Back to top

Nagyheti szertartások (2013. március 25–30.)

Március 25-től 27-ig, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán az este 18 órakor kezdődő szentmiséken tartjuk plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatát. A lelkigyakorlatos beszédeket Pajor András herminamezõi (Kassai téri) plébános atya fogja tartani. A lelkigyakorlatos misék tehát ezeken a napokon este 6 órakor kezdődnek, hogy mindenki kényelmesen odaérhessen.

Március 28-án, nagycsütörtökön de. 10 órakor lesz az olajszentelési mise a Szent István bazilikában, amelyre főpásztorunk, Eedő Péter érsek mindenkit szeretettel hív.

Március 28-án, nagycsütörtökön este 6 órakor kezdődik az Oltáriszentség alapításának ünnepi miséje. A szentmise után oltárfosztás, majd virrasztás lesz a tabernákulum előtt, amelyet egyházközségünk különböző csoportjai fognak vezetni. A szentségimádást a képviselőtestület tagjai kezdik, majd a Kolping család tagjai folytatják, és az ifjúság fejezi be. Ezen a napon délelőtt nem lesznek a templomban szentmisék, de reggel 8 órától lesz gyóntatás.

Március 29-én, nagypénteken szigorú böjti nap van. Reggel 9 órakor a templomban keresztút lesz a cserkészek vezetésével. A szertartás este 6 órakor kezdődik, utána pedig Balassi Barnanás kántorunk és énekes társai elimádkozzák Jeremiás siralmait, egyházunk ősi imáját.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az esztendőben is nagyszombaton hajnalban 0 órakor keresztutat végzünk plébániánk ifjúságának vezetésével a Zugligetben található Tündérsziklánál. A plébániáról március 29-én, pénteken éjjel fél 12-kor indulunk azokkal, akik jönnek. Igyekszünk mindenkit fölvinni autóval, ezért kérjük azokat, akik autóval tudnak jönni, hogy segítsenek az emberek fel- és hazaszállításában. Az előző években igen szép számmal voltunk ezen az éjszakai keresztúton.

Március 30-án, nagyszombaton reggel 8 órától a Szent Anna templomban szentsírlátogatás és szentsírőrzés lesz. kérjük, hogy iratkozzanak föl a kitett listákon a szentsír őrzésére. Lehetőleg minden fél órában legyen valaki a templomban, aki őrzi a szentsírt.

A nagyszombati szertartás idén is este 6 órakor kezdődik. A föltámadási körmenetre kb. fél 8 órakor fog sor kerülni.