Back to top

Szentmisét közvetítünk!

hétfőtől péntekig: 9:00 és 18:00 órától
szombaton: 18:00 órától
vasárnap: 9:00, 11:00 és 18:00 órától
egyéb időpontokban a rádió nem működik

Mivel a nyilvános liturgiák 2020. március 22-től, szünetelnek, a híveket arra bátorítjuk, hogy a rádió útján kapcsolódjanak be a szent cselekménybe.

A közvetített misékben ajánlott a lelki áldozás, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit, elimádkozva például ezen imák valamelyikét:

  1. Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Vagy: Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek.
  2. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást benne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Domokos atya prédikációi és a hirdetések (némelyike) megtalálható a hangtárban is.

Lásd még