Back to top

"A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók." - Évközi 28. vasárnap (2020. október 11.)

Október 10. szombat

18.00 Énekes- előesti szentmise

Október 11. vasárnap Évközi 28. vasárnap

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise
11.00 Énekes szentmise
18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise
17.00 Énekes szentmise

17.30 Rózsafüzér

Október 14. szerda

19.30 Mendelssohn összes orgonaműve 2. – Szotyori-Nagy Gábor orgonaművész hangversenye

A belépés díjtalan! Tovább

Október 15. csütörtök A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító

Október 17. szombat

18.00 Énekes- előesti szentmise

Október 18. vasárnap Évközi 29. vasárnap – A Missziók vasárnapja

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise
11.00 Énekes szentmise
18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Iz 25, 6-10a

Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint aki áldást hoz, és az embert életre, boldogságra hívja. A lakoma ennek a képe. Ígérete minden népnek szól, nemcsak Ábrahám utódainak. Éppen abban nyilatkozik meg dicsősége, hogy legyőzi a bűnt, a halált, az ártalmat, letörli a könnyet és megszünteti a szenvedést. A teremtmény pedig majd örök hálával mutathatja meg hódolatát.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Az Úr bőséges lakomát rendez, és letörli a könnyet minden arcról.

A Seregek Ura bőséges lakomát rendez
minden nemzetnek ezen a hegyen.
Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat,
és erős színbor.
És ezen a hegyen leveszi a leplet,
amely minden népet betakart,
és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított.
Örökre megsemmisíti a halált.
Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról,
lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön.
ő, az Úr mondta ezt.
Azon a napon majd így beszélnek:
Íme, a mi Istenünk!
Benne reméltünk. hogy ő megszabadít minket.
ő az Úr, s mi benne bíztunk.
Örüljünk és ujjongjunk szabadításának!
Lám az Úr keze megpihen e hegyen.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 9. tónus.
Válasz: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül. Vö. 6cd vers.

Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti.
Hívek: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.

SZENTLECKE Fil 4, 12-14. 19-20

Pál apostol egyedül a , filippi egyháztól fogadott el segítséget fogsága idején. Egyébként egészen vállalta az apostolsággal járó áldozatokat Itt is elsősorban azért ad hálái mert a filippiek Isten előtt szereznek érdemeket jótéteményeikkel. A keresztény magatartást ez a mondatfejezi ki: ,,Mindent elviselek abban, aki erőt ad. ,,Krisztus velünk van a megpróbáltatás idején is.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.

Testvéreim! Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent: a jóllakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.
Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi Atyánknak örökkön-örökké! Ámen.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket. Ef 1, 17-18 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 22, 1-14

Isten országának sokrétűségét itt a lakoma képe jelzi. Isten meg akarja tisztelni az embert, asztalhoz ülteti mint barátját. Az embert azonban jobban érdeklik földi vágyai és tud durván válaszolni a meghívásra. Ez célzás arra, hogy a zsidók visszautasítják Jézus evangéliumát. Isten azonban meg tudja tölteni házát ő tud asztaltársakat szerezni a jövevényekből, koldusokból és bénákból is, tehát senki sem bízhatja el magát A menyegzős ruha már új kép, amely az Egyház tagjainak szól, akik a keresztségben magukra öltötték a menyegzős ruhát. Azt meg kell őrizni az ítéletig.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!

Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!'' De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!'' A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: ,,Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?'' De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: ,,Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!''
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!

Ezek az evangélium igéi.