Back to top

Évközi 16. vasárnap (2020. július 19.)

Július 18. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Július 19. évközi 16. vasárnap

9.00 Énekes-, diákmise
11.00 Énekes szentmise
18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

7.30 Csendes szentmise
18.00 Énekes szentmise

Július 22. szerda Szűz Mária magdolna

Július 23. csütörtök Szent Brigitta szerezetesnő, Európa társvédőszentje

Július 24. péntek Árpád-házi Szent Kinga szűz

Július 25. szombat 

  • 18.00 Énekes-, előesti szentmise

Július 26. vasárnap Szent Anna templombúcsú (évközi 17. vasárnap)

  • 7.30 Csendes szentmise (Újraindul!)
  • 9.00 Énekes-, diákmise
  • 11.00 Énekkaros-, ünnepi szentmise, "Nagymamák-miséje"
  • A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Mohos Gábor - esztergom-budapesti segédpüspök
  • Felhangzik: Leopold Mozart: Missa in A
  • Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei 
  • Műv.vez.: Balasi Barnabás Tovább
  • 18.00 Énekes szentmise

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

A jók és a rosszak szétválasztása az ítélet napján következik be.

Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: ,,A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: »Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?'' Az így válaszolt: ,,Ellenséges ember műve ez.'' A szolgák erre megkérdezték: ,,Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?'' Ő azonban így felelt: ,,Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!''
Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: ,,A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak.''
Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: ,,A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.''
Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott:
Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől.

Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: ,,Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!'' Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: ,,Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti -- az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap, ragyogni fognak Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!'' Ezek az evangélium igéi.