Back to top

Országúti ferences plébánia

Subscribe to Országúti ferences plébánia hírcsatorna Országúti ferences plébánia
Országúti Ferences Plébánia
Frissítve: 2 óra 56 perc

Templompadló felújítás a 250. évfordulóra készülve

2020, February 10 - 7:58de

A munkák 13-14 mFt-ba kerülnek majd, Húsvét ünnepe után kezdődnek meg és mintegy 2,5-3 hónapig tartanak majd.

Szeretettel kérjük a testvérek nagylelkű anyagi céltámogatását:

 • templomi célgyűjtések során (02.02., 03.01., 04.05.),
  • vagy a Budai Ferences Alapítvány számláján keresztül (11600006-00000000-85573657).

Ferences Farsangi Bál – 2020. február 8. – képekben

2020, February 9 - 11:03du

Köszönjük az önkéntesek és segítők szolgálatát, a résztvevők jelenlétét!

A bál képei a Galériában megtekinthetők.

(Fotó: Szőnyi Erik)

Szerelmesek miséje – 2020.02.14.

2020, February 7 - 8:00de

Szeretettel várunk minden szerelmespárt, jegyespárt és házaspárt, akik Isten áldását kérik kapcsolatukra.

Ferences Káptalan 2020

2020, February 6 - 2:34du

A káptalan 2020. február 6-án a következő vezetést választotta meg:
fr. Berhidai Piusz, miniszer provinciális,
fr. Dobszay Benedek, vikárius provinciális,
definitorok: fr. Bécser Róbert, fr. Lendvai Zalán, fr. Magyar Gergely és fr. Szoliva Gábriel
Köszönjük a testvérek imádságát és továbbra is kérjük támogató imádságukat, segítségét!

Balázs-áldás

2020, January 25 - 10:12de

Szent Balázs püspök ünnepén és február 9-én, vasárnap a szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket.

A megszentelt élet napja

2020, January 20 - 10:06de

Ezen a napon

 • a 10.00 órai szentmise keretében megáldjuk a gyertyákat – kérjük a testvéreket, hogy gyertyát (és cseppfogót) hozzanak magukkal
 • 17.30-kor a környékbeli szerzetesközösségekkel közösen imádkozzuk a zsolozsmát és adunk hálát a szerzetesi hivatás kegyelméért.

Szeretettel hívjuk a testvéreket közös ünnepünkre!

Házas esték – 2020 tavaszán is

2020, January 15 - 7:05de

A tavaszi előadások időpontjai és témái:

 • február 13. csütörtök 19.30 – EGYEN súly, vagy kiegyensúlyozottság? A balansz művészete munka, család, feladatok, szolgálatok, pihenés, kapcsolatok terén a házasságban – Lothringer Éva SSS családterapeuta előadása
 • április 2. csütörtök 19.30 – HŰSÉG ÉS SZABADSÁGinteraktív beszélgetés a házasságban megélt hűségről, szabadságról Kigyóssy-Bozsó Andrea és Kigyóssy Örs képzésben levő családterapeutákkal
  • Mit jelent a szabadság egy elkötelezett kapcsolatban?
  • Mi van, amikor megjelenik a színen a harmadik?
  • Érdemes őszintének lenni?

Az előadások és beszélgetések helyszíne a 2. emeleti hittanterem. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Házasság hete további budapesti programjait itt találja.

Ökumenikus imahét – 2020. január 19-26.

2020, January 13 - 10:05de

Az ünnepélyes, ökumenikus zsolozsma keretében az igehirdetést Péter Zoltán evangélikus lelkész tartja.

Szeretettel hívjuk a testvéreket a közös imádságra!

Vízkereszt – házszentelés a kolostorban – 2020.01.05.

2020, January 6 - 5:34du

A házszentelés képei a Galériában érhetők el.

Ferences Farsangi Bál – 2019. február 8.

2020, January 3 - 10:18de

 

 • 16.00 órától a családok bálján a Mint a pinty zenekar gyerekkoncertje, jelmezbál, tombola, arcfestés, kézműves foglalkozás;
 • 19.30-tól a felnőttek bálján élő zene és tánc, tombola, görög táncház, borkóstoló, teaház, játékbarlang, éjfél után pedig disco vár minden résztvevőt.
 • Szeretettel hívunk minden plébániánkra járó hívőt, családot, fiatalt és idősebbet – akik hétről hétre közösen imádkozunk, most személyesebb találkozásban tölthetünk együtt időt, kapcsolódhatunk ki.
 • A családos farsangra egy-egy tálca süteményt köszönettel fogadunk.
 • A tombolához pedig értékes és újszerű tárgyak felajánlását fogadjuk köszönettel – ezeket az irodán vagy a portán lehet leadni 2020. február 8-ig.
 • A támogatói jegyek elővételben február 7-ig kaphatók a portán (a helyszínen felárral lesz kapható).

További részletek.

Vízkereszt – Urunk megjelenése – 2020.01.06.

2020, January 2 - 8:00de
 • kötelező ünnep
 • szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor
 • gyóntatás 7.20-8.00, 9.30-10.30 és 17.30-18.30 óra között

Évvégi beszámoló

2019, December 31 - 8:30du

Az év utolsó estéjén a plébánia elmúlt évét és jövő évi terveit vettük számba: Egyházközségi statisztika 2019_

Boldog új évet kívánunk!

2019, December 30 - 1:00du

Ezen a napon – Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén, a Béke világnapján – szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint vannak templomunkban.

Szent Család vasárnapja – 2019.12.29.

2019, December 28 - 9:54de

Imádkozzunk családjainkért:

Istenünk, te ragyogó példaként állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. Szeretettel várjuk plébániánk családjait!

Az ünnepen szeretettel várjuk plébániánk családjait!

Karácsony 2. napja, Szent István vértanú, templomunk védőszentjének ünnepe

2019, December 25 - 8:00de

Szeretettel várjuk plébániánk híveit – imádkozzunk plébániaközösségünkért!

Karácsonyi pásztorjáték – 2019.12.24. – képekben

2019, December 25 - 12:00de

Köszönjük a gyerekek, fiatalok és felnőttek szolgálatát, hogy a misztériumot játékukkal és szolgálatukkal megjelenítették számunkra!

A pásztorjáték képei itt megtekinthetők.

Áldott karácsonyt!

2019, December 24 - 4:00du

Templomunk karácsonyi liturgikus programja:

Karácsony ünnepén

 • szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint vannak.

Karácsony 2. napján, Szent István vértanú, templomunk védőszentjének ünnepén

 • szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor lesznek,
 • a 10.00 órai ünnepi szentmisén a Kapisztrán kórus énekel.

December 29-én a Szent Család ünnepén

 • a 10.00 órás családos szentmise végén megáldjuk családjainkat,

Január 1-jén Újév napján, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén (kötelező ünnep)

 • szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint lesznek.

Karácsonyi imádság

2019, December 23 - 9:00de

A család a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat 1-7), esetleg rövid buzdítást mond a karácsonyról, Jézusról, az isteni szeretetről, az ajándékok jelentéséről.

ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…

Családfő: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:

1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz, aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg a Ferenc pápánkért, Péter püspökünkért és minden elöljárónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott meg minket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Családfő: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

ÉNEKEK: Pásztorok, pásztorok, Istengyermek, és más karácsonyi ének…

A családtagok köszöntik majd megajándékozzák egymást.

Oldalak