Back to top

Kettős jubileumot ünnepel a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium

A 2016/2017-es tanévben kettős jubileumot ünnepelt a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium március 17-én. Az iskola alapítólevelét 330 éve állították ki, a rendszerváltozás utáni újraalapítása óta pedig húsz esztendő telt el.

 

A jeles intézményt a török seregek kiűzése után, 1687. március 19-én alapította Széchényi György esztergomi érsek. Az oktatás 1692 őszén kezdődött a mai budavári Hilton szálloda helyén álló épületben. A jezsuita rend feloszlatása után az iskola királyi katolikus gimnáziumként működött tovább. Az elmúlt évszázadok alatt rengeteg diák tanult ebben az iskolában. Többen közülük világhírű tudományos munkásságukról ismertek, például Semmelweis Ignác, mások a politikai élet meghatározó alakjai lettek, így gróf Andrássy Gyula és Kállay Miklós miniszterelnökök. Az egykori növendékek közül sokan életüket áldozták hazájukért a honvédő háborúkban. A diákokat ma is büszkeséggel tölti el, hogy két aradi vértanú – Nagysándor József és Török Ignác – is ebben az iskolában tanult és nevelkedett.

 

A gimnázium jelenlegi székhelyét egykori diákjának, báró Eötvös Józsefnek köszönheti, aki kultuszminisztersége alatt érte el, hogy az iskola 1876-ban a mai, impozáns épületébe költözhetett. A világháború után, 1948-ban az államosítás vetett véget a gimnázium sikeres működésének. A rendszerváltás után az épületet az Esztergomi Fegyházmegye kapta meg, így 1997-ben Paskai László bíboros újraalapította a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumot. Az elmúlt húsz év alatt az iskola folyamatos bővülésével a diákok létszáma több mint 560 főre növekedett.

 

Az eltelt évszázadok ajándékait megköszönni gyűlt össze az iskola diáksága 2017. március 17-én, a Batthyány téri Szent Anna-templomban, ahol a jubileum alkalmából Snell György segédpüspök celebrált hálaadó misét Jánosa Domokos plébánossal és Kelemen László káplánnal, az intézmény egykori diákjával. A püspök szentbeszédében kiemelte, hogy komoly feladat és felelősség egy ilyen régi, jó hírű iskola növendékeinek az elődök nyomdokaiban haladni. Ehhez kívánt erőt, kitartást a hitben, szeretetben.

 

A szertartás után mindenki felvonult az iskolába, ahol meglepetés várta a tanulókat. Jánosa Domokos atya egy feszületet ajándékozott az iskolának az ünnep alkalmából, amelyet Snell György segédpüspök szentelt fel. Néhány diák és az iskola kórusa rövid műsort adott a ceremónia előtt. A feszület alatt egy táblán a következő szöveg áll: „Így szeret az Isten.” E mondat kapcsán Snell György kiemelte: „A feszület előtt állva ne csupán a szenvedés jusson eszünkbe, hanem az, hogy Jézus a kereszthalált szeretetből vállalta. Ez a szeretet a feszület igazi mondanivalója.”

 

Forrás és fényképek: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Magyar Kurír