Back to top

"Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." - Évközi 23. vasárnap (2023. szeptember 10.)

Szeptember 9. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 10. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros diákmise – „Veni Sancte”

Hittanos évnyitó szentmise – Zenei szolgálat: a Szent Anna templom gitáros zenekara

Zenekarvezető: Tóth Péter

11.00 Énekes szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze.

18.00 Ifjúsági „Taizé-zenés” szentmise

Ifjúsági tanévnyitó szentmise. Zenei szolgálat: templomunk ifjúsági zenekara. Vezényel: Farkasházi Dávid

ŐSZI-TÉLI MISEREND

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00! Énekes szentmise

Szeptember 12. kedd Szűz Mária szent Neve

Szeptember 13. szerda Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító

Szeptember 14. csütörtök A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA

Szeptember 15. péntek A Fájdalmas Szűzanya

ARS SACRA FESZTIVÁL 2023

Szeptember 16. szombat Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk (zsolozsma: IV. zsoltárhét)

10.00 Orgonabemutató – Ars Sacra Fesztivál 2023

Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze bemutatja a templom európai hírű Jehmlich-orgonáját. Helyszíne az orgonakarzat. A belépés díjtalan! Tovább

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.00 Nagy István (Szlovákia) orgonaművész hangversenye a Szent Ferenc Sebei templom 1899-es Rieger-orgonáján – Ars Sacra Fesztivál 2023

Helyszín: Szent Ferenc Sebei templom, Bp. 1011 Fő utca 43. A belépés díjtalan! Tovább

Augusztus 17. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

13.00 Orgonabemutató a Szent Ferenc Sebei templomban – Ars Sacra Fesztivál 2023

Helyszín: Szent Ferenc Sebei templom, Bp. 1011 Fő utca 43.

Balasi Barnabás a Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna templom orgonaművésze és Kecskés Ádám, a Szent Ferenc Sebei templom orgonaművésze bemutatja a templom 1899-es, eredei állapotban lévő német-romantikus Rieger-orgonáját. Helyszíne az orgonakarzat. Az előadás a templomtérből is követhető! A belépés díjtalan! Tovább

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Ez 33; 7-10

Isten a prófétát a nép üdvössége érdekében küldi. Szerepe közvetítés Isten és ember között. Engedelmeskednie kell Istennek, s ugyanakkor felelős a népért Figyelmeztetni kell őket bűneikre, mert ha elmulasztja, úgy tűnik, mintha jóváhagyná azokat. Küldetésének ez a nehéz oldala. Sokan azért fordulnak ellene, mert szava kellemetlen számukra. Ezért neki is szüksége volt arra, hogy Isten felhívja a kitartásra.

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből

Ha nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, vérét tőled kérem számon.

Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához:
,,Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek: »Istentelen, meg kell halnod,« és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 94, 1-2. 6-7. 8-9 2. tónus.

Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.'' Vö. 8. vers.

Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára: * ,,Ne keményítsétek meg szíveteket,
mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, + ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.''
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * ,,Népem, ne légy kemény szívű.''

SZENTLECKE Róm 13, 8-10

Krisztus főparancsolattá tette a szeretetet. Az apostol iharra mutat rá, hogy az emberek iránti kötelességünk indítéka már nem az, hogy ,,írva van'', ,,ez a törvény'', hanem a szeretetből fakadó magatartás. Krisztus példát adott rá és megadja hozzá a kegyelmet, hogy az ő szeretetét közvetítsük az emberek felé. A keresztény egyéniség ott alakul ki, ahol a szeretetnek ilyen rendező szerepe van. De természetesen a szeretet nem érzelem, hanem jóakarat.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

A törvény teljessége a szeretet.

Testvéreim! Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel! Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok: ,,Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd'', és ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze: ,,Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!''
A szeretet nem tesz rosszat felebarátjának, mert a törvény teljessége a szeretet.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a kiengesztelődés igét. 2 Kor 5, 19 – 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 18, 15-20

Az Egyházban nemcsak a hitet és a kegyelmi rendet kellett tisztázni, hanem a közösség életét és az egymás iránt való felelősséget is. Krisztus feltételezi, hogy lesz igazságtalanság és szeretetlenség, de a cél nem a megtorlás, hanem a kiengesztelődés. A sértést, az igazságtalanságot számonkérhetjük, de úgy, hogy a jóakarat ne szenvedjen kárt. Ha lehet, akkor négyszemközt vagy két tanú jelenlétében, és csak végső esetben a nyilvánosság elé vinni. Az Egyház azonban igazi közösség és védheti belső békéjét, azért kizárhatja azokat, akik nem ismerik el a tekintély intézkedéseit. Az egyetértő közösség imájának külön ereje van.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:
,,Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.''

Ezek az evangélium igéi.