Back to top

Kitüntették Illés Albert és Legeza József atyákat

A nemzeti ünnep alkalmából, 2021. március 15--én a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Illés Albert jezsuita szerzetes, a felsővízivárosi plébánia kisegítő lelkésze. Az elismerést elsősorban a Mindszenty József temetésén elhangzott beszéd – a fizikai megtorlást és az egyházi tevékenységtől való eltiltást vállaló – bátor terjesztéséért, keresztény elvei melletti példaértékű kiállásáért, valamint a rendszerváltoztatást követően a magyar jezsuita rendtartomány tagjaként végzett lelkipásztori szolgálatáért kapta. (Életéről ld. a rendtartomány honlapján olvasható emlékezését.)

Ugyenebben a kitüntetésben részesült Legeza József budapest-újpesti görögkatolikus parókus, korábbi budai segédlelkész, plébániánk rendszeres vendége, aki a magyar görögkatolikus közösségeket évtizedek óta szolgáló lelkipásztori tevékenységével, valamint szépirodalmi témájú ismeretterjesztő írásaival érdemelte meg a kitüntetést (hd.gorogkatolikus.hu).