Back to top

"Aki befogad egy ilyen gyermeket, engem fogad be." - Évközi 25. vasárnap (2021. szeptember 19.)

Szeptember 18. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 19. Évközi 25. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 VENI SANCTE – Énekes-, diákmise – Hittanos évnyitó szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00! Énekes szentmise

Szeptember 20. hétfő Kim Taegon Szent András áldozópap és Csong Haszang Szent Pál és társaik vértanúk

Szeptember 21. kedd Szent Máté apostol és evangélista

Szeptember 23. csütörtök Pietrelcinai Szent Pio áldozópap

Szeptember 24. péntek Szent Gellért püspök és vértanú

Szeptember 25. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Szeptember 26. Évközi 26. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekkaros szentmise – Bárdos Lajos: Missa tertia

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesi (Alapítva: 2011-ben)

Műv. vez.: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Bölcs 2, 12. 17–20

Állandó emberi jelenség az, hogy az ösztönös vágyakban elmerült emberek nem viselik el környezetükben az igazat, aki Istenben bízik és megtartja törvényeit. Gúnnyal vagy erőszakkal akarják lehetetlenné tenni. Közben saját magukat is meg akarják nyugtatni azzal, hogy ha Isten nem lép közbe az igaz érdekében, akkor nincs is, és nem kell félni tőle. Az ellentmondás ilyen alapon éleződött ki Jézus és a nép vallási vezetői között is.

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből

A gonoszok az igazak vesztére törnek.

A gonoszok így beszélnek az igaz emberről:
,,Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut!
Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből.
Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét!
Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában részesül!''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 53, 3-4. 5. 6 és 8 5. tónus.
Válasz: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. Vö. 6b. vers.

Előénekes: Istenem, szent nevedért védj meg engem, * szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
Halld meg könyörgésemet, Istenem, * hajlítsd füledet ajkam szavára.
Hívek: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.

E: Mert idegenek keltek föl ellenem, + a hatalmasok életemre törtek, és nem tartották Istent szemük előtt.
H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.

E: De íme, Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
Áldozatomat szívesen meghozom, * magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.

SZENTLECKE Jak 3, 16 – 4, 3

Az Istentől kapott bölcsesség egészen más, mint az ösztönös szenvedély, a féltékenység, kapzsiság és hatalomvágy. Ezek nyugtalanságot, ellenségeskedést keltenek, míg az igazi bölcsesség békét eredményez. Összeszedett ima és közösségi ima is csak ott lehetséges, ahol kikapcsolják a rendetlen kívánságokat és az egyenetlenkedést. Az ima meg hallgatásának előfeltétele a szeretetgyakorlása is.

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből

Az igazság gyümölcsét békében vetik el.

Szeretteim! Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.
Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. 2 Tessz 2, 14 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 9, 30-37

A tanítványok viselkedése is mutatja, hogy Jézusnak mennyire nem volt könnyű az igazi messiási eszményt elfogadtatni. Az emberben igen erős a hatalomvágy: első akar lenni mások feláldozásával is. Jézus előkészíti tanítványait arra, hogy az igazi nagyság a szolgáló szeretet. Szenvedése idején fogja megmutatni, hogy mennyire hűségesen teljesíti az Atya akaratát, s ezért kapja meg majd a megdicsőülést. A tanítványnak őt kell utánoznia.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Isten országában az az első,
aki embertársait szolgálja.

Abban az időben:
Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: ,,Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.'' Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: ,,Miről vitatkoztatok az úton?'' Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük.
Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: ,,Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.''
Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: ,,Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.''

Ezek az evangélium igéi.