Back to top

Hirdetések 2018. március 18. (nagyböjt 5. vasárnapja)

Ezen a vasárnapon minden szentmisén a Szentföldön élő keresztények megsegítésére tartunk központi gyűjtést.

Hétfőn, még az ünnephez kapcsolódóan nem lesznek hittanórák sem a gyerekeknek, sem a felnőtteknek. Keddtől kezdődően minden hittanórát rendes időpontban megtartunk.

Kedden 10 órától Nyugdíjas klub lesz az Aranyhal utcai Hittanteremben.

Pénteken este a keresztutat plébániánk gyermekei, hittanosai és családjai fogják vezetni. Szeretettel várjuk hittanosainkat, gyermekeinket szüleikkel, nagyszüleikkel együtt.

Szombaton 5 órakor lesz a látássérültek keresztútja templomunkban, és este pedig a látássérültek nagyböjti szentmiséje.

Jövő vasárnap virágvasárnap lesz, Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A 9 órai szentmise kezdetén a templom előtti téren tarjuk a barkaszentelési szertartást és körmenetet. A barkaszentelés egy ünnepélyes bevonulás a templomba, ezért a templom előtt gyülekezünk, és együtt fogunk bevonulni a templomba, emlékezve Jézus jeruzsálemi bevonulására. A barkaszenteléshez barkát hozzunk magunkkal. A gyermekeket kérjük, hogy szép, friss zöld ágakat hozzanak a körmenetre.

A 11 órai és az esti 67 mórai szentmisén énekelt passió lesz.

A Szt. Ferenc Sebei templomban a 12 órakor kezdődő szentmise elején lesz barkaszentelés.

A plébániai lelkigyakorlatot hagyományos módon nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán az este 6(!) órakor kezdődő szentmisékben fogjuk tartani. A nagyhéten minden szentmise és szertartás 6 órakor fog kezdődni.

A nagyheti szertartások rendje a bejárati ajtón kifüggesztve és itt olvasható.

Megjelent az egyházközségi újságunk új száma „Szentelvíz” címmel, a mutatványszám ingyen elvihető. A további számok 200 Ft-ba fognak kerülni. Érdeklődés esetén számítunk híveink közreműködésére cikkek, beszámolók írásában.

Az Esztergom-budapesti érseki hatóság felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi évben, az első elektronikus adóbevallási lehetőségnél a Katolikus Egyház javára rendelkezők száma 56 ezer fővel, a felajánlott összeg pedig 184 millió Ft-tal csökkent, kérjük, hogy a hirdetésekben és minden egyéb alkalmas módon szíveskedjenek felhívni a hívek figyelmét a következőkre:

Kérjük, az idén beadandó Személyi Jövedelemadó bevallásoknál különösen figyeljenek az adó 1+1 %-ának felajánlására, ugyanis az egyházak esetében a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig. Az elektronikusan beadott bevallás esetében (interneten a NAV e SZJA oldalán keresztül) különösen is figyelni kell arra, hogy az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1+1 % nyilatkozat megtételét. Továbbá kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról. Ez azért fontos, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.”