Ezek az evangélium igéi.