Back to top

"Nem hagylak árván titeket." - Húsvét 6. vasárnapja (2023. május 14.)

Május 13. szombat (zsolozsma: II. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.45 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 14. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Énekes-, diákmise

11.00 Énekes szentmise

A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Jánosa Domokos plébános. Orgonál: Balasi Barnabás, a Szent Anna templom orgonaművésze

18.00 Énekes szentmise

19.00 Elvinusz Kamarazenekar hangversenye

A belépés díjtalan! Tovább

Hétfőtől péntekig (hétköznapi olvasmányok I.)

6.30 Csendes szentmise

17.00 Énekes szentmise

17.30 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 20. szombat (zsolozsma: III. zsoltárhét)

18.00 Énekes-, előesti szentmise

18.45 Loretói litánia (Májusi litánia)

Május 21. URUNK MENNYBEMENETELE – Húsvét 7. vasárnapja (A év)

7.30 Énekes szentmise

9.00 Elsőáldozás – Ünnepi szentmise

11.00 Énekes szentmise

18.00 Énekes szentmise

19.00 Vesperás – Énekes, esti zsolozsma (Urunk mennybemenetele)

OLVASMÁNY ApCsel 8, 5-8. 14-17

    A jeruzsálemi keresztények üldözése előmozdította az Egyház terjedését. A szerző Szamariát külön kiemeli, mert az volt az átmenet a pogányok felé. Ők nem éltek vallási közösségben a zsidókkal, de Isten arra méltatta őket, hogy csodák kíséretében győződjenek meg az evangélium igazságáról. Fülöp diakónus tanít és keresztel, de a Szentlelket az apostolok közlik kézrátétellel (bérmálás). Ők biztosítják a jeruzsálemi Egyházzal való közösséget is.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Rájuk tették a kezüket, s azok megkapták a Szentlelket.

    Abban az időben:
    Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban.
    Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 és 20    10. tónus.  

Válasz: Minden föld Istent dicsérje! Vö. 1. vers. 13. dallam.
Vagy: Alleluja, alleluja. 10. szám.

Előénekes: Minden föld dicsérje az Istent, * dicső nevének zsoltárt zengjetek.
Magasztaló énekkel mondjátok Istennek: * ,,Mily csodásak a te műveid!''
Hívek: Minden föld Istent dicsérje!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, * nevedet zsoltárral dicsérje.
Jöjjetek, és lássátok Isten műveit, * csodálatos, amit az emberekért végbevitt.

H:

Minden föld Istent dicsérje!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E:

Szárazfölddé tette a tengert, * gyalogszerrel keltek át a vízen.
Örvendezzünk tehát őbenne, * mert hatalmával uralkodik mindörökké.

H:

Minden föld Istent dicsérje!
Vagy: Alleluja, alleluja.

E:

Jertek ide mind, és halljátok, + kik félitek az Istent, * elmondom, mily nagy dolgot tett vélem.
Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, * és nem vonta meg tőlem irgalmát.

H:

Minden föld Istent dicsérje!
Vagy: Alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Pét 3, 15-18

    A keresztény hívő abban különbözik a pogánytól, hogy van reménye, s tudja, hogy jövője az Isten kezében van. Élete kegyelmileg hozzá van kapcsolva a feltámadt Krisztushoz, ezért a szenvedésben sem veszti el bizalmát. Reményét másoknak is meg tudja magyarázni.

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből

    Test szerint ugyan megölték Jézust, de a Lélek szerint életre kelt.

    Szeretteim! Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben! Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal.
    Jobb ugyanis, ha inkább jótetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mintsem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a Lélek szerint életre kelt.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: + ,,Aki szeret engem, megfogadja szavamat. * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jn 14, 23 – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 14, 15-21

    Az evangélista itt rámutat a keresztény élet tartalmára. A Jézus iránt való szeretet nem érzelem, hanem tanításának követése. Ez sem saját erőnkből történik, hanem a Szentlélek segítségével, akit Jézus az Atyától küld el, mint ,,másik vigasztalót. ,, Ő az Igazság Lelke, ezért az igazság útján vezet, s mivel ő az Atya és a Fiú szeretetének kifejezője, azért bennünket is az Atyához kapcsol, mint fogadott gyermekeket. Ezért nem érezzük árvának magunkat A nagy ígéret az, hogy aki szereti Krisztust, azt az Atya is szeretni fogja.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek.

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik.
    Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
    Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.

    Ezek az evangélium igéi.