Back to top

Mindenszentek - Évközi 31. vasárnap (2020. november 1.)

Október 31. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

November 1. Mindenszentek – Évközi 31. vasárnap

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise
11.00 Énekkaros szentmise (G.P. da Palestrina: „Missa brevis”, zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei. Műv.vez.: Balasi Barnabás Tovább)

18.00 Énekes szentmise
19.00 Halottak napja – Előesti szertartás, urnasírok beszentelése

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise
17.00 Énekes szentmise

 

November 2. hétfő Halottak napja

6.30 Csendes szentmise
17.00 Énekes szentmise

November 4. szerda Borromeo Szent Károly püspök

November 5. csütörtök Szent Imre herceg

November 6. péntek Első péntek

17.30 Jézus Szíve litánia

November 7. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

November 8. Évközi 32. vasárnap

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise (Megemlékezés Szent Imre hercegről)
11.00 Énekes szentmise
18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Jel 7, 2–4. 9–14

A Jelenések könyve az 1. század végén keletkezett és képekben utal arra, hogy az Egyháznak valódi történeti élete lesz Meg kell küzdenie mindenféle bajjal, a gonoszság hatalmával, de az mind Isten tudtával történik. A választottakra először alkalmazza a 144 ezernyi sokaságod a 12 ószövetségi törzs 12 ezerszereséi azután pedig megszámlálhatatlan sokaságról beszél. Isten végtelenül irgalmas, azért dicsőítés illeti őt és a Bárányt.

OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből

Akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni.

Én, János láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel. Nála volt az élő Isten pecsétje. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt arra, hogy ártsanak a földnek és a tengernek: ,,Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!''
Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden törzséből.
Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: ,,Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!''
Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón előtt és imádták az Istent: ,,Ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön-örökké! Ámen.''
Ekkor a vének közül az egyik megszólított és megkérdezte tőlem: Kik ezek a fehér ruhások és honnan jöttek?'' Ezt feleltem: ,,Te tudod, uram!'' Erre ő azt mondta: ,,Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 23,1-2. 3–4ab. 5-6 5. tónus.
Válasz: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram. 6. vers.

Előénekes: Az Úré a föld, és ami betölti, * a földkerekség, és minden lakója.
Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, * s a vizek árján ő tartja szilárdan.
Hívek: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.

E: Ki mehet föl az Úr hegyére, * ki állhat meg az ő szent helyén.
Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson.
H: Ez az istenkeresők népe, mely látni kívánja arcodat, Uram.

E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítő Istenétől.
Ez az istenkeresők népe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének.
H: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.

SZENTLECKE 1 Jn 3, 1-3

Az apostol a kinyilatkoztatás nagy ajándékát ebben foglalja össze: Isten gyermekei vagyunk és az Atya szeret minket, azért mindent megad üdvözítésünkre. Adományai most még rejtve vannak és nehezen értjük meg a gondviselés titkát is. De Jézus e jövetelekor majd beöltözünk az Isten gyermekeinek kijáró dicsőségbe, és a színelátás, az isteni életben való részesedés lesz a boldogságunk.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből

Látni fogjuk Istent úgy, amint van.

Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. És mindenki, aki benne reménykedik, szentté lesz, ahogyan szent ő maga is.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
,Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és viselitek az élet terhét! Én * felüdítelek titeket'', mondja a mi Urunk. Mt 11, 28 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 5, 1–12a

Az ószövetségi kinyilatkoztatás lényegének a törvényt tartották, amelyet Isten a Sinai-hegyen hirdetett ki. Az újszövetségi tanítás inkább a lelkület alakítását hangoztatja, s Jézus ezt is egy ,,hegyen'' mondta el. Nem parancs, hanem vonzó hívás alakjában. Isten boldogságra akar vezetni bennünket, s az már itt megkezdődik az erények gyakorlásával. Az evangélista tudatosan pedagógiai nyelvet használ, amikor lelki szegényekről, az igazság utáni éhségről és tiszta szívről beszél. Az erények gyakorlása lemondást követel, de ugyanakkor megadja az erkölcsi emelkedettség tudatát, s ezzel is boldoggá tesz.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből.

Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!

Abban az időben:
Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.''

Ezek az evangélium igéi