Back to top

"Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya." - Nagyböjt 5. vasárnapja (2024. március 17.)

KRISZTUS SZENVEDÉSÉNEK IDŐSZAKA

A feszületek letakarásra kerülnek. Doxológia, Szentháromságot dicsőítő ima („Dicsőség az Atyának…”) semmilyen liturgián, imádságon nem mondható, nem énekelhető. A feszületek nagypénteki szertásig maradnak letakarva.

Március 16. szombat (zsolozsma: I. zsoltárhét)

9.00 Hittanos lelkinap

15.00 Hittanosok keresztútja

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Március 17. vasárnap NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA – „Fekete-vasárnap”

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros, diákmise

Zenei szolgálat: templomunk gitáros zenekara

Zenekarvezető: Tóth Péter

11.00 Énekes nagymise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok II.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

Március 18. hétfő

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes-, előesti szentmise (Szent József)

Március 19. kedd SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

17.30 Vesperás (Énekes, esti zsolozsma - Szent József)

Március 20. szerda

19.00 „Bach és az improvizáció” – Balasi Barnabás orgonaestje

Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésznek ismeretterjesztő hangversenye. A belépés díjtalan! További infó: szentannazene.hu A Bach Mindenkinek Fesztivál szervezésében

Március 22. péntek

17.30 Családok keresztútja

NAGYHÉT 2024

Március 23. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.00 Kály-Kullai Rita és Kecskés Ádám orgonahangversenye a Szent Ferenc Sebei templomban

„Hommage à Bach” Kály-Kullai Rita és Kecskés Ádám a Szent Ferenc Sebei templom orgonaművészeinek hangversenye a templom 1899-es Rieger-orgonáján. Helyszín: 1011 Fő utca 43. A belépés díjtalan! További infó: szentannazene.hu

Március 24. vasárnap VIRÁGVASÁRNAP

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise és körmenet

11.00 Énekes nagymise

A szentmisét bemutatja: Jánosa Domokos plébános. Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze.

Énekelt Szent Márk passió. Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

9.00 és 11.00 Zenei szolgálat: Szent Angélia Katolikus Iskola szkólája. Vezényel Sirákné Kemény Kinga

18.00 Énekes szentmise

Énekelt Szent Márk passió. Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

OLVASMÁNY Jer 31, 31-34

Az ószövetségi törvény is kinyilatkoztatás volt. De a nép története megmutatta, hogy a törvény önmagában nem elég az ember átalakításához. A kőtáblára írt törvény csak az utat mutatta, de nem adott belső segítséget. Isten azonban megígérte, hogy új szövetséget köt az emberrel, új népet szerez magának. A szívükbe írja a törvényt, s belülről kapják az indíttatást az engedelmességre. Krisztus kegyelme és a Szentlélek ereje valóban erre segít
.
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből.

Az Úr szövetséget köt népével:
az új törvényt a szívekbe írja.

,,Íme, napok jönnek – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Juda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig Uruk voltam – mondja az Úr.
Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.
Többé nem lesz szükség arra, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: »Ismerd meg az Urat,« mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 50, 3-4. 12-13. 14-15. 1 D2 tónus.
Válasz: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. Vö. 12a. vers.

Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem, + mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem.
Hívek: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.

E: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem.
Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
H: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.

E: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem.
Megtanítom utaidat a vétkeseknek, * és a bűnösök hozzád térnek.
H: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.

SZENTLECKE Zsid 5, 7-9

A megváltás Krisztus személyes tette volt. Embert természetében átélte a földi élet fájdalmait, kísértéseit Úgy imádkozott az Atyához, mint mi, emberek. A szenvedés kelyhét neki is ki kellett ürítenie. Amit elszenvedett, abból ,,engedelmességet tanult''; vagyis a keresztúton alkalma volt úgy gyakorolni az erényeket és úgy megdicsőíteni az Atyát, hogy mellette eltörpült a világ bűne.


SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből

Krisztus a szenvedésből engedelmességet tanult
és hódolatáért meghallgatásra talált.

Testvéreim! Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Jézus mondja: + ,,Aki nékem szolgál, az engem kövessen, * és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám.'' Jn 12, 26 – 1 D2 tónus.

EVANGÉLIUM Jn 12, 20–33

Szenvedése előtt Jézus megvilágítja, hogy mit jelent az ő ,,órája'; amelyben magára veszi emberré levésének végső következményeit. Azért jött, hogy megismertesse velünk az Atyát és irgalmát. Legnagyobb tette az, hogy küldetésének igazolására vállalja az engedelmességet egészen a halálig. Az Atya ezért fogja megdicsőíteni. Jézus olyan, minta búzaszem, amely csak akkor hoz termést, ha a földben elhal. Az Istennek adott áldozat tehát gyümölcsöző.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Jézus meghirdeti, hogy a halálon keresztül dicsőül meg.

Abban az időben:
Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust.'' Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta:
,,Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.
Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!''
Erre hang hallatszott az égből: ,,Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.'' A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: ,,Angyal beszélt vele.'' Jézus megmagyarázta nekik: ,,Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.''
Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.

Ezek az evangélium igéi.