Back to top

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye intézkedései a koronavírus kapcsán (2020.03.17)

A COVID-19 járvány kapcsán, a liturgikus programok tekintetében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia először 2020. március 5-én kiadott intézkedett (forrás):

 • a szenteltvíztartók használatának mellőzése
 • a békeköszöntés elhagyása
 • kötelező kézbe áldoztatás
 • testi érintések, pl. „kis kereszt osztása” mellőzése
 • alapos kézmosás mise előtt és után.

Ezen túlmenően Erdő Péter esztergom-budapesti érsek már 2020. március 14-én az alábbiakról rendelkezett (forrás):

 • felmentést adott a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.) a 60 év felettiek, valamint a súlyos és krónikus betegségben szenvedők számára. Viszont az Úr napjának megszentelése ugyanúgy parancs számukra: próbáljanak többet imádkozni, s rádión, vagy TV-n keresztül szentmise közvetítésbe bekapcsolódni.
 • kérte, hogy ebben az időszakban hagyják el a plébániai hittanokat és katekéziseket is, és minden közösségi összejövetelt.
 • kérte, hogy egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra biztosítsunk lehetőséget templomainkban.

Mindezeket jórészt felülírta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, újabb március 17-én kiadott rendelkezése (forrás), mely szerint:

 1. A nyilvános liturgia a templomokban szünetel 2020. március 22-től (nagyböjt 4. vasárnapjától), a temetések kivételével, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
 2. A papság a hívek részvétele nélkül (sine populo)  tartson szentmiséket, és a már felvett miseszándékok is elvégezhetők így.
 3. A hívek – a fertőzés elkerülése céljából – felmentést kapnak a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).
 4. A részvétel helyett a hívek töltsenek otthon kellő időt imádsággal, a Szentírás olvasásával, online miseközvetítés követésével.
 5. A betegellátás, gyóntatás tekintetében is követni kell az állami járványügyi előírásokat. Lehetőség van általános feloldozásra (CIC 961–963. k.).
 6. Az egyházi oktatási, szociális és egészségügyi intézményekben is követni kell az állami előírásokat. (Ez érvényes az iskolai hittanórákra is, A kormány intézkedésének megfelelően tanítás digitális módon, távoktatásként fog folytatódni.)
 7. A plébániai és a szerzetesközösségek lehetőleg szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Lásd még: