Back to top

Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét." - PÜNKÖSDVASÁRNAP (2023. május 28.)

Május 27. szombat (zsolozsma: IV. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise (Pünkösd vigíliája)

18.45 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 28. PÜNKÖSDVASÁRNAP (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Ünnepi szentmise – W.A.Mozart: D-dúr missa brevis

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Felhangzik: W.A. Mozart: D-dúr missa brevis KV. 194.

Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei

Orgonál és művészeti vezető: Balasi Barnabás Tovább

18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

ÉVKÖZI IDŐ

Május 29. hétfő Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja

17.30 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 30. kedd

17.30 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 31. szerda

17.30 Loretói litánia (Utolsó májusi litánia)

Június 1. csütörtök A MI URUNK, JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP

Június 2. péntek Első péntek

17.30 Jézus Szíve litánia

Június 3. szombat Lwanga Szent Károly és társai vértanúk (zsolozsma: I. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Június 4. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Gitáros-, diákmise

Zenei szolgálat: Tempomunk Gitáros Zenekara

Zenekarvezető: Tóth Péter

11.00 Énekes szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános

Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

18.00 Ifjúsági, „Taizé-zenés” szentmise

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

Vezényel: Farkasházi Dávid

PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA (május 27. szombat 18.00):

OLVASMÁNY Ter 11, 1-9

Az ember magában hordozza az indíttatást, hogy a hatalmat és a hírnevet minden eszközzel keresse. A Biblia ezt szemlélteti a bábeli torony építésével. Bábelben látható volt Marduk isten temploma hétemeletes tornyával, s a bálványimádás az igaz Isten megtagadása volt: Az ember azonban végül is tehetetlen Istennel szemben, hiszen a gonoszságban sem tud összefogni. A bábeli nyelvzavar ellentéte a Szent lélek adományának, amely arra képesít, hogy minden nyelven hirdessük Isten dicsőségét.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

A helyet, ahol az Úr összezavarta az egész föld nyelvét, Bábelnek nevezik.

A föld egynyelvű és egyazon beszédű volt. Amikor (Noé leszármazottai) keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy síkságot, és ott letelepedtek.
Így szóltak egymáshoz: ,,Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.'' A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak: ,,Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!''
Akkor az Úrleszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Így szólt: ,,Íme, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz lehetetlen, aminek megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!''
Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét őket az Úr az egész földön.

Ez az Isten igéje.

Vagy:

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből Kiv 19, 3-8a. 16-20b

Az Úr leszállt a Sinai-hegyre, az egész nép előtt.

Amikor a választott nép a Sinai-hegy lábához ért és ott tábort ütött, Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá: ,,Ezt közöld Jákob házával és hirdesd Izrael fiainak: »Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal és mi módon hoztalak titeket sasszárnyakon ide magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek. Ezeket a szavakat add tudtára Izrael fiainak.''
Mózes elment, összehívta a nép véneit, és közölte velük mindazokat a szavakat, amelyeket az Úr reá bízott. Az egész nép egy szívvel válaszolt: ,,Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt.''
Harmadnap virradatkor mennydörgés és villámlás tört ki, sötét felhő telepedett a hegyre, és hatalmas harsonazúgás hangzott fel. A táborban az egész nép megremegett. Mózes kivezette a népet a táborból Isten elé, s ők a hegy lábánál helyezkedtek el.
Az egész Sinai-hegyet füst borította be, mivel az Úrtűzben szállt le rá. A füst úgy szállt fel, mint az olvasztókemence füstje, s az egész hegy hevesen megrendült. A trombitaharsogás egyre erősödött. Mózes beszélt, és az Úrfelelt a mennydörgésben. Az Úrleszállt a Sinai-hegyre, a hegy csúcsára és felhívta oda Mózest.

Ez az Isten igéje.

Vagy:

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből 37, 1-14

Ti, kiszáradt csontvázak, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek.

Az Úr keze megragadott engem, és lelke által az Úr kivezérelt és a völgybe vitt, amely tele volt csontokkal. Körbe vezetett a csontok között mindenfelé. Tömérdek volt belőlük a völgyben és teljesen ki voltak száradva.
Az Úr így szólt hozzám: ,,Emberfia, életre kelnek még ezek a csontok?'' Így feleltem: ,,Uram, Istenem, te tudod.''
Ekkor így folytatta: ,Jövendölj ezekről a csontokról! Így beszélj: Ti, kiszáradt csontvázak, halljátok az Úr szavát! Ezt üzeni az Úr az Isten ezeknek a csontoknak: Íme, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek Ellátlak inakkal és húst növesztek rajtatok, bőrrel borítalak titeket és éltető leheletet adok nektek és élni fogtok Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.''
És én jövendöltem, miként a parancs szólt. S lám, amint jövendöltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam: ín és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehelet még nem volt bennük.
Ekkor így szólt hozzám: ,Jövendölj az éltető leheletről, jövendölj, emberfia, mondd az éltető leheletnek: Ezt mondja az Úr, az Isten: Gyere elő a négy szél hazájából, és fújj ezekre a megöltekre, hogy megelevenedjenek''
Ekkor jövendöltem, amint megparancsolta nekem, és éltető lehelet szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak: egy igen nagy sereg.
Akkor így szólt hozzám: Emberfia, ezek a csontok: Izrael egész háza. Lám azt mondják: ,,Elszáradt a csontunk, oda a reményünk, végünk van.'' Jövendölj ezért és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten:
Íme, kinyitom sírjaitokat, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondom ezt, és végbe is viszem -- mondja az Úr.

Ez az Isten igéje.

Vagy:

OLVASMÁNY Joel próféta könyvéből 2, 28-32

Még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban.

Így szól az Úr:
Kiárasztom lelkemet minden testre.
Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak,
véneitek álmokat álmodnak,
ifjaitok meg látomást látnak.
Sőt még a szolgákra és szolgálókra is
kiárasztom lelkemet azokban a napokban.
Égen és földön jeleket mutatok,
vért és tüzet, füstoszlopokat.
A nap elsötétedik, a hold vérré változik,
mielőtt eljön az Úr nagy
és rettenetes napja.
Aki segítségül hívja az Úr nevét,
az megmenekül,
mert – amint megmondta az Úr .
Sion hegyén és Jeruzsálemben
lesz a menedék
a menekültek számára,
akiket meghív az Úr.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1-2a. 24 és 35c. 27-28. 29bc-30 8 G. tónus.

Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers.
Vagy: Alleluja. 8. szám.

Előénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Fenségbe és ékességbe öltözöl, * sugárzó fény a te köntösöd.
Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Mily sokrétű a te műved, Uram, * bölcsességgel alkottál mindent.
Teremtményeid betöltik a földet, * mondj áldást, lelkem, az Úrnak.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Mindenek tőled várják, * hogy enniök adj kellő időben.
Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, * megnyitod kezedet, és eltelnek minden jóval.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.

E: Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak, és a porba térnek.
Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE Róm 8, 22-27

A keresztségben és a bérmálásban már megkaptuk a Szentlelket, de jelenléte még rejtve van. Ő a biztosítéka annak, hogy egyszer e jutunk Isten gyermekeinek dicsőségére, s akkor a természet is felszabadul a bűn nyomasztó terhétől, mert az ember nem fogja többé bűnös célra felhasználni. A Lélek amellett ébren tartja bennünk az istengyermeki tudatot és bizalomra hangol az Atya iránt.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

A Szentlélek könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással.

Testvéreim! Az egész teremtett világ mindmáig sóvárogva vágyakozik, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabaduljon. De nemcsak a természet, hanem mi magunk is, akik a Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Mert megváltásunk még csak reménybeli. De a remény, amelyet már teljesedni látunk, nem is remény többé. Ha tehát reméljük, amit még nem látunk, várjunk állhatatosan!
Gyöngeségünkben pedig segítségünkre siet a Lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki szíveinket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a Lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jöjj el, Szentlélek Isten, + töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk. – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 7, 37-39

Ahogy Jézus megígérte az élet kenyerét, úgy beszélt az élő vízről is, amellyel a lélek szomjúságát csillapítja. Őt magát a hiten keresztül érjük el, s ő árasztja ki ránk a Szentlelket, aki a remény és a szeretet ajándékával megadja a lélek békéjét.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Az élő víz folyama a Szentlélek!

A sátoros ünnep utolsó, nagy napján megállt Jézus, és felkiáltott: ,,Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz bennem, annak, amint az Írás mondja, az élő víz folyamai tömlek elő szívéből.
Ezt ,Jézus a Lélekről mondta, akit később elnyertek a benne hívők. Ekkor ugyanis még nem jött el a Lélek, mert Jézus még nem dicsőült meg.

Ezek az evangélium igéi.

PÜNKÖSDVASÁRNAP

OLVASMÁNY ApCsel 2, 1-11

A Szentlélek e jövetelével teljesedett a prófétai jövendölés és Jézus ígérete. Külső jelként a nyelvek adományát hozta, aminek az a jelentése, hogy az Egyház küldetést kap minden néphez és nyelvhez az evangélium hirdetésére. Ez végső fokon Isten megdicsőítése lesz. A lángnyelvek jelképezik a Lélek tisztító és lelkesítő erejét, a viharos szélzúgás pedig emlékeztet a Sinai teofániára. Itt most életbe lép az új szövetség, amely már belülről hatja át az embert, ezért nem kőtáblára kell írni.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és beszélni kezdtek.

Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették:
,,Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1ab. és 24ac. 29bc-30. 31 és 34 8 G. tónus.

Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers.
Vagy: Alleluja. 8. szám.

Előénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Mily sokrétű a te műved, Uram! * teremtményeid betöltik a földet.
Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja.

E: Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak és a porba térnek.
Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja

E: Dicsőség legyen az Úrnak örökkön-örökké, * örül az Úr minden művének.
Legyen előtte kedves az énekem, * gyönyörűségemet őbenne találom.
H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Vagy: Alleluja

SZENTLECKE 1 Kor 12, 3b-7. 12-13

A kijelentés: Jézus az Úr, – a legrégibb hitvallás volt Kifejezte a feltámadt Krisztusba vetett hitet, de a hit a Szentlélek megvilágosító hatására jön létre. Ő osztogatja a kegyelmi ajándékokat az Egyházban. Ő a titokzatos test lelke, s minden tagot arra képesít, hogy a főnek, Krisztusnak nyomába szegődjék.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által.

Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: ,Jézus az Úr!'', csak a Szentlélek által.
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.

Ez az Isten igéje.

SZEKVENCIA

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket! (SzVU! 97)

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jöjj el, Szentlélek Isten, + töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 20, 19-23

A feltámadt Krisztus már beöltözött isten, fiúi hatalmába, azért részesítheti övéit a Szentlélek erejében. Jelzi, hogy küldetésük az övének a folytatása lesz, amit ő az Atyától kapott. Az Egyház nagy feladata az Istennel való kiengesztelődés szolgálata marad. A Szentlélek, az Atya és a Fiú szeretetkapcsolata, azért ő adja meg nekünk is a kegyelmet a bűnbánatra, a szeretetre és a hűségre. Az egyház az ő erejével fogja állandósítani a kegyelmet ebben a világban, az emberi gyarlóság ellenére.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket: Vegyétek a Szentlelket!

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételt: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''

Ezek az evangélium igéi.