Back to top

Országúti ferences plébánia

Subscribe to Országúti ferences plébánia hírcsatorna
Országúti Ferences Plébánia
Frissítve: 2 óra 44 perc

Áldott karácsonyt!

2019, December 24 - 4:00du

Templomunk karácsonyi liturgikus programja:

Karácsony ünnepén

 • szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint vannak.

Karácsony 2. napján, Szent István vértanú, templomunk védőszentjének ünnepén

 • szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor lesznek,
 • a 10.00 órai ünnepi szentmisén a Kapisztrán kórus énekel.

December 29-én a Szent Család ünnepén

 • a 10.00 órás családos szentmise végén megáldjuk családjainkat,

Január 1-jén Újév napján, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén (kötelező ünnep)

 • szentmisék és gyóntatás a vasárnapi rend szerint lesznek.

Karácsonyi imádság

2019, December 23 - 9:00de

A család a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat 1-7), esetleg rövid buzdítást mond a karácsonyról, Jézusról, az isteni szeretetről, az ajándékok jelentéséről.

ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…

Családfő: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:

1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz, aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg a Ferenc pápánkért, Péter püspökünkért és minden elöljárónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott meg minket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Családfő: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

ÉNEKEK: Pásztorok, pásztorok, Istengyermek, és más karácsonyi ének…

A családtagok köszöntik majd megajándékozzák egymást.

Karácsonyi pásztorjáték – 2019.12.24.

2019, December 20 - 1:00de

 

A pásztorjáték december 24-én 16.00 órakor kezdődik.

Liturgikus rend Advent utolsó hetében

2019, December 15 - 8:00de

   

Adventi áhítat – 2019.12.22.

2019, December 13 - 4:00du

Közreműködik: Nagy Anna Sára – ének, Nagy Bernadett és Bánki Berta – fuvola, Nagy László Adrián – orgona.  

Egésznapos Szentségimádás – 2019.12.20.

2019, December 13 - 3:47du
Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!

Ha egy órát jelen tud lenni az Oltáriszentség őrzésére, kérjük, iratkozzon fel a templomban.

Szent Miklós püspök látogatása – 2019.12.08.

2019, December 8 - 4:34du

A mise és a találkozás fényképei a Galériában tekinthetők meg.

Gyűjtés a hajléktalanok karácsonyára

2019, December 2 - 9:39du

Köszönjük, ha ki-ki hozzájárul tanúságtevő szolgálatukhoz, és így segíti a rászoruló, hajléktalan embertársait!

A Csak Egyet Szolgálat katolikus intézmény célja, hogy a hajléktalanellátó rendszerben személyes, egyénnek szóló szeretettel vegye körül a betérő rászoruló embert. Szolgálatukról részletes információ honlapjukon található: www.csakegyet.hu.

 Kérjük a testvéreket, adományaikkal jó szívvel segítsék munkájukat!

Adventi lelkinap és koszorúkészítés – képekben

2019, November 30 - 2:43du

A gyerekek és a felnőttek lelki programja után közösen készítettük el adventi koszorúinkat – képek a Galériában.

Adventi mise- és gyóntatási rend

2019, November 28 - 12:58du

Kérjük a testvéreket, ne hagyják gyónásaikat az utolsó napokra!

A felkészüléshez szeretettel ajánljuk:

 

Adventi lelki program

2019, November 28 - 8:00de

Adventi naptár – a mélyebb karácsonyi készület érdekében.

ADVENTpr19_Buda

Múltidéző

2019, November 26 - 10:57de

„Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az” (Zsid 3,4)

Ennek az ünneplésnek a részeként szeretnénk minél több személyes emléket összegyűjteni.

A Plébániai Képviselőtestület ezért felhívást intéz mindenkihez, aki a plébániához kötődik vagy kötődött, vagy valamely családtagja ide tartozott:

 1. Egyrészt várunk fényképeket a múltból, mely a templomról, vagy valamely emlékezetes templomi eseményről készült. Szívesen fogadunk egyéb tárgyi emléket is, mely egy múltbéli jeles történéshez, ünnephez kötődik (pl. régi első misés szentkép; oklevél, stb.).
 2. Másfelől műfaji megkötöttség nélkül várunk személyes hangvételű írásokat, visszaemlékezéseket a plébániánkon szolgált ferences testvérekről, országúti eseményekről, várjuk továbbá a plébániával kapcsolatos kedves vagy megható történeteket.

Az elkészült anyagokat (mind a fényképeket, mind az írásokat), kérjük, borítékban adják le a portán vagy a plébániai irodán. A borítékra az alábbiakat írják rá:

 • Országút250
 • név és telefonszám/vagy e-mail cím
 • fénykép esetén, ha a plébániának szeretné adományozni, kérjük, írja rá a borítékra: „NEM KÉREM VISSZA”

A fényképeket és az írásokat digitális formában e-mailen is elküldhetik az orszagut250@gmail.com címre. Kérjük, hogy az e-mailben is adják meg nevüket.

A beküldés határideje: 2020. január 26.

Terveink szerint a beküldött anyagokból készült válogatást egy kiállítás keretében és a honlapon is közkinccsé tesszük, a legérdekesebbeket pedig a jubileumi kiadványban jelentetjük meg.

A kőre emlékezve dicsérjük az építőt!

Plébániai logó-pályázat – meghosszabbítva 2020. január 1-ig!

2019, November 26 - 10:51de

A logó alkalmas, egyszerű és kifejező módon jelenítse meg a templom, ill. az országúti plébánia jellegét, legyen alkalmas módon használható a 250. évforduló alkalmából és más módokon, pl. kiadványokon, pólón, médiafelületeken is.

Kik pályázhatnak?

 • A pályázatra bárki jelentkezhet, előképzettségtől és foglalkozástól függetlenül. A pályázat készülhet egyénileg vagy csapatmunkaként is.
 • A pályázat során kategóriákat nem különböztetünk meg. Egy pályázó (csoport) több művel is pályázhat.

Díjazás

A győztes pályaművek között a nyertesek életkorának megfelelő díjakat osztunk ki: pl. éttermi vacsorautalvány, strandbelépő, fagylaltutalvány, stb.

Pályázat benyújtása

Pályázni és képet feltölteni JPG és JPEG (Joint Photographic Experts Group) formátumú képpel lehet. A kész pályázatokról készült képeket – vagy a letöltési linket – az orszagut250@gmail.com e-mail címre várjuk.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2019. december 1. volt, amelyet meghosszabbítottunk 2020. január 1-ig.

A pályamű benyújtásával a pályázó vállalja, hogy a plébánia a művet külön díjazás nélkül felhasználhatja a plébániai élettel és az évfordulós ünnepekkel kapcsolatos kommunikációja során (online, print, stb.).

Adventi élelmiszergyűjtés a rászorulók javára

2019, November 20 - 8:00de

Kérjük a testvéreket, hogy karácsonyi készületük során külön figyelemmel forduljanak a rászoruló családok felé és lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel segítsék a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését.
Elsősorban konzerv, májkrém, levespor, száraztészta, rizs, cukor, olaj adomány, valamint (a hajléktalanok számára hasznos) új(!), meleg férfi zokni felajánlására számítunk.
Az adományokat a Szent Ágoston (bal oldali első) mellékoltárnál kihelyezett kosarakba lehet elhelyezni vagy a portán leadni.

Adventi élelmiszergyűjtés 2019

Szent Erzsébet gyűjtés – 2019.11.24.

2019, November 18 - 8:00de

Köszönjük, ha a testvérek támogatják a Katolikus Karitász szolgálatát a rászorulók érdekében.

Felkészülés a házasságra – Országúti jegyesoktatás – 2020

2019, November 15 - 10:00de

Akik az Országúti templomban szeretnék megkötni házasságukat, kérjük, mielőbb keressék személyesen meg lelkipásztorainkat az időpont, a felkészülés és a részletek egyeztetése végett.

Az Országúti Ferences Plébánia és a Családok Jézusban Közösség közös jegyesoktatási kurzusára jelentkezni itt lehet. A jelentkezés fogadásáról emailben visszaigazolást küldünk. A keretszám betelte után csak várólistára tudunk fogadni jelentkezőket.

További információk

Adventi családi lelkinap és koszorúkészítés – 2019.11.30.

2019, November 9 - 11:00de

Hogy elegendő alapanyaggal tudjunk készülni, jelentkezni november 24-ig lehet a plébánia emailcíménSzeretettel várunk minden családot!

2019Advent

Világméretű szentségimádás – 2019.11.23.

2019, November 9 - 8:00de

November 23-án szombaton 17.00-18.00 óra között a világ minden részén szentségimádást végzőkkel imádkozunk közösen.

Szeretettel hívunk mindenkit!

Oldalak