Back to top

Nagyhét 2015

Virágvasárnap (március 29.) Az Úr szenvedésének vasárnapja

7:30 Énekes szentmise

9:00 Ünnepi körmenet a templom előtti téren és szentmise a templomban (olvasott passió)

11:00 és 18:00 Énekes szentmise énekelt passióval

Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda (március 30-április 1.)

Szentmisék: 6:30 Csendes szentmise

18:00 Énekes szentmise szentbeszéddel

Nagycsütörtök (április 2.)

18:00 Az Oltáriszentség alapításának szentmiséje

19:30 Szentségimádás, virrasztás

Nagypéntek (április 3.)

9:00 Keresztút

18:00 Nagypénteki szertartás (passió, kereszthódolat, szentáldozás)

19:30 Lamentáció (virrasztó zsolozsma)

Lamentáció énekfüzet itt:

https://drive.google.com/file/d/0B9vGILppSVe5SG9yYTFidVQ2ZEk/view?usp=sh...

24:00 Keresztút a Tündérsziklánál Tovább infó a templom bejáratánál a hirdetményen!

Nagyszombat (április 4.) húsvét vigíliája

8:00-tól Szentsírőrzés

18:00 Húsvét vigília szertartása

19:30 Feltámadási körmenet a Batthyány téren

Húsvétvasárnap (április 5.) Krisztus feltámadása

7:30 és 9:00 Énekes szentmise

11:00 Énekkaros szentmise

Leopold Mozart: Missa in A Tovább

18:00 Ifjúsági- „Taizé-zenés” szentmise Tovább

Húsvéthétfő (április 6.)

Szentmisék: 9:00, 11:00, 18:00

Húsvét 2. Vasárnapja (április 12.) Isteni irgalmasság vasárnapja

Szentmisék: 7:30, 9:00, 11:00, 18:00

19:00 Almásy László Attila (a Szent Anna templom orgonistája) húsvéti hangversenye

 

Lásd még a templom zenei honlapját!