Főegyházmegyénk hírei

Mi terem a családfán? – 2018.02.15.

Országúti ferences plébánia - 2018, február 7 - 1:05du

“Mi terem a családfán?” avagy minták, szerepek, értékek,  fények és árnyak egy házasságban – kétfelől címmel Lothringer Éva szociális testvér, családterapeuta tart előadást az Országúti Ferences Plébánián 2018. február 15-én, csütörtökön 19.30-kor a 2. emeleti hittanteremben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szerelmesek miséje – 2018.02.14.

Országúti ferences plébánia - 2018, február 7 - 1:00du

Szeretettel várunk minden szerelmespárt, jegyespárt és házaspárt, akik Isten áldását kérik kapcsolatukra.

Nagyböjti keresztúti imádságok

Országúti ferences plébánia - 2018, február 7 - 1:00du

Minden hívőt szeretettel hívunk közös imádságunkra!

Hamvazószerda – 2018.02.14.

Országúti ferences plébánia - 2018, február 7 - 12:55du
 • szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor lesznek,
 • a misék keretében hamvazás lesz,
 • 19.00 órakor kezdődik Szerelmesek miséje, mely egyben a jegyesoktatás kezdete – imádkozzunk a jegyesekért!

A Budai Ferences Farsangi Bál – képekben – 2018.02.10.

Országúti ferences plébánia - 2018, február 6 - 11:02de

Hálásan köszönjük a farsangi bál minden segítőjének, támogatójának szolgálatát, a résztvevőknek a jelenlétet!

A farsangi bál képei itt tekinthetők meg, és további képek itt.

 

Évközi 5. vasárnap

Testvérem! A mai válaszos zsoltárt a 146.-ból idézzük. Ennek az
orációja így kezdődik: «Kötözd be, Isten, mindenható Atya, a te
népednek sebeit.» A ma olvasott evangéliumban Jézus segít a
szenvedőkön. Az olvasmányban pedig Jób panaszát halljuk. Ő lázad
nehéz helyzetében, de nem Isten ellen, hanem Isten előtt. A válaszos
zsoltár szerzője másféle utat ajánl nekünk bajaink elviselésére.
A 146. zsoltárt több magyarázó szerint Nehemiás idejében írták. A
babiloni fogságból hazaérkezők igyekeznek rendezni soraikat. (Vö.:
Neh 12,27kk) Rádöbbennek arra, hogy Isten segítette őket. Ezért a
válaszban ezt imádkozzuk: „Dicsérjétek az Urat, aki a megtört szívűeket
meggyógyítja.” Az Isten-dicséret, nekünk hívőknek, állandó feladatunk.
Csak akkor fogjuk teljesíteni, ha érzékenyek vagyunk, igyekszünk
észrevenni segítségét. „Jeruzsálemet az Úr újjáépíti, Izrael szétszórt
fiait egybegyűjti.” A választott nép már másodszor élheti meg a
szabadulást. Akiben ez tudatosul, az tudja, hogy van reménye, mindig
számíthat Isten segítségére.
Testvérem! Merjük a nehézségek ellenére mennyei Atyánkat
dicsőíteni. A zsoltáros így figyelmeztet: „Dicsérjétek az Urat, mert jó
dolog őt áldani, Istenünknek kedves a dicséret.” Szent Ágoston pedig
hozzá teszi: «Legyen összhang énekünk és mindennapi magatartásunk
között.» NE CSAK SZAVAINK, HANEM ÉLETÜNK IS BIZONYÍTSA, HOGY
NEHÉZSÉGEINK KÖZÖTT IS TUDJUK ATYÁNKAT DICSŐÍTENI!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Évközi 4. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány egyik fontos gondolata, hogy a választott nép hallgasson a próféták szavára. (19) Ezt a gondolatot mélyíti el a 94. zsoltár, melyből válaszos zsoltárunk idéz. A válasz így hangzik: „Bár hallgatnátok ma Isten szavára: Népem, ne légy kemény szívű.” A «ma», a most nagyon lényeges. Ne legyünk későn jött balga szüzek. (Vö.: Mt 25,1-13) Jézus se biztos, hogy visszatér, ha «ma» nem nyitunk neki ajtót. (Vö.: Jel 3,20) Komoly tehát a felelősségünk, hogy «ma» valósítsuk meg mindazt, amit az Úr vár tőlünk, amit ebben a zsoltárban üzen.
„Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.” Örvendezni, ujjongani alapvetően csak együtt lehet. Az öröm igazából a közösség megnyilatkozása. „Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.” A leborulás az egyetlen helyes magatartás Isten előtt. Legyünk bátrak ennek gyakorlásában. „Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.” Aki az «övé» – hozzá tartozik – az engedelmeskedik neki. Mutassuk meg az engedelmességgel, hogy nyájához tartozunk.
Testvérem! A 94. zsoltár az Egyház hivatalos imájában, a zsolozsmában – több mint 1500 éve – mindennapi imádságunk. Ezzel kezdjük az Isten dicséretét. Megvalósítjuk azt, amit magában a zsoltárban olvasunk: „Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, magasztaljuk őt zsoltárt zengve.” Hallgassunk tehát a prófétákra! BIZONYÍTSUK EZZEL, HOGY ELFOGADJUK ŐKET, MINT AZ ÚR KÜLDÖTTEIT.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Budai Ferences Bál – 2018.02.10.

Országúti ferences plébánia - 2018, január 25 - 11:18de
 • 16.00 órától a családok bálján a Fonogram-díjas Farkasházi Réka és a Tintanyúl együttes gyerekkoncertje, jelmezbál, tombola, bűvészműsor, arcfestés, kézműves foglalkozás;
 • 30-tól a felnőttek bálján élő zene és tánc, tombola, görög táncház, borkóstoló, teaház, játékbarlang, éjfél után pedig disco vár minden résztvevőt.
 • Szeretettel hívunk minden plébániánkra járó hívőt, családot, fiatalt és idősebbet – akik hétről hétre közösen imádkozunk, most személyesebb találkozásban tölthetünk együtt időt, kapcsolódhatunk ki.
 • A családos farsangra egy-egy tálca süteményt köszönettel fogadunk.
 • A tombolához pedig értékes és újszerű tárgyak felajánlását fogadjuk köszönettel – ezeket az irodán vagy a portán lehet leadni 2018.február 4-ig.
 • A támogatói jegyek elővételben február 9-ig kaphatók a portán (a helyszínen felárral lesz kapható).

További részletek.

Balázs-áldás

Országúti ferences plébánia - 2018, január 25 - 11:12de

Szent Balázs püspök ünnepén és az azt követő vasárnap a szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a testvéreket.

A megszentelt élet napja

Országúti ferences plébánia - 2018, január 25 - 11:06de

Ezen a napon 17.30-kor a környékbeli szerzetesközösségekkel közösen imádkozzuk a zsolozsmát, majd a 18.00 órai szentmise keretében áldjuk meg a gyertyákat – kérjük a testvéreket, hogy gyertyát (és cseppfogót) hozzanak magukkal – és adunk hálát a szerzetesi hivatás kegyelméért.

Szeretettel hívjuk a testvéreket közös ünnepünkre!

 

Ökumenikus imádság templomunkban – 2018. január 28.

Országúti ferences plébánia - 2018, január 25 - 11:05de

Az ünnepélyes, ökumenikus zsolozsma keretében az igehirdetést Lakatos Zsuzsa református lelkésznő tartja.

Szeretettel hívjuk a testvéreket a közös imádságra!

Ferences Esték

Országúti ferences plébánia - 2018, január 24 - 11:28de

A Ferences Esték sorozat keretében Egy ferences természetfotós – élmények, tapasztalatok, gondolatok címmel P. Tamás Gábor tart előadást a plébánia 2. emeleti hittantermében.

Minden érdeklődőt szeretettel vár az előadásokra és az azt követő beszélgetésre a Ferences Világi Rend Kapisztrán Szent János Közössége.

 

 

 

Évközi 3. vasárnap

Testvérem! A mai Igeliturgiában – az evangéliumban: „Térjetek meg” (15.) és
az olvasmányban: „letérnek gonosz útjukról” (10.) – a bűnbánat-tartás központi
szerepet kap. Az ebben való elmélyedésben segít minket a válaszos zsoltár is. A 24.
zsoltár úgynevezett «alfabetikus» zsoltár, melynek versei között ritkán találunk
összefüggést. Az egyik zsoltár-magyarázó szerint ez olyan mint a méhecske, mely
egymás után más-más virágra száll.
A zsoltáros szerint fontos, hogy „taníts és vezess igazságod szerint, mert te
vagy üdvözítő Istenem!” Isten igazsága a törvény, melyre ő tud megtanítani. Hiszen –
ahogyan szent Ágoston mondja: „magamtól nem tudok mást, csak hazugságot.” Az
üdvösségre, az igazságra pedig csak a mennyei Atya tud elvezetni.
„Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, és könyörületességedről, mely öröktől való.”
Ugyan megérdemelnénk a büntetést, de bízunk abban, hogy Isten irgalmasságát nem
felejti el, hiszen ez az, ami igazán méltó hozzá. „Jóságodban, Uram, gondolj rám
irgalommal.” Isten irgalmának az alapja mindig a jósága. Bizonyosak lehetünk abban,
hogy sohasem csalatkozunk jóságában.
Testvérem! A 24. zsoltárban négyszer is szerepel az út szó, mely Isten
törvényeire utal. Ma ezt így halljuk: „Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, ösvényeidre
taníts meg engem!
Mi nem a pusztulás, hanem az élet irányába szeretnénk menni. Oda pedig –
Jézus tanítása szerint – a keskeny úton (Vö.: Mt 7,13), azaz ösvényen juthatunk
el. KÖSZÖNÖM URAM, HOGY MA IS ERRE AZ ÖSVÉNYRE VEZETSZ ENGEM.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Ökumenikus imahét – 2018

Országúti ferences plébánia - 2018, január 15 - 12:13du

A környékbeli templomokban tartandó közös imádságok helye és időpontja:

 • 01.21. 17.30 – Mátyás templom,
  igét hirdet: Bence Imre ev. esperes
 • 01.22. 17.30 – Szt. Anna templom,
  igét hirdet: Péter Zoltán ev. lelkész
 • 01.23. 17.30 – Krisztinavárosi templom,
  igét hirdet: Makláry Ákos gk. parókus
 • 01.24. 17.30 – Bécsi kapu téri evangélikus templom,
  igét hirdet: Ternyák Csaba érsek
 • 01.25. 17.30 – Görög katolikus templom (Fő utca),
  igét hirdet: Illés Dávid ref. lelkész
 • 01.26. 17.30 – Alsóvárosi kapucinus templom,
  igét hirdet: Fabinyi Tamás ev. elnök-püspök
 • 01.27. 17.30 – Szilágyi Dezső téri református templom,
  igét hirdet: P. Marco Faccioli kapucinus testvér
 • 01.28. 17.30 – Országúti ferences templom,
  igét hirdet: Lakos Zsuzsa ref. lelkész

Évközi 2. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány a gyermek Sámuel útját mutatja be,
hogyan jut el az Isten közeledésére adott helyes válaszadásra, az
«igen» kimondására. A válaszos zsoltár nekünk akar segíteni a
helyes válaszadásban. Jeremiás, amikor megtapasztalta az Úr
segítségét, közeledését, a 39. zsoltárban leírtak szerint reagál. (A zsidó
levél is idézi Jézusra alkalmazva: 10,5-7) Feladatunk, hogy tanuljunk a
prófétától!
Jeremiás ezt tapasztalta: „Ő lehajolt hozzám. Új éneket adott az
ajkamra, Istenünknek zengő éneket.” Ha Isten megsegítette, akkor már
nem a régi, kérő éneket, hanem az új, hálaadó éneket kell énekelnie.
A szóbeli hálaadás mellett más feladata is van: „Sem véres, sem
ételáldozat nem kellett neked. … Íme, eljövök, Uram, hogy teljesítsem
azt, amit kívánsz.” A találkozás után már kevés csak áldozatot
bemutatnia; (külső cselekedet) igazi áldozatot, az engedelmesség
áldozatát akarja felajánlani (a belső formálása).
Testvérem! Tanuljunk tehát Jeremiástól és a gyermek Sámueltől:
„Várva vártam az Urat.” A helyes magatartásra fel kell készülnünk,
gyakorolnunk kell azt. Utána, ha már készen állunk, – „fülemet
azonban megnyitottad” – akkor mi is így fogunk imádkozni: „Erre
vágyom, Istenem, törvényed szívemet örömmel tölti el.” AZ «IGEN»
MONDÁS ÁLDOZATA VALÓBAN MINDENKINEK NEHÉZ. DE A HELYES
MAGATARTÁS, A KRISZTUS-KÖVETÉS ÚTJA CSAK EZ LEHET.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.

Felkészülés a házasságra – 2018

Országúti ferences plébánia - 2018, január 8 - 2:17du

Akik az Országúti templomban szeretnék megkötni házasságukat, kérjük, mielőbb keressék meg lelkipásztorainkat.

A plébánia által szervezett jegyeskurzusra való jelentkezés határideje lejárt, a keret betelt.

További információk

Egyházi hozzájárulás

Országúti ferences plébánia - 2018, január 8 - 3:00de

A hívek állandó befizetései teszik lehetővé a templom és a plébániaépület fenntartását, a szükséges karbantartásokat és felújításokat, a hitoktatás és a közösségek működésének fenntartását, a plébániai munkatársak fizetését, a közösségi programok megszervezését, a plébánia kulturális, egyházzenei programjait. Ennek befizetése minden jövedelemmel rendelkező felnőtt lelkiismereti kötelessége. Összegére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iránymutatása az éves nettó jövedelem 1%-át javasolja kereső személyenként. (Kiszámításához segítséget nyújthat ez a táblázat.)

Az egyénileg kiszámított összeg az év során bármikor befizethető:

 • a templomban vagy a portán is megtalálható csekken,
 • nyitvatartási időben az irodában személyesen,
 • vagy átutalással a plébánia számlaszámára: Országúti Ferences Plébánia 11600006-00000000-67842472 (Erste Bank) – Kérjük a befizető nevét és címét megadni, ill. a megjegyzésként beírni: “egyházi hozzájárulás”

Egyben kérjük, hogy a személyi jövedelemadó-bevallások téli-tavaszi benyújtásánál ne feledkezzenek meg a kétszer 1%-os felajánlás mellékeléséről, és a gondos kitöltésről – ezzel ki-ki úgy tehet jót, hogy egy fillérjébe sem kerül.

Fontos információ, hogy a „nullás” rendelkezés (nulla forint adóösszegről szóló) is számít, hiszen az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyházak működéséhez!

Országúti Családos Tábor – 2018

Országúti ferences plébánia - 2018, január 8 - 2:33de

Lesz akadályverseny, lelki programok, sport, vetélkedők, tábortűz és még sok egyéb.

Érdeklődni, jelentkezni lehet a táborszervezők emailcímén: orszagutitabor [kukac] gmail.com.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a plébániánkra járó családokat!

Házszentlés a kolostorban – képekben

Országúti ferences plébánia - 2018, január 7 - 6:33du

A házszentelés képei a Galériában érhetők el.

Tartalom átvétel