Back to top

Loretóban járt plébániánk küldöttsége

Plébániánk küldöttsége Jánosa Domokos plébános vezetésével 2011. október 23-án, vasárnap az olaszországi Loretóban járt, azon a kegyhelyen, amelynek alapján a Szent Anna templom lorettói kápolnája is készült. A kegyhely szíve ,a bazilika közepén álló Szent Ház (Santa Casa) a hagyomány szerint nem más, mint Mária és József názáreti háza, amelyet 1294-ben angyalok vittek Názáretből Loretóba. (A modern kori régészeti kutatások eredményei is arra utalnak, hogy a Szent Ház egyes részei valóban Názáretből származnak, ahonnét minden bizonnyal a keresztes háborúk vége felé szállították el.) A Szent Ház köré a 16. század első felében a legkitűnőbb reneszánsz művészek építettek márványból készült védőborítást. Loreto ma is Olaszország egyik legnépszerűbb kegyhelye, amelyet szinte minden pápa meglátogatott, és a Szent Ház előtt ott tartózkodásunk alatt is folyamatosan sorban álltak az emberek.

A látogatás egyik fő célja célja az volt, hogy az idén ismét megnyitott lorettói kápolnánkból elveszett kegyszobor pótlására ismét beszerezzük a Loretói Szűzanya szobrának egy másolatát. Ezért miután Domokos atya misét mutatott be a loretói bazilika altemplomában, majd imádkoztunk a Szent Házban, a városka egyik legnagyobb kegytárgyboltjában megvásároltuk a kegyszobor egy eredetivel közel megegyező méretű másolatát. Ezt a bazilika egyik papja megáldotta, majd a Szent Ház falához is hozzáérintettük. A kegyszobor a terv szerint még idén a Szent Anna templom lorettói kápolnában kerül elhelyezésre.