Back to top

Szent Anna templombúcsú – Évközi 17. vasárnap (2020. július 26.)

Július 25. szombat

 • 18.00 Énekes-, előesti szentmise
 • 18.45 Szent Anna litánia

Július 26. vasárnap – Szent Anna templombúcsú (Évközi 17. vasárnap)

 • 7.30 Csendes szentmise (Újraindul!)
 • 9.00 Énekes-, diákmise
 • 11.00 Ünnepi-, énekkaros szentmise („Nagymamák-miséje). A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök. Felhangzik: Leopold Mozart: Missa in A. Zenei szolgálat: a Szent Anna templom énekesei, műv.vez.: Balasi Barnabás
 • 18.00 Énekes szentmise

Hétfőtől péntekig

 • 7.30 Csendes szentmise
 • 18.00 Énekes szentmise

Július 29. szerda Szent Márta

Július 31. péntek Loyolai Szent Ignác

Augusztus 1. szombat

18.00 Énekes-, előesti szentmise

Augusztus 2. Évközi 18. vasárnap

 • 7.30 Csendes szentmise
 • 9.00 Énekes-, diákmise
 • 11.00 Énekes szentmise
 • 18.00 Énekes szentmise

Július 26. Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből

Reméltek az Istenben.

Szeretteim! Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek közülük nem hisznek is az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életüket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, arany ékszereket aggatnak magukra vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában.
Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is: reméltek az Istenben és engedelmeskedtek a férjüknek. Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem riadtok vissza. Hasonlóképpen, ti, férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint a gyengébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint a kegyelmi életben örököstársatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya.
Mindnyájan legyetek egyetértők, együtt érzők, a testvériség szeretői, irgalmasok, szerények, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal, hanem ellenkezőleg, mondjatok áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségtek.
Ez az Isten igéje.
Sir 44,1.10-15 vagy 1Pét 3,1-9

Évközi 17. vasárnap

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Isten országa többet ér minden földi kincsnél.

Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek:
,,A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet.
A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt.
Végül: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?''
,,Igen!'' – felelték. Erre így folytatta: ,,Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.''

Ezek az evangélium igéi.