Back to top

Szent Anna Rádió

A Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia egyházközségi rádiója szentmiséket követít

  • hétfőtől péntekig: 9:00 és 18:00 órától
  • szombaton: 18:00 órától
  • vasárnap: 9:00, 11:00 és 18:00 órától
  • egyéb időpontokban a rádió nem működik

A közvetített misékben ajánlott a lelki áldozás, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit, elimádkozva például ezen imák valamelyikét:

  1. Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
  2. Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek.
  3. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.