Back to top

"Lelkem hozzád emelem, Uram." - Advent 1. vasárnapja (2020. november 29.)

„B” liturgikus év

November 28. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Az adventi koszorú 1. gyertyájának meggyújtása

 

November 29. Advent 1. vasárnapja

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekkaros szentmise

J.Haydn: Missa Rorate coeli desuper

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Műv.vez.: Balasi Barnabás Tovább

KORONAVÍRUS INFÓ

Énekeseink (4fő) egyénileg készülnek föl, a karzaton kellő távolsággal állva, maszkban látják el a szentmise zenei szolgálatát.

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Énekes-, „Rorate” szentmise

17.00 Énekes szentmise

November 30. hétfő Szent András apostol

December 3. csütörtök Xavéri Szent Ferenc áldozópap

December 4. péntek Első péntek, Jézus Szentséges Szíve

17.30 Jézus Szíve litánia

 

December 5. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Az adventi koszorú 2. gyertyájának meggyújtása

December 6. Advent 2. vasárnapja

7.30 Csendes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise
11.00 Énekes szentmise
18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 1. 2b. 3-8

A próféta a nép nevében imádkozik, amikor már a fogságból visszatértek, Jeruzsálembe, de megoldhatatlannak látszó nehézségek előtt álltak. Bűnbánattal gondol arra, hogy a csapást vétkeik miatt küldte rájuk Isten. Olyanok lettek, mintai elszáradt lomb, amelyen nem látszik a jövő ígérete. Egyedül a mindenható Isten segíthet rajtuk, akit a próféta atyának szólít, s aki elég irgalmas ahhoz, hogy megbocsásson.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Az alázatos lélek imája: Bárcsak megnyílna az ég, és mennyei Atyánk elküldené az üdvösséget.

Te vagy, Uram, a mi atyánk.
Mert Ábrahám nem tud rólunk,
és Izrael nem ismer minket;
te, Uram, te magad vagy a mi atyánk,
régtől fogva ,,Megváltónk'' a neved.
Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról,
és hogy megkeményítsük szívünket,
ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna?
Fordulj felénk újra, a te szolgáidért,
örökrészed törzseiért.
Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál!
Színed előtt megolvadnának a hegyek,
mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét,
és ahogy a tűz felforralja a vizet.
Így neved ismertté válna ellenségeid előtt,
és a nemzetek megrendülnének színed előtt.
Leszálltál, és színed előtt megolvadtak a hegyek!
Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta,
és szem nem látta, hogy lenne Isten rajtad kívül,
aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne bíznak.
Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit,
és aki útjaidon járva rád emlékezik.
Íme, te haragudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk;
bűneinkben vagyunk régtől fogva, bárcsak megszabadulnánk!
Olyanok lettünk mind, akár a tisztátalan,
és igaz-voltunk, mint a beszennyezett ruha.
Elfonnyadtunk, mint a falevél,
és gonoszságaink, mint a vihar elsodortak minket.
Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet,
aki fölkelne és beléd kapaszkodna.
Mert elrejtetted előlünk arcodat,
és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának.
Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk;
mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz,
a te kezed művei vagyunk mindnyájan.
Ne haragudj ránk, Urunk, oly nagyon,
és ne emlékezzél többé gonoszságainkra.
Figyelj ránk s lásd meg: mindnyájan a te néped vagyunk.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 79, 2ac és 3b. 15–16. 18–19 4g. tónus.
Válasz: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 4. vers.

Előénekes: Figyelj ránk, Izrael pásztora, ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött!
Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket!
Hívek: Téríts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, + tekints le az égből, * lásd, és látogasd meg ezt a szőlőt!
Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél.
H: Téríts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

E: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, * az emberfia fölé, akit magadnak megerősítettél.
Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.
H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

SZENTLECKE 1 Kor 1, 3-9

Az apostol úgy tekint vissza a korintusi egyház alapítására, hogy annak idején Isten minden kegyelemmel elhalmozta őket, s megengedte nekik, hogy Krisztus tanúi lehettek. Ezért remélhetik, hogy megkapják az állhatatosságot, hiszen Isten megtartja ígéretét. Viszont a hívőnek is az a kötelessége, hogy igazi hűséget tanúsítson az evangélium szerinti élettel. Az Egyháznak látható jelnek kell lennie a világban.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjuk.

Testvéreim! Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól!
Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ô mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk, Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 1. szám.
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk. Zsolt 84,8 – 1 D2 tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 13, 33-37

Mi már az első adventnek, a Krisztus várásnak csak emlékét ünnepeljük. De várjuk Krisztus második e jövetelét, illetőleg a vele való találkozást, amikor ítéletet tart felettünk. Erre vonatkozik a figyelmeztetés, hogy nem tudjuk sem a napot, sem az órát. Ezért kell ébernek lennünk. Erkölcsi döntéseinkben megerősíthet az a gondolat, hogy Istennek számadással tartozunk és csak tőle várhatjuk a jutalmat fáradozásainkért.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik az Úr!

Abban az időben Jézus így tanított:
Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon.
Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik!
Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!

Ezek az evangélium igéi.