Back to top

"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!" - Húsvét 5. vasárnapja (2022. május 15.)

Május 14. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.45 Loretói litánia

Május 15. vasárnap HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

7.30 Csendes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

19.00 Elvinusz Kamarazenekar jubileumi hangversenye

Vezényel: Dumabridisz Imre. A belépés díjtalan! Tovább

Hétfőtől péntekig

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

17.30 Loretói litánia

Május 19. csütörtök

19.00 Járdányi Pál Zeneiskola orgonaszakos növendékeinek hangversenye

A belépés díjtalan!

Május 21. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.45 Loretói litánia

Május 22. vasárnap HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

7.30 Csendes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Bérmálás – Püspöki szentmise

A szentséget kiszolgáltatja, a szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Erdő Péter – bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

Orgonál: Pásztor Attila

Zenei szolgálat: Templomunk Ifjúsági Zenekara

OLVASMÁNY ApCsel 14, 21 b-27

Az apostolok a Szentlélek irányítása alatt állottak. Nem mechanikusan, hanem úgy, hogy megkapták a bölcsesség, az okosság és a lelki erő kegyelmét. Ezért tudnak ilyen intelmeket adni a hívőknek: Hűségesen tartsanak ki a hitben a nehézségek között is, hiszen sok megpróbáltatás árán kell belépnünk az Isten országába. Tanúságot kell tennünk kipróbáltságunkról. Az ima és a böjt szükséges az elöljáróknak és a hívőknek egyaránt, hogy kiesdjék Isten segítségét.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

Pál és Barnabás beszámol arról,

hogy milyen nagy dolgokat cselekedett velük az Úr.

Abban az időben:
Pál és Barnabás (útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, sok tanítványt szereztek, majd) visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert ,,sok szorongattatás közepette kell bejutnunk az Isten országába''. Az egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és imádkozva, böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek.
Áthaladva Pizidián Pamfiliába jutottak, majd azután, hogy Pergében hirdették az Isten szavát, lementek Attáliába. Innét Antiochiába hajóztak, ahonnan annak idején elindultak, Isten kegyelmébe ajánlva, hogy teljesítsék azt a feladatot, amelyre elküldték őket.

Mihelyt megérkeztek, összehívták az egyházat, elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, s hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját.

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 144, 8-9. 10-11. 12-13ab 5. tónus.
Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. Vö. 1. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 5. szám.

Előénekes: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
Hívek: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Magasztaljon, téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék.

H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Hirdessék az embereknek hatalmas tetteid, * királyságod fölséges dicsőségét.
A te országod örökkévaló ország, * uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre.
H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE Jel 21, 1-5a

Az üdvösség helye, a ,,mennyei Jeruzsálem'' már megvan, Krisztus kiérdemelte. Tehát célunk biztos, a győzelem lehetséges. Itt a földön meg kell tennünk minden kötelességünket, két lábbal kell a földön állnunk, s ezt annál inkább megtehetjük, mert tudjuk, hogy hová tartunk, és megkapjuk hozzá a segítséget.

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből

Isten letöröl szemükről minden könnyet.

Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé.
Akkor láttam, hogy a szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony.
Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: ,,Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.''

Akkor a trónon ülő megszólalt: ,,Íme, újjáalkotok mindent!''

Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 6. szám.
Jézus mondja: + ,,Új parancsot adok nektek, * szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.'' Jn 13, 34 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 13, 31-33a. 34-35

Jézus Júdás távozását és vele együtt szenvedésének kezdetét azzal fogadja, hogy ,,most dicsőül meg az Emberfia''; és Isten is megdicsőül benne. Egész működése az Atya megdicsőítése volt. De most, a szenvedés napjaiban különös alkalma van arra, hogy kifejezze engedelmességét és szeretetét az Atya iránt, s hogy az emberekkel kapcsolatban is jóval viszonozza a rosszat. Apostolainak és Egyházának is azt ajánlja, hogy tartsanak ki a szeretetben, akkor minden nehézségen diadalmaskodnak.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!

Abban az időben:
Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: ,,Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti.
Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.''

Ezek az evangélium igéi.