Back to top

„Betelt az idő, közel van az Isten országa” – Nagyböjt 1. vasárnapja (2021. február 21.)

Február 20. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise (a szentmisén hamvazást végzünk)

Február 21. Nagyböjt 1. vasárnapja

A szentmiséken hamvazást végzünk.

7.30 Énekes szentmise
9.00 Énekes-, diákmise (zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola tanulóinak szkólája, vezényel: Sirákné Kemény Kinga, orgonál: Horváth Márton Levente)
11.00 Énekes szentmise
18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise
17.00 Énekes szentmise

Február 26. péntek

17.30 Keresztút

Február 27. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Február 28. Nagyböjt 2. vasárnapja

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes szentmise

11.00 Gregorián szentmise

Nagyböjt 2. vasárnapjának latinnyelvű énekei a Liber Usualis-ból

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei (Alapítva: 2011.)

Műv.vez: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

OLVASMÁNY Ter 9, 8–15

A Szentírás visszatekintés formájában ad tanítást arról, hogy Isten igazságossága és irgalma kezdettől fogva működött a történelemben. Ô a természeti csapást is fel tudja használni arra, hogy a bűnöst megfenyítse és megtérésre bírja. Ahhoz is elég erős, hogy a jókat kimentse a bajból. Az emberiség elé határozott célt tűzött és annak meg kell valósulnia. Ezért a maradékkal szövetséget köt és biztosúja jövőjét.
OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

Isten a vízözön után szövetséget köt Noéval és utódaival.

A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: ,,Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.''
Aztán így szólt Isten: ,,A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, amely fennáll köztem és köztetek meg minden élőlény és test között. A vízből nem lesz többé vízözön, hogy minden lényt elpusztítson.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 24, 4bc-5ab. 6–7c. 8-9 8 G. tónus.
Válasz: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják. Vö. 10. vers.

Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem.
Hívek: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
H: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
H: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

SZENTLECKE 1 Pét 3, 18-22

Krisztus test szerint meghalt, vagyis vállalta az engesztelő áldozatot a bűnökért. Lélek szerint azonban, vagyis Isten erejéből él, tehát lehet a holtaknak és az élőknek megváltója. Mi a szabadulás kegyelmét a keresztségben kapjuk. Noé idejében a víznek volt pusztító ereje és egyúttal a választottak javára szabadító ereje. A keresztség Krisztus feltámadásából kapja hatékonyságát.

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből

A keresztség titeket is megment, testvérek!

Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.
A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ô azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b. – 2. tónus.

EVANGÉLIUM Mk 1, 12-15

Márk röviden tudósít Jézus megkísértéséről. A negyvennapos pusztai tartózkodás előkészület a nyilvános működésre. Az evangélista itt a böjtöt nem is említi, hanem csak a kísértést és annak legyőzését. vadállatok között élt és angyalok szolgáltak neki. Egészen megízlelte a földi életet és nehézségeit nem kerülte ki. Csodatevő erejét nem használta fel saját javára, hanem rábízta magát az Atya gondviselésére. Messiási küldetését tehát egészen lelki értelemben fogta fel: ő az Isten országát képviseli.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Jézust megkísértette a sátán, és angyalok szolgáltak neki.

Abban az időben:
A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.
Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.''

Ezek az evangélium igéi.