Főegyházmegyénk hírei

Ezerötszáz hímes tojásból formáz keresztet egy pécsi népi iparművész a Mátyás-templomban

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2018, április 2 - 7:05du
Az attrakciót hétfőtől egy héten át láthatja a nagyközönség a templom Szent Kereszt kápolnájában.

Gyermeket várók és gyermekre vágyók megáldása – 2018.04.08.

Országúti ferences plébánia - 2018, április 2 - 2:16du

Vasárnap a 10.00 órás szentmise végén megáldjuk a gyermeket váró kismamákat és a gyermekre vágyó családokat.

A szentmise után cserkészeink közös játékra hívják a gyerekeket és a szülőket.

Nagypénteken keresztet állított a Szentimrevárosi Egyesület

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2018, április 2 - 11:58de
A budapesti székhelyű egyesület Szárliget lakóival közösen helyreállította az elöregedett Magyar Vértanúk Keresztjét a 384 m magas Zuppa-tetőn.

Gyermekruha börze – 2018.04.08.

Országúti ferences plébánia - 2018, április 2 - 11:20de

A börzére a plébánia hittantermeiben vasárnap kb. 11.00-12.30 között kerül sor, ahol a használt, de még jó állapotú, tiszta holmik ingyen cserélhetnek gazdát. A börzére szánt holmikat aznap kérjük elhozni.

A megmaradt ruhákat a Jó Pásztor Nővérek örömmel fogadják.

Krisztus feltámadása nagyvonalúságot ajándékoz nekünk

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2018, április 1 - 3:12du
Krisztus feltámadása derűssé tesz, nagyvonalúságot ajándékoz nekünk. Képessé tesz minket arra, hogy áldozatot vállaljunk egymásért, családunkért, a nagyobb közösségért, a rászorulókért és a jövő nemzedékért - mondta Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában húsvétvasárnap.

Húsvétvasárnap körmenet 2018

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2018, április 1 - 2:15du
Pasaréti Páduai Szent Antal-templom

Húsvét - Erdő Péter: az emberiség története Istentől indult és hozzá is érkezik

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2018, március 31 - 10:11du
Húsvét valódi összefüggésébe helyezi az emberiség történetét, és rádöbbent arra, hogy egy nagy terv részesei vagyunk, amely Istentől indult és Istenhez érkezik. Erről beszélt Erdő Péter bíboros húsvét vigíliáján, szombat este Budapesten.

Kriszttinavárosi Hírek 64. száma

Megjelent plébániánk negyedévente megjelenő lapjának Húsvéti száma, a templom mellett itt is elérhető a Híreink/Krisztinaváros Hírek menüpont alatt.

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szent sír előtt

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2018, március 31 - 10:23de
Nagyszombaton Krisztus kereszthaláláról elmélkednek a keresztények, az esti vigília-szertartással a katolikus templomokban pedig már kezdetét veszi a húsvét, a kereszténység legnagyobb, Jézus feltámadását hirdető ünnepe

Nagypénteken Jézus kereszthalálára emlékeznek a keresztények

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2018, március 30 - 7:53du
Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja, amikor Jézus elítélésére, megkínzására, halálára és temetésére emlékeznek a keresztények.

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Testvérem! A választott nép liturgiájában nagy ünnepeken igen gyakran az ún. «Hallel zsoltárokat» (112-117) énekelték. (Ezt tették a húsvéti Bárány-lakomán is.) E zsoltárok fő gondolata az Isten-dicsőítés és a hálaadás. Egyházunk – tanulva az ószövetségi választott néptől – legnagyobb ünnepünkkor, Húsvét ünnepén, az utolsó «Hallel zsoltárt» énekli válaszos zsoltárként.
Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: az Úrnak jobbja fölemelt engem.” A fölemelés, a feltámadás Isten műve. Az Úr a bűn méregfogát, a halált is legyőzte; visszahívta Jézust a halálból. Ez ránk, Krisztusban hívőkre is igaz. (Vö.: Jn 11,25) Ha Krisztust követjük, mi is hirdetjük a feltámadást, az örök életet. „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr nagy tetteit.” A következő verset többször is idézi az Újszövetség: „A kő, amelyet az építők félredobtak, íme, az vált szegletkővé.” Az építők itt a választott nép elöljáróit jelentik. Ők alkalmatlannak tartották, mégis Jézus fontossá, szegletkővé vált Isten országában. (Vö.: Ef 2,20)
Testvérem! Az utolsó «Hallel zsoltár» következő verse így hangzik: „Mindezt az Úr vitte végbe, csodálatra méltó a mi szemünkben.” Az Atya tette ezeket, valóban van miért hálát adnunk. Az Úr cselekedete igazán csodálatra méltó, tehát dicsőítenünk kell Őt. HÚSVÉT ÜNNEPÉN NE CSAK IDÉZZÜK A «HALLEL ZSOLTÁRT», HANEM ALAPGONDOLATA SZERINT DICSŐÍTSÜK ISTENT ÉS ADJUNK IS HÁLÁT NEKI!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Erdő Péter: az utolsó vacsora értelmezi Krisztus megváltó halálának titkát

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2018, március 29 - 8:03du
Az utolsó vacsora megvilágítja, értelmezi és érzékelhetővé teszi Krisztus megváltó halálának titkát - mondta a bíboros nagycsütörtök este az esztergomi bazilikában.

Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékeznek a keresztények

Esztergom-budapesti Főegyházmegye - 2018, március 29 - 7:39de
Ma megkezdődik a nagyböjti időszak végét jelentő szent három nap a katolikus egyházban. Csütörtökön az utolsó vacsorára emlékeznek a keresztények.

Így ünnepeltünk

Országúti ferences plébánia - 2018, március 27 - 7:46du

A templomi szertartások:

Tartalom átvétel