Back to top

A nagyhét programjai (2014)

Nagyböjti lelkigyakorlatis szentmisék (triduum)

Április 10-12. csütörtök 17.00, péntek 17.00 szombat 18.00
A lelkigyakorlatos beszédeket tartja: Horváth Zoltán István, a Terézvárosi templom plébánosa

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja (április 13.)

7.30 Énekes szentmise
9.00 Ünnepi körmenet a templom előtti téren és szentmise a templomban (olvasott passió)
11.00 és 18.00 Énekes szentmise énekelt passióval

Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda (április 14-16.)

7:30 Csendes szentmise (húsvéthétfőn a Szent Ferenc Sebei templomban)
17.00 Énekes szentmise

Nagycsütörtök (április 17.)

18.00 Az Oltáriszentség alapításának szentmiséje
19.30 Szentségimádás, virrasztás

Nagypéntek (április 18.)

9.00 Keresztút
18.00 Nagypénteki szertartás (Passió, Kereszthódolat, Szentáldozás)
19.30 Lamentáció (Virrasztó zsolozsma)
0.00 Keresztút a Tündérsziklánál
További infó a templom bejáratánál elhelyezett hirdetményeken!

Nagyszombat, Húsvét vigiliája (április 19.)

8.00-tól Szentsírőrzés
18.00 Húsvét vigília szertartása
19.30 Feltámadási körmenet a Batthyány téren

Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása (április 20.)

7.30 és 9.00 Énekes szentmise
11.00 Énekkaros szentmise
18.00 Énekes szentmise

Húsvéthétfő (április 21.)

Szentmisék: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00